ALGEMENE INFORMATIE Titel TrosKompas Website www

Algemene informatie
Titel
TrosKompas
Algemene voorwaarden
Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd
conform de Regelen voor het Advertentiewezen,
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel.
Website
www.troskompas.nl
Uitgegeven door
Hilversumse Media Compagnie CV
Lage Naarderweg 45-47
1217 GN Hilversum
Verspreide oplage
295.465 ex.
(HOI kwartaal 3/13 t/m kwartaal 2/14)
Bereik totaal 13+
640.00 (NPM 2013-II/2014-I)
Verschijningsfrequentie
Wekelijks
Termijn van reserveren
5 weken voor verschijning
Optieverval datum
6 weken voor verschijning
Aanleveren materiaal
Er kan alleen online worden aangeleverd via
http://printads.hearst.nl
Kleurproeven kunnen gestuurd worden naar
Hearst Magazines Netherlands, afdeling Sales,
Singel 468, 1017 AW Amsterdam
(o.v.v. TrosKompas + editie)
Annuleringstermijn
6 weken voor verschijning (contract blijft
gehandhaafd). Annuleren kan alleen schriftelijk
(per post/mail bij Account Manager)
Formaten en afmetingen
Formaat aflopend
Aflopend
1/1 pagina
1/2 pagina staand
Spotadvertentie
1 kolom
2 kolom
breedte x hoogte
Tevens dient het digitale bestand voorzien
te zijn van een kleurproef welke is afgestemd
op het drukprocédé van de titel. Deze dient
volledig overeen te komen met de specificaties
van de drukkerij.
Voor exacte specificaties, zie de online informatie
per titel op www.hearstmagazines.com
Kosten veroorzaakt door aanlevering van
niet-drukgereed advertentiemateriaal zullen
worden doorberekend.
145 x 225 mm
61 x 225 mm
60 x 60 mm
127 x 42 mm
Advertentietarieven
Losse prijs per plaatsing in euro's, excl. btw
In geval van aflopend adverteren teksten
op zetspiegel of minimaal 5 mm uit de afsnede
plaatsen alswel 3 mm overvul rondom.
Formaat
Aflopend
1/1 pagina
1/2 pagina
2/1 pagina
Technische gegevens
Spotadvertentie
1 kolom
2 kolom
€ 2.550
€ 3.750
Shopping
€ 2.750
Binnenwerk
Bladspiegel
Zetspiegel
Drukprocédé
Papiersoort
145 x 225 mm (b x h)
128 x 210 mm (b x h)
Rotatie offset
Licht houthoudend mc
Omslag
Bladspiegel
Zetspiegel
Drukprocédé
Papiersoort 145 x 225 mm (b x h)
128 x 210 mm (b x h)
Vellen offset
Houtvrij gesatineerd mc
Advertentiemateriaal
Digitale bestanden in het bestandsformaat
PDF Certified tijdschriften Nederland
Contractkorting
3 pagina's
6 pagina's
9 pagina's
12 pagina's
Full color
€ 8.250
€ 5.500
€ 16.500
Verschijningsdata
Editie 1: 30 december 2014
Hierna wekelijks op dinsdag
Aanleverdata
Editie 1: 16 december 2014
Twee weken voor verschijning
contact
Advertentie-exploitatie
Hearst Magazines Netherlands, afdeling Sales
Singel 468, 1017 AW Amsterdam
Postbus 10209, 1001 EE Amsterdam
Telefoon: 020-2623000
Fax: 020-2623001
E-mail: [email protected]
5% korting
7% korting
10% korting
12% korting
Concerncontracten zijn op aanvraag mogelijk.
Contracten dienen binnen 12 maanden te
worden afgenomen.
TrosKompas | 2015