PAROCHIE H. ANDREAS, VELDEN Eucharistievieringen ( 14

PAROCHIE H. ANDREAS, VELDEN
Pastoor J. Van der Ven, Kloosterstraat 5, 5941 ES Velden Tel: 077 4721230
Indien niet bereikbaar: SOS-hulpdienst: 077 3548888 (voor ziekenzalving!)
Spreekuur:
woensdagmiddag 15.30 uur – 17.30 uur
Vrije dag:
maandag (u kunt dan alleen terecht voor dringende zaken)
Bankrekening t.b.v.:
Kerkbijdrage:
NL51 RABO 0153 5966 00
Abonnement St.Andreasklokje: NL21 RABO 0153 5370 00
Overige betalingen:
NL76 RABO 0153 5966 35
Allen t.n.v. Kerkbestuur St. Andreas.
Secretariaat:
Website:
p/a Rijksweg 125, 5941 AC Velden
www.kerkklokje.nl
Eucharistievieringen ( 14 december t/m 19 december )
Zondag
14 dec.
09.00 uur
Derde Zondag van de Advent, ‘Gaudete’
H. Mis
( zang: gregoriaans )
Woensdag
17 dec.
19.00 uur
H. Mis;
aansluitend aanbidding Allerheiligste.
Donderdag
18 dec.
09.00 uur
H. Mis
Vrijdag
19 dec.
09.00 uur
H. Mis
Eucharistievieringen in de andere kerken van het cluster
Zaterdag 13 dec. 18.30 uur: H. Mis, HH. Petrus en Pauluskerk, Arcen
Zondag
14 dec. 10.30 uur: H. Mis, H. Antonius Abtkerk, Lomm
Dinsdag 16 dec. 09.00 uur: H. Mis, HH. Petrus en Pauluskerk, Arcen
Misintenties voor zondag 21 dec. t/m vrijdag 26 dec.
(misintenties voor Kerstavond, 1e en 2e Kerstdag ! )
kunt u doorgeven t/m vrijdag 12 dec. 12.00 uur.
HH. Missen zondag: € 18,00 / door de week: € 7,00
Misintenties kunt u afgeven op de pastorie, Kloosterstraat 5,
of telefonisch doorgeven: tel. 472 1230.
Zondag 14 december: H. Mis om 09.00 uur
Op deze zondag wordt om 11.00 uur het ‘startsein’ gegeven voor de
kerstmarkt buiten. In de kerk beginnen rond die tijd de uitvoeringen door
koren en muziekgezelschappen. I.v.m. hun voorbereidingen wordt de H.
Mis verzet naar 09.00 uur. In Lomm begint de H. Mis die zondag om
10.30 uur.
Misdienaars
Zondag
14 december
10.30 uur
geen misdienaars
Kerstmis: HH. Missen in de drie parochies
Velden
24 december, Kerstavond:
17.30 uur: Gezinsviering
22.00 uur: Nachtmis
25 december, 1e Kerstdag:
09.30 uur: H. Mis
26 december, 2e Kerstdag:
10.30 uur: H. Mis
Arcen
24 december, Kerstavond:
19.00 uur: Gezinsviering
25 december, 1e Kerstdag:
11.00 uur: H. Mis
Lomm
24 december, Kerstavond:
20.30 uur: Nachtmis
25 december: 1e Kerstdag
geen H. Mis
e
26 december, 2 Kerstdag:
09.00 uur: H. Mis
Doopsel
De doopdag in januari 2015 is zondag 11 januari. Woensdagavond 7
januari vindt de gezamenlijke voorbereiding plaats (voor Arcen-LommVelden) om 20.15 uur in het St. Andreaszaaltje. Aanmelden voor januari
kan tot 1 januari a.s. bij pastoor Van der Ven, Kloosterstraat 5, tel. 077 –
4721230. De voorbereiding is gezamenlijk, de doopviering is een aparte
viering voor ieder kind. De doopdag in februari is zondag 8 februari.