“Wjkg plupcfs ebh wbo ef mffslbdiu”

Pagina |1
Nieuwsbrief november
2014
a.b.b.s. ‘De Skulpe’ Hindeloopen
Week: 45
Datum: 7 november ’14
3 pagina’s
Beste lezer,
Nieuws uit de groepen
Zie ginds komt de stoomboot…
Momenteel zit ik op de stoomboot richting
Nederland.
Ik hoop, samen met mijn knechten, op zaterdag
15 november voet aan wal te zetten in Gouda.
Op vrijdag 5 december kom ik naar Hindeloopen,
waar ik samen met enkele knechten
het Sinterklaasfeest zal vieren.
Tot ziens op 5 december!
Groet, Sinterklaas
Hierbij ontvangt u de
nieuwsbrief van november.
Wij wensen u veel leesplezier en zoals Sinterklaas in
bovenstaand bericht schrijft, vrijdag 5 december is
het Sinterklaasfeest in Hindeloopen. Het programma
van de Sinterklaascommissie heeft u al kunnen lezen in
het novembernummer van Uus Likje Wraald.
Het programma op school verloopt deze dag anders dan
anders, nadere informatie vindt u in deze nieuwsbrief.
Team de Skulpe
Mededelingen:
Oud papier.
Het oud papier wordt op zaterdag 6 december
opgehaald.
U heeft de lijst met indeling thuis gestuurd gekregen via de
mail.
Mocht u op de geplande dag niet kunnen, dan vragen wij u
om onderling zelf te ruilen of voor vervanging te zorgen.
In de maand januari wordt het oud papier opgehaald op
zaterdag 3 januari ‘15.
Nieuwe website!
Deze week is onze nieuwe website de lucht in gegaan.
Per november vindt u het nieuws uit de groepen op onze
nieuwe website: www.deskulpe.nl
Kijk bij het kopje groepen en klik op de groep die u graag
wilt zien/lezen.
Nieuws uit de ouderraad.
De groepen 5 en 6 hebben een fietsencontrole gehad.
5 vaders hebben de controle uitgevoerd. De jeugd was
heel enthousiast en deed goed mee.
Kleine reparaties werden direct uitgevoerd, grotere
moesten doorverwezen worden naar een reparateur.
Gelukkig zag alles er over het algemeen goed uit. Kortom
geslaagd en voor herhaling vatbaar.
Volgende week is het zover! De lampionnenoptocht. We
hebben een route uitgezet van ongeveer 30 minuten.
We zullen eindigen bij het
Vondelingenplein waar de
kinderen wat lekkers krijgen.
Kerst!
Het lijkt nog ver weg....maar voor je het weet is het zover.
De voorbereidingen zijn al in volle gang. De OR en
kerstcommissie van school hebben rond de tafel gezeten
en daar zijn leuke ideeën uitgekomen. Die worden nu
verder uitgewerkt. In de volgende nieuwsbrief kunnen we
hier meer over vertellen.
Ten slotte willen wij nogmaals wijzen op de
ideeënbus! Heb je een idee of wil je iets kwijt, schrijf het
op en loop even naar de koffieruimte! Ons op het
schoolplein aanspreken kan natuurlijk ook.
Tot volgende maand!
Groet, De ouderraad
Pagina |2
Activiteiten met de kinderen
Plan.
In de maand oktober is er € 26,25 opgehaald voor ons
adoptiekind.
Afspraken in de klas/op het plein.
De komende maand zullen de volgende afspraken
centraal staan in de klas/school en op het plein:
Week 47 – 48:
17 – 28 nov.
Wij luisteren naar elkaar
Week 49 – 50:
1 - 12 dec.
Wij lossen ruzie samen goed op
Week 51 en 2:
15 – 19 dec.
5 - 9 jan.
Wij zorgen dat iedereen rustig kan werken
Kinderpostzegels.
De kinderen van groep 7 en 8 hebben in september in
totaal voor € 3.227,35 aan kinderpostzegels/kaarten
verkocht. Een prachtig resultaat!
Sanne heeft dit jaar het meest verkocht, namelijk voor
€ 269,50.
Daarnaast hadden wij de actie:
Help Stichting Kinderpostzegels nog meer….
U kon bruikbare, oude kleding, textiel en schoenen
inleveren.
Wij hebben 11 dozen kunnen vullen. Dank daarvoor.
Wij willen Sandra Sikkes graag bedanken voor het
organiseren van deze actie.
De Skulpe presenteert.
Op vrijdag 21 november is het de beurt aan de kinderen
van groep 3 en 4. Zij zullen deze ochtend De Skulpe
presenteert verzorgen.
U bent van harte welkom om 11.15 uur.
Verjaardagen.
16 nov.
19 nov.
22 nov.
30 nov.
30 nov.
4 dec.
4 dec.
Sven Amsterdam
Hielke de Kleine
Tara Baarsma
Freerk Blom
Ruben van Middelaar
Kees Veldkamp
Juf Anneke
Allen alvast van harte gefeliciteerd!
7 jaar
5 jaar
5 jaar
11 jaar
8 jaar
12 jaar
… jaar
Levensbeschouwelijke vorming.
Trefwoord besteed in week 47 t/m 49 aandacht aan het
thema: Een voorbeeld
Het goede voorbeeld geven, kritisch kijken naar idolen en
de waarde zien van echte voorbeeldfiguren.
Vanuit de Bijbel komende de volgende verhalen aan bod:
In de onderbouw:
Week 47: De ark naar Jeruzalem (2 Samuël 6, 11-19).
Week 48: David en Batseba (2 Samuël 11, 1-5); David en
Uria (2 Samuël 11, 5-27).
Week 49: David en Natan (2 Samuël 12, 1-14); David
heeft spijt (2 Samuël).
In de middenbouw:
Week 47: Het goede voorbeeld (2 Samuël 1-7); David en
Mefiboset (2 Samuël 8 en 9).
Week 48: David wordt verliefd (2 Samuël 11); Nu zie ik het
pas! (2 Samuël 12).
Week 49: Een goede koning (2 Samuël 15-19).
In de bovenbouw:
Week 47: Een voorbeeldige koning (2 Samuël 1-7); Vrede
en rust (2 Samuël 8 en 9).
Week 48: Verliefd op Batseba (2 Samuël 11); Diep
gevallen (2 Samuël 12).
Week 49: Vader en zoon (2 Samuël 15-19).
Trefwoord besteed in week 50 en 51 aan het thema:
Herbergen
Het gaat over het bieden van onderdak, veiligheid en
geborgenheid.
Vanuit de Bijbel komende de volgende verhalen aan bod:
In de onderbouw:
Week 50: Onverwacht bezoek voor Maria (Lucas 1, 2635);De lofzang van Maria (Lucas 1, 39-56).
Week 51: Voor een dichte deur (Lucas 2, 1-7); De herders
in de stal (Lucas 2, 8-20).
In de middenbouw:
Week 50: Maria’s huis (Lucas 1, 26-38); Nergens thuis
(Lucas 2, 1-7).
Week 51: In de kou (Lucas 2, 8-15); Overal thuis (Lucas 2,
16-20).
In de bovenbouw:
Week 50: Maria’s huis (Lucas 1, 26-38); Nergens thuis
(Lucas 2, 1-7).
Week 51: In de kou (Lucas 2, 8-15); Overal thuis (Lucas 2,
16-20).
Pagina |3
Programma vrijdag 5 december.
10.00 uur aankomst Sinterklaas in de Hylper haven.
Agenda
–
de kinderen komen onder begeleiding van ouders,
grootouders naar de haven toe.
15 nov.
21 nov.
ds tot 9.45 uur naar school
en komen onder begeleiding van de leerkrachten naar de
haven.
5 dec.
5 dec.
6 dec.
18 dec
Op de haven wordt de verantwoordelijkheid van de
kinderen overgedragen aan de ouders, grootouders of
verzorgers.
20 dec.
t/m
4 jan.
5 jan.
Na de aankomst op de haven zijn alle kinderen ’s
ochtends verder vrij.
’s Middags.
– 2 en groep 3 – 4 en groep 5 – 6 volgen het
programma van de Sinterklaascommissie.
15 tot en met 15.15 uur naar
school en houden hun surprisemiddag.
Sinterklaas komt aan in Nederland
De Skulpe presenteert… - groep 3 en 4
11.15 uur
Sinterklaasviering - afwijkend programma
Nieuwsbrief december op de mail
Oud papier
Kerstfeest
Kerstvakantie
8.30 uur weer naar school
Wijziging op de kalender.
Het kerstfeest staat op de kalender op:
dinsdag 16 december. Dit wordt donderdag 18 december.
Wij vragen u om deze datum op uw kalender te wijzigen.
Denkt u er aan om de TSO op de hoogte te stellen van
eventuele wijzigingen.
Wij hopen u zo voldoende op de hoogte gesteld te hebben
en wensen u en uw kind(eren) een ontzettend fijne
Sinterklaas!
Team De Skulpe.
a.b.b.s. ‘De Skulpe’
Kreilerstraat 20
8713 JB Hindeloopen
tel. 0514 – 521510
e-mail: [email protected]