HANDLEIDING ISKRA MT171 DIGITALE 3-FASENMETER

H
F-XC A N GE
H
F-XC A N GE
c u-tr a c k
N
y
bu
to
k
lic
HANDLEIDING ISKRA MT171 DIGITALE 3-FASENMETER
Deze handleiding geeft u een beeld van de belangrijkste functies, symbolen en knoppen
op de elektriciteitsmeter. De Iskra MT171 wordt sinds 2005 samen met de Actaris
toegepast als 3-fasemeter voor het hele Enexis netwerkgebied.
De Iskra elektriciteitsmeter meet de door u gebruikte elektriciteit. Ook kan de meter de
eventueel door u teruggeleverde elektriciteit meten. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval
als er bij u zonnepanelen zijn geïnstalleerd.
Display
Het LCD-scherm geeft de telwerkstanden weer met 6 digits.
Displaytest: alle segmenten lichten op (888888). Dit om na te gaan of display correct
werkt.
Autoscroll of blauwe knop
De meter is elke 10 seconden voorzien van autoscroll. Dit
betekent dat er geen knop ingedrukt hoeft te worden voor
het uitlezen van de standen. Het is wel mogelijk.
1:
2:
6:
7:
meterstand telwerk 1
meterstand telwerk 2
teruggeleverde elektriciteit telwerk 1
teruggeleverde elektriciteit telwerk 2
Pijl
bij T1 of T2 geeft het actieve register weer.
Pijl
bij FD geeft aan dat de meter teruglevert.
-FD + T1 = 6 (teruglevertarief 1 actief)
-FD + T2 = 7 (teruglevertarief 2 actief)
Op het klemdeksel van de meter is een sticker geplakt met
de handleiding voor de klant.
Technische gegevens
3-fase Iskra MT171
Maximale stroom: 120 A
Telwerkstanden staan op 0 indien nieuw
Controlelampje
Dit LED-lampje geeft aan dat er energieverbruik is. Het lampje knippert sneller naarmate
u meer energie gebruikt.
.d o
o
.c
m
C
m
w
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u-tr a c k
.c