SECTIONALE POORTEN - All-Jobs

S
B
O
J
ALL
400
Herentalsebaan
m
ge
el
m
om
W
2160
66
Tel.: 03-366 18
Fax: 03-366 16 58
[email protected]
BVBA
N
E
T
R
O
O
P
SECTIONALE
TINGEN !!!
E OPME
LIJVEND
B
IJ
R
V
N
E
IS
T
A
GR
type Novoferm
ISO-20
metingen,
de standaard af
en
m
ko
or
vo
st
de mee
n = meerprijs).
Verkrijgbaar in
mm (afwijkinge
25
21
.
H
x
m
m
in
tot Br. 2500
n met woodgra
le of brede lijne
al
sm
t
ui
en
ez
Uivoering te ki
ak woodgrain.
structuur en vl
in
gelijnd, woodgra
€ 1.300
• Novoferm IS
or onze firma
• Plaatsing do
poort
rvoer stort oude
ve
+
k
e
aa
br
it
U
•
l de buitenzijd
ar keuze, enke
na
r
eu
kl
n)
Lre
RA
•
kleu
enkele speciale
(Uitgezonderd
one
lic
si
et
m
nspuiten
err,,
aa
de
e
nd
jd
en
zi
. 1 ze
en
it
Bu
•
bediening, incl
e
ch
is
tr
ek
el
• Motor voor
binnenzijde
ukknop aan de
ontvanger en dr
excl. BTW
llang de voorraad
type Novoferm
dgrain
*Actie geldig zo
ISO-45
ISO-20: Vlak, woo
n,
d afmetingen
ende standaar
m
ko
or
vo
st
ee
).
de m
gen = meerprijs
Verkrijgbaar in
25mm (afwijkin
21
.
H
x
m
m
00
urr
tot Br. 25
uu
u
ctttu
c
uc
in sttrru
n en woodgra
ne
lij
e
ed
br
et
Uitvoering m
:
InbegrepOe-4n
ort
5 sectionale po
€ 1.699
• Novoferm IS
or onze firma
• Plaatsing do
poort
rvoer stort oude
e
de
• Uitbraak + ve
buitenzijd
de
l
uze, enke
ke
ar
na
r
eu
kl
n)
l
• Ra
kleure
enkele speciale
(Uitgezonderd
one
lic
si
et
nspuiten m
,
g, incl. 1 zender
• Buitenzijde aa
in
en
di
be
e
ch
is
tr
ek
e
de
• Motor voor el
binnenzijd
ukknop aan de
dr
en
r
ge
an
tv
on
excl. BTW
excl. BTW
d, woodgrain
ISO-20: Smal gelijn
Openingsuren:
- 18u
t donderdag: 8u
van maandag to
t 16u
en gesloten
vrijdag van 8u to
zon- en feestdag
u
14
t
to
u
10
zaterdag van
ELITE REKLAAM
IE
EINDEJAARSACT
2014
*
strekt
ISO-20/45: Breed
:
InbegrepOe-2n
ort
0 sectionale po
e
www.all-jobs.b
*