Klootschietersvereniging Oud Ootmarsum

Klootschietersvereniging
Oud Ootmarsum
opgericht: 22 september 1962
Email: [email protected]otmarsum.nl
Wil iedereen voor 15 april 2014 een nieuwe pasfoto voorzien van naam en
pasnummer inleveren bij zijn leider i.v.m. nieuwe pasjes
Zondag 11 mei ’14
Ten Dams ronde senioren.
Heren Aanvang: 9.00 uur. (kom allemaal op tijd!!!)
Dames Aanvang: 10.00 uur.
Start aan de Uelserdijk
Vrijdag 6 juni ’14
Articaronde voor de jeugd.
Nadere info volgt
Zondag 8 juni ’14
Pinkstertrofee dames. Start om 18.00 uur bij het clubgebouw.
Vrijdag 20 juni ’14
Straatfinale 2014. Start Uelserdijk, om 19.00 uur.
De finalisten dienen voor 17 juni bekend te zijn bij het
secretariaat.
Woensdag 2 juli ’14
Baankampioenschappen heren volgens nieuwe opzet
Aanvang: 18.30 uur
Opgave: voor 18 juni 2014 bij het secretariaat
De dames dienen voor 1 oktober de uitslag doorgegeven te
hebben aan Els Luttikhuis, hierbij geldt hetzelfde
puntensysteem als bij de straat.
Vrijdag 22 augustus ’14
Ten Dams ronde jeugd.
De leiding is in handen van onze jeugdcommissie
Aanvang: 18.00 uur
Start bij het clubgebouw.
Zaterdag 23 augustus ’14 Jaarfeest K.V. Oud Ootmarsum. Nader bericht volgt.
Dinsdag 9 september ’14
Verrassingsavond voor de dames. Aanvang 18.30u bij het
clubgebouw. Opgave voor 10 september bij Els Luttikhuis.
Zaterdag 13 september ’14 Jeugdfeest. Nader bericht volgt.
Zondag 21 september ’14 Duo wedstrijden K.V. Oud Ootmarsum.
Aanvang 14.00 uur bij het clubgebouw.
Wij wensen iedereen een sportieve zomer,
Rudy Groeneveld, namens het bestuur van K.V. Oud Ootmarsum
Secretariaat: Laagsestraat 72a, 7637 PC, Oud Ootmarsum
RABO Ootmarsum no. 14.01.91.038
Tel: 06-46799934
Kamer van Koophandel: 40.07.33.91