JUBILEUMCONCERT 50 JAAR CHR. MANNENKOOR LAUDAMUS

JUBILEUMCONCERT
50 JAAR CHR. MANNENKOOR
LAUDAMUS
o.l.v. Jellie Alkema
begeleiding Bert van Cimmenaede
m.m.v.
Duo Moniek & Mirjam, panfluit en piano
Bert van Cimmenaede, orgel
vrijdag 17 oktober 2014
19.30 uur
Centrumkerk Winsum
kaarten in voorverkoop à € 7,50 bij Pol Euronics, Hoofdstraat W. 12 te Winsum
indien voorradig aan de zaal à € 10,reserveren: tel. 0595-442000 of e-mail [email protected]
gratis toegang : z.o.z.
GRATIS TOEGANG JUBILEUMCONCERT LAUDAMUS WINSUM
Het Chr. Mannenkoor LAUDAMUS te Winsum dat dit jaar 50 jaar
bestaat heeft grote behoefte aan uitbreiding en verjonging van haar
ledenbestand.
Omdat het plaatselijk aanbod te gering is wil LAUDAMUS toewerken naar
een meer regionaal en interkerkelijk karakter.
Daar er in veel omliggende plaatsen geen koren meer bestaan verwacht het
bestuur dat er voldoende potentie aanwezig is om een koor van
behoorlijke omvang te realiseren.
LAUDAMUS roept dan ook mannen uit Winsum en wijde omgeving op, zowel
jong als oud, van welke kerkelijke richting ook, zich aan te melden als lid.
Ongeoefende zangers kunnen na korte tijd probleemloos meedoen;
er wordt geen persoonlijke stemtest afgenomen, bij toetreding als lid
gelden de eerste drie maanden als gratis proefperiode.
Koorkleding behoeft niet te worden aangeschaft.
Op vrijdag 17 oktober geeft het koor ter gelegenheid van het jubileum een
concert in de Centrumkerk te Winsum waarin alle facetten van haar repertoire
aan bod komen.
Omdat dit concert een uitstekende gelegenheid biedt om kennis te maken
met het koor worden geïnteresseerde mannen in de gelegenheid gesteld dit
feestelijk concert onder opgave van hun persoonsgegevens gratis bij te wonen.
Behalve het toestaan van benadering achteraf is hieraan geen enkele
verplichting verbonden.
Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar op het voorverkoopadres
POL EURONICS, Hoofdstraat W.12 te Winsum of te reserveren via
tel. 0595-442000 of via internetadres [email protected]