STUDIE- EN THEMABIJEENKOMSTEN

STUDIE- EN THEMABIJEENKOMSTEN JACOBIJNENHUIS WINSUM (Gn)
hoek Hoofdstraat W 27 - Havenstraat 2, 9951 AE, Winsum
VRIJDAG 24 JANUARI 2014
12.30 - 16.00 uur
VOOR GRIFFIERS
REGIONAAL BESTUUR EN DECENTRALISATIE
DOOR DE DECENTRALISATIES WORDT DE REGIO VEEL BELANGRIJKER: WAT ZIJN DE
CONSEQUENTIES VOOR DE GEMEENTERADEN?
WELKE WIJZINGEN BRENGT DE NIEUWE WGR? EN WAT BETEKENT DAT VOOR DE
VERHOUDING TUSSEN LOKAAL EN REGIONAAL?
HOE KUNNEN DE RADEN STUREN EN CONTROLEREN?
WIE DRAAGT HET FINANCIËLE RISICO VAN DE DECENTRALISATIE?
Inleiders
DOUWE JAN ELZINGA (kenner van het regionaal en openbaar bestuur)
FRANK DE VRIES (staatsrechtwetenschapper, oud-wethouder van Groningen en adviseur)
Programma
12.30 uur Ontvangst/koffie
13.00 uur Presentatie Elzinga
13.30 uur Vragenronde
13.45 uur Presentatie De Vries
14.15 Vragenronde
14.30 Pauze
14.45 uur Verdiepingsvoorbeelden
15.15 – 16.00 debat
Kosten pp: 50 euro (excl. BTW). Opgave: [email protected]