Tarieven 2014 - Special keuken en badkamers

TARIeven 2014
In samenwerking met
Prijzen excl. BTW
Technische richtlijnen
Bestandsformaten
S pecial
nationale
editie
k e u k en
formaten
en
b a d k amers
afmetingen
prijs
per taal
NL versie
FR versie
De vereisten voor onze magazines zijn gecertifieerde PDF’s/X volgens de internationale normen
MagazineAds_1v4 van Ghent PDF Workgroup.
Andere formaten worden niet aanvaard.
Surf op de website www.medibelplus.be of
www.gwg.org, hier vindt u informatie en configuratiebestanden terug voor de opmaak van een gecertifieerde pdf.
4 kleuren
hoogte x breedte
4 kleuren
€ 4.690
Zetspiegel
265x203 mm
Aflopend
297x225 mm + 5mm valse snit
€ 2.700
Zetspiegel
130x420mm
Aflopend
145x450 mm + 5mm valse snit
€ 3.770
Actief Wonen User name : produpress+aw
Password : Actief+wo2
€ 3.210
Déco idées
€ 6.570
€ 3.050
€ 3.050
€ 1.760
€ 9.380
1/1
2 x 1/2
1/2
Enkel zetspiegel
130x203 mm
1/2
1/4
2/1
Enkel zetspiegel
265x95 mm
Enkel zetspiegel
130x95 mm
Zetspiegel
265x420 mm
Aflopend
297x450 mm + 5mm valse snit
€ 2.300
€ 1.750
€ 1.490
Aanlevering
Via server ftp met erbij gevoegde verzendnota.
Materiaal verstuurd per e-mail, WeTransfer, YouSendIt... wordt niet aanvaard.
Serveur
ftppub.produpress.be
User name : produpress+di
Password : Deco+ide1
Paginaformaten
€ 1.490
• Netdocument op 100%, gecentreerd met snijlijnen
op 297 mm x 225 mm (voor een 1/1 pagina). Voor
aflopend formaat, valse snit van 5mm voorzien
rond het paginaformaat. Geplaatste tekst mag de
opgegeven zetspiegel niet overschrijden.
€ 1.020
• Voor de 1/2 en 1/4 pagina’s, enkel zetspiegel formaat.
€ 1.750
€ 870
€ 5.330
€ 4.540
€ 7.500
4de cover
—
€ 5.600
3de cover
—
€ 7.040
2de cover
—
SPECIALE FORMATEN EN TARIEVEN
• Plaatsingen vooraan in het magazine (Prima Posta) : de eerste posities zijn gereserveerd voor 2/1 en 1/1 pagina’s.
• Voor 1/1, altijd tegenover tekst, kunnen we geen rechter- of linkerpagina garanderen.
Voor de 1ste positie geldt een toeslag van 30%, voor de 2de 25% en wij rekenen 20%
vanaf de 3de positie bij aan. Andere voorkeursplaatsingen: +15%.
• Gatefolds en alle andere speciale formules of creaties genieten prioriteit.
• 2e, 3e en 4e cover : enkel in de 2 edities samen.
• De coverpagina’s, de inlegbladen en de pop ups die schriftelijk werden gereserveerd
zijn niet meer annuleerbaar.
• Niet-bevestigde opties worden na 14 dagen geannuleerd.
• Dubbele pagina’s : 2 aparte pdf’s per 1/1 pagina.
Indien deze richtlijnen niet worden nageleefd,
zien zowel uitgever als drukker af van enige
verantwoordelijkheid bij voorkomende problemen met het afdrukken van de advertentie. Het
aangeleverde materiaal kan niet meer worden
gecorrigeerd.
VASTE INLEGBLADEN
Maximum formaat : 285 x 210 mm
4 pagina’s € 0,14/ex.
8 pagina’s € 0,16/ex.
12 pagina’s
€ 0,18/ex.
16 pagina’s € 0,20/ex.
Suppl. voor een los inlegblad
€ 0,08/ex.
POP UP (nationaal tarief)
Enkel
€ 0,12/ex.
Altijd in combinatie met een pagina 1/1 quadri
bijkomende inlichtingen
algemene voorwaarden
www.produpress.be/avw
CmF N.V. | Gen. Dumonceaulaan 56 | 1190 Brussel | Fax 02/333 32 61
Cindy Herinckx | Internal Sales Coordinator | Tel 02/333 32 81 | [email protected]
Annelies Vancoillie | Senior Account Manager | Tel 02/333 32 59 | Gsm 0477/78 77 80 | [email protected]
Petra Van Hove | Account Manager | Tel 02/333 47 69 | Gsm 0474/59 06 61 | [email protected]
Erik Vandewiele | Senior Account Manager | Tel 02/333 32 18 | Gsm 0475/81 98 21 | [email protected]
TARIeven 2014
S pecial
In samenwerking met
k e u k en
en
b a d k amers
extra editie: een nummer dat volledig in het teken
staat van de inrichting van keuken en badkamer.
De inrichting van keuken en badkamer is
de voorbije jaren sterk geëvolueerd. Naast
louter functionele en praktische aspecten
speelt ook een gevoel van luxe en welbehagen mee. Dit speciale nummer bevat exclusieve voor&na-reportages met analyses
en commentaar, nieuws over innovatieve
producten, reportages over accessoires en
toestellen voor beide domeinen, en verder
alles wat wellness, gastronomie, luxe en
cosmetica aanbelangt. Kortom, wellness
en genieten in eigen huis.
Zo vormt deze thema-uitgave van Actief
Wonen een aanvulling op de keuken- en
badkamerdossiers die in het tijdschrift
Actief Wonen verschijnen.
Verschijning : april 2014
Oplage :
40.000 exemplaren NL/FR worden
verdeeld via volgende kanalen:
• Verkoop in de boekhandel 20.000
exemplaren gedurende 2 periodes van
3 maanden.
• Opgestuurd per post naar 20.000
surfers die ingeschreven zijn in de database van Immoweb.be en die expliciet
hebben gevraagd om informatie te
ont­vangen rond het thema ‘Keuken en/
of badkamers’.
Dossiers:
Keukeninrichting - Huishoudelijke toestellen Food / Gastronomie - Badkamerinrichting - Wellness Cosmetica (luxe verzorgingsproducten) - Hotels/Spa’s
Edition
Thema’s
Deadline
reservatie
Deadline
materiaal
Verschijning
April
Keuken en
badkamers
21/02/2014
28/02/2014
28/03/2014