Taak, samenstelling en contact bezwaarcommissie Sterk VO

Taak, samenstelling en contact bezwaarcommissie Sterk VO
maart 2014
Taak bezwaarcommissie
Met ingang van 1 augustus 2013 is de wet passend onderwijs voor Sterk VO van kracht. Sterk VO is met de
inwerkingtreding van de wet verantwoordelijk voor de toewijzing van extra ondersteuning en voor het
beoordelen van de toelaatbaarheid tot het VSO cluster 3 en 4. Het loket passend onderwijs van Sterk VO geeft
hiervoor besluiten af. Voor de toelating tot het VSO heet dit besluit een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).
Besluiten over de toelaatbaarheid tot het VSO zijn beschikkingen in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht.
De mogelijkheid tot bezwaar en beroep tegen deze beschikking staat open. Sterk VO heeft om deze reden een
bezwaarcommissie ingericht voor de duur van een jaar (maart 2014 – maart 2015).
Samenstelling bezwaarcommissie
De bezwaarcommissie van Sterk VO bestaat uit de volgende leden:
Diederik van Dorth tot Medler
voorzitter/secretaris
Marlies Middeldorp
vanuit PCOU, SO/SBO (vice-voorzitter)
Titia van der Kooij
vanuit De Kleine Prins, VSO
Bert Tuink
vanuit NUOVO/X11, OPR
Evert Izeboud
vanuit SEB VO/De Passie, regulier VO
Iris Kensenhuis
ambtelijk secretaris bezwaarcommissie Sterk VO
Contact met de bezwaarcommissie
Contact met de bezwaarcommissie: [email protected]