site brief start schooljaar klas 2-3-4 MCE + FD

Aan leerlingen 2de, 3de en 4de jaars
Marketing en Communicatie & Evenementen en
Financiele dienstverlening
Datum
Ons kenmerk
8 juli 2014
HM/KJO
Uw kenmerk
Onderwerp
Contactpersoon / doorkiesnummer / e-mail
Start schooljaar 2014-2015 voor klas 2,3 en 4
K.L. Jonkman / (050) 365 65 00 / [email protected]
Beste leerling,
Na een welverdiende zomervakantie start het nieuwe schooljaar 2014-2015 voor de studenten van leerjaar 2
en hoger van de opleidingen Marketing, Communicatie & Evenementen en Financiële Dienstverlening op
maandag 1 september 2014.
Deze dag starten voor de leerjaren 1, 2 en 3 de lessen overeenkomstig het lesrooster. De lesroosters zullen in de
week vóór 1 september 2014 op de Noorderpoortsite staan. De studenten van leerjaar 4 starten met hun PvB.
De boeken kan je bestellen via www.studieboekencentrale.nl.
We wensen je een fijne zomervakantie en zien je graag terug op de eerste schooldag. Tot dan!
Met vriendelijke groet,
Henk Meijer
Teammanager
Financiële Dienstverlening
Internationale Handel en Groothandel
Marketing, Communicatie en Evenementen
Noorderpoort Business & Administratie
Hora Siccamasingel 177, Groningen
Postbus 6177, 9702 HD Groningen
T (050) 365 65 00
NL91 RABO 0385 1922 07, KvK 41013432
1/1