15. Verwijzen naar gynaecologie 27 mei 2014 — PDF

Verwijzen naar gynaecologie
Contactgegevens en themaspreekuren
Beste verwijzer,
Hierbij willen we u een beknopt overzicht geven wat de afdeling gynaecologie
voor u en uw patiënten kan betekenen en hoe u patiënten eenvoudiger kunt
verwijzen naar de verschillende themaspreekuren. Ook hebben we onze
contactgegevens opgenomen zodat u ook direct met de juiste specialist kunt
overleggen. De afdeling gynaecologie is een pijler van de afdeling verloskunde en
gynaecologie en is verantwoordelijk voor zorg op het gebied van de benigne
gynaecologie en de gynaecologische oncologie.
In deze folder vindt u de artsen en ‘physician assistant’ die werkzaam zijn in de
pijler gynaecologie en hun taken en aandachtsgebieden.
Met vriendelijke groet, namens de vakgroep
Dr. Judith Huirne, hoofd pijler gynaecologie
Gynaecologenteam (pieper)
Benigne gynaecologie
Prof. dr. HAM (Hans) Brölmann (6506)
Benigne gynaecologie (o.a. menstruatiestoornissen, myomen en niches)
Complexe laparoscopie en hysteroscopie
Dr. WJK (Wouter) Hehenkamp (6114)
Benigne gynaecologie (o.a. menstruatiestoornissen, myomen en niches)
Complexe laparoscopie en hysteroscopie, embolisatie
Dr. JAF (Judith) Huirne (6106)
benigne gynaecologie en endocrinologie
Complexe laparoscopie en hysteroscopie
Drs. JWM (Johan) Spruijt (6108)
Urogynaecologie, cervix-, en vulva pathologie
Dr. ESM (Stella) Tiersma (6111)
Urogynaecologie, sexuologie
Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelikjke klachten (SOLK)
Vulva pathologie, complexe vaginale chirurgie, hysteroscopie
Dr. MMA (Mick) van Trotsenburg (6867)
Genderzorg en intersexuele aandoeningen
Vulvapathologie, complexe climacteriële problemen
Drs. M (Monique) Brood (7637)
Familiaire Tumoren, climacteriele klachten, anticonceptie
Mw J (José) Kramer (7637, voor oncologie dinsdag bereikbaar)
Physician assistent
Menstruatiestoornissen, anticonceptie
Gynaecologische oncologie
Prof. dr. G (Gemma) Kenter
Gynaecologische oncologie
Dr. MY (Ming) Tjiong(di 6120)
Gynaecologische oncologie
Dr. H (Hans) Trum (ma, do, vrij: 7658)
Gynaecologische oncologie en endoscopische chirurgie (ROBOT)
Telefonisch advies en het
maken van een afspraak
Algemeen advies
Polikliniek: (020) 444 1191
of centrale: (020) 444 4444
en vraag naar pieper 6107
Afspraken op themaspreekuren
• Problemen met menstruatie, vulva, anticonceptie,
sectiolitteken (‘niche’), menopauze
polikliniek: (020) 444 1191
of centrale: (020) 444 4444
• Problemen van de bekkenbodem (prolaps
en
incontinentie), afwijkende uitstrijkjes en
sterilisatiewens
VUmc-locatie Bergman Clinics Vrouwenzorg
Amsterdam (was voorheen Alant Vrouw):
088 – 9000 581
• Oncologische problemen (sterke verdenking
genitale maligniteit of hiermee bekend)
Centrum voor Gynaelogische Oncologie
Amsterdam (CGOA): (020) 444 4851 of
06 1394 8334
Lees meer over de verschillende
themaspreekuren op pagina 4
Gynaecologische oncologie
In 2008 werd het CGOA
opgericht. Dit is een samenwerkingsverband waarin AMC,
AvL-NKI en VUmc gynaecologischoncologische zorg leveren.
In VUmc ligt de nadruk op
laparoscopische chirurgie voor
diagnostiek en behandeling van
gynaecologische kankerpatiënten,
al dan niet met behulp van de
operatierobot.
Themaspreekuren
MENS-spreekuur
(menstruatiestoornissen)
Voor patiënten met klachten van hevige
menstruaties of niet-cyclisch bloedverlies,
is er twee maal in de week een themaspreekuur waar in één of twee bezoeken - na
gynaecologisch onderzoek en echo - het
behandeladvies wordt gegeven. Dit advies
kan een medicamenteuze behandeling zijn,
een hysteroscopische resectie of andere
minimaal invasieve ingreep.
Myomen spreekuur
Op dit spreekuur kunnen patiënten worden
verwezen met verdenking myomen.
Patiënten met myomen, veelal voor een
tweede mening, worden geïnformeerd en
geadviseerddoor 1 van de 3 gespecialiseerde
gynaecologen. Geavanceerd echo-ondezoek
maakt deel uit van het consult. VUmc is een
derdelijnsverwijscentrum, wij bieden vrijwel
alle innovatieve myoomtherapieen al dan niet
in onderzoeksverband. Deze zijn te zien op de
website van het myoomcentrum Amsterdam
(MyCenA): www.myoom.nl.
‘Niche’-spreekuur (‘niche’ is een
holtevormig litteken in de uterus na
een sectio caesarea)
Sinds 2012 is het bekend, dat een uitsparing in
de uterus ter plaatse van het
sectiolitteken (‘niche’) verband houdt met
bloedverlies na de menstruatie
(postmenstruele spotting). Daarnaast kunnen
pijnklachten, vruchtbaarheidsproblemen
en complicaties in de daarop volgende
zwangerschapoptreden. VUmc is een tertiair
verwijscentrum voor laparoscopische en
hysteroscopische niche reconstructies die
worden uitgevoerd in onderzoekssetting.
Vulvaspreekuur (multidisciplinair)
Al sinds jaren bestaat er in het VUmc een
multidisciplinair spreekuur van gynaecoloog
en dermatoloog voor vulva-afwijkingen.
Menopauze en familiaire tumoren
spreekuur
Door een ervaren arts met expertise op het
gebied van climacterium wordt spreekuur
gehouden voor vrouwen met overgangsklachten. In het bijzonder wordt hier door
vrouwen met vroegtijdige menopause al dan
niet na verwijdering van de ovaria vanwege
een verhoogde kans op mamma- en
ovariumcarcinoom gebruik van gemaakt.
Spreekuur prolaps en incontinentie
(Vumc- locatie Bergman clinics
Amsterdam)
Patiënten met aandoeningen van de bekkenbodem (prolaps en incontinentie) worden
gezien in Bergman clinics vrouwenzorg
Amsterdam (vroeger Alant Vrouw Amsterdam).
Kleinschalig en patiëntvriendelijk wordt hier
zorg geboden door gynaecologen die ook in
VUmc werkzaam zijn.
Premaligne afwijkingen van de
cervix (Vumc- locatie Bergman clinics
Amsterdam)
Onderzoek in VUmc in samenwerking met
de afdeling Pathologie naar premaligne
cervixafwijkingen (uitstrijkjes) staat al decenia
lang op hoog niveau. De HPV-diagnostiek,
zo is de verwachting, zal op enige termijn
de cytologie van portio gaan vervangen. Het
onderzoeken en behandeling bij afwijkende
uitstrijkjes, zoals kolposcopieën en lisexcisies,
wordt sinds 2011 op VUmc-locatie Alant Vrouw
Amsterdam aangeboden.