Jaarprogramma 2014-2015 van Fotoclub Iris

FC IRIS Woerden
1
Jaarprogramma 2014-2015 van Fotoclub Iris
(V 20150105)
Datum
Activiteit
Programma 2014-2015
Organisator
1
Ma 01-09-2014
clubavond
Opening seizoen.
Korte toelichting op het jaarprogramma en uitslag enquête.
Toelichting op het jaarthema: ‘Zaag in beeld”.
Presentatie foto’s leden van de zomerperiode.
2
Ma 15-09-2014
clubavond
Presentatie foto’s van leden.
Verkiezing foto van de maand voor de maand oktober.
Pieter Boere
Peter
Albertine/Oda
Thessa
Murat
Thessa/Albertine
3
Ma 29-09-2014
clubavond
Fotobond uitnodigen: uitleg wedstrijden fotobond en foto’s van de bond bespreken. Foto’s
van leden laten bespreken door de spreker van de fotobond.
Oda/Murat
4
Ma 13-10-2014
clubavond
Doe-avond.
Paul/Thessa
5
Ma 20-10-2014
clubavond
Albertine/Oda
5a
Za 01-11-2014
Fototocht
Presentatie van 5 met Samenhang, die meegedaan hebben met de laatste bondswedstrijd.
Presentatie foto’s van leden.
Verkiezing foto van de maand voor de maand november.
Vlindorado
6
Ma 03-11-2014
clubavond
Albertine/Oda
7
Ma 17-11-2014
clubavond
Eerste presentatie jaarthema. Dit seizoen is er twee keer een presentatie van het
jaarthema.
Presentatie foto’s van leden.
Verkiezing foto van de maand voor de maand december.
Spreker Diana Bokje.
8
Ma 01-12-2014
clubavond
Murat/Thessa
9
Ma 15-12-2014
clubavond
Fotopresentatie fototocht 1/11 Vlindorado.
Techniek o.a. verkleinen foto’s voor presentaties
Presentatie verdiepingsgroep: macro 2.
Presentatie foto’s van leden.
Verkiezing foto van de maand voor de maand januari.
Nieuwjaarsborrel.
Locatie: atelier Reen in Zegveld
Paul +Murat
Zo 04 -01- 2015
Thessa/Murat
Peter/ Thessa
Albertine/Peter
FC IRIS Woerden
2
Datum
Activiteit
Programma 2014-2015
Organisator
10
Ma 05-01-2015
clubavond
Paul/Oda
11
Ma 19-01-2015
clubavond
Presentatie foto’s van bestuur en foto’s van IJsland van 2 leden.
Verkiezing foto van de maand voor de maand februari.
Spreker Bas Melkert.
12
Ma 02-02-2015
clubavond
Bestuur
Albertine/Murat
13
Ma 16-02-2015
clubavond
Algemene ledenvergadering.
Uitleg ‘Blauwe uurtje”.
Presentatie foto’s van 70 jaar Vrijheid.
Presentatie verdiepingsgroep: landschap.
Presentatie foto’s van nieuwe leden.
Verkiezing foto van de maand uit presentatie nieuwe leden voor de maand maart.
13a
14
Za 21-02-2015
Ma 02-03-2015
Workshop
clubavond
Murat/Thessa
Peter/Murat
15
Ma 16-03-2015
clubavond
Creatief met licht
Fotoclub Broederschap Vleuten:foto’s van de Broederschap en commentaar op foto’s van
onze leden.( Locatie nog niet bekend).
Verkiezing foto van de maand door de betreffende fotoclub voor de maand april.
Tweede presentatie jaarthema.
Fotoworkshop 21 febr.
15a
In de week van
23 -03-2015
Fototocht
Bestemming nog te bepalen.
Oda/Albertine
16
Ma 13-04-2015
clubavond
Presentatie verdiepingsgroep: macro 1.
Fotopresentatie ‘Blauwe uurtje.
Peter/Thessa
Foto’s inleveren voor de Iristrofee.
Bestuur
Afronding jaarthema: de favoriete foto wordt gekozen!
Fotopresentatie workshop week 23/3.
Albertine/Oda
17
18
Ma 20-04-2015
Ma 11-05-2015
clubavond
clubavond
Bestuur
Sluitingsavond.
Uitreiking Iristrofee.
Peter/Albertine
Thessa/Oda
Oda/Albertine
Bestuur
De coördinator voor de avond is de eerstgenoemde persoon in de kolom.
Inleveren foto’s:
Voor avonden met presentatie foto’s van leden kunnen er maximaal 4 foto’s ingeleverd worden.
I.p.v. 2 losse foto’s mag ook een serie ingeleverd worden. Een serie van 3-5 foto’s wordt als inlevering van 2 foto’s gezien.
FC IRIS Woerden
3
Alle foto’s worden digitaal ingeleverd.
Van foto nr 1 en foto nr 2 is een afdruk in passepartout aanwezig en foto nr 3 en foto nr 4 alleen digitaal.
Foto’s nr 1 en 2 worden vooraan in de presentatie gezet en behandeld. Foto’s nr 3 en 4 kunnen bij veel inzendingen mogelijk niet behandeld
worden. (zie ook handleiding inlevering foto’s op de website Iris).
Eisen waaraan de digitale foto’s moeten voldoen: zie Handleiding inlevering foto’s op de website Iris.
De digitale versie van de foto’s voor fotopresentaties wordt vooraf gestuurd naar mailadres Activiteitencommissie:[email protected]
Foto’s van fototochten worden alleen digitaal ingeleverd op mailadres Activiteitencommissie:[email protected]
Foto´s van het jaarthema worden in eerste instantie digitaal ingeleverd op mailadres Activiteitencommissie: [email protected]
De omschrijving van het Jaarthema staat op de website.
De hulplijst voor het bespreken van de foto’s staat op de website.