folder - Hurco

Frezen
Draaien
Programmeren
Snel. Veelzijdig.
Succesvol.
Mind over metal:
Bestuur uw succes met ons
Het voordeel van onze filosofie is om de snelste cnc besturing in de industrie te
combineren met onze high-performance bewerkingscentra en draaibanken van
hoge kwaliteit.
WinMax® besturing
Het ontwikkelen van besturingstechnologie, die winstgevendheid van verspaning bij onze
klanten vergroot, is de motor voor onze innovatie. Het is ingebakken in onze cultuur. Het
is onze passie. Het is onze taak.
5-assige verticale bewerkingscentra
En daaruit ontstaat de juiste oplossing: Technologie die doelgericht en snel vanaf
de tekening tot het gereed product leidt, zowel voor enkelstuks als kleine series. Als
onafhankelijke traditionele onderneming, zijn wij altijd bewust van onze toewijding aan
onze klanten, medewerkers en zakelijke partners. Continuïteit, samenwerking, kwaliteit,
innovatie en service zijn de wortels van onze bedrijfsfilosofie.
Hoewel HURCO GmbH ondertussen een internationaal opererende onderneming is met
activiteiten in heel Europa, blijft het bedrijf ook in de toekomst compact en overzichtelijk.
Vanwege de grootte van ons bedrijf zijn wij in staat, met een optimale, op partnerschap
ingerichte service, snel en flexibel aan de individuele klantwensen te voldoen en tegelijkertijd innoverend te reageren op toekomstige behoeften. Korte afstanden en ongecompliceerd management maken snelle acties en reacties op uw wensen mogelijk. Wij
schrijven Service met een hoofdletter: Om de afstand zo kort mogelijk te houden, zijn
onze demonstratie- en opleidingscentra verspreid over heel Duitsland en Europa.
3-assige verticale bewerkingscentra
4-assige horizontale bewerkingscentra
Draaibanken
ALL IN ONE: De krachtigste
besturing in de industrie
Sneller van de tekening naar het gereed product
Snelste inwerktijden
Snelste programmering
Snelste overzicht door dubbele beeldschermen
Ergonomisch designed
Besturingsfuncties*
>Dialoogprogrammering
> NC-programmering (G-Code)
> Twee 12-Inch-kleuren-LCD-Touchscreens
> SSD (Solid State Drive) geheugenopslag
met 64 Gb
> 2 Gb RAM
>64-Bit-Chip-Technologie
>USB-aansluiting
> Look ahead functie tot
10.000 programmaregels
> Dual Core CPU
> Regelverwerkingssnelheid van 0,4 milliseconde
> Op multiprocessor-DSP gebaseerde motorenaansturing
> Inschakeldiagnose
> Systemconfiguratie op het beeldscherm
> Cyclus programma voortzetten
> Toerental-potentiometer
> Enkelblok mode
> Cyclusstop toets
WinMax®-Software
> 3D-real time simulatie van het werkstuk
> Automatische onderbreekcyclus
> Parallele programmering
(dialoog- en NC-programmering)
> Contextafhankelijke helpfunctie
> Besturings- en machinendiagnose
>Koelmiddelkeuze
> grafische regelzoekfunctie (dialoog- en
NC-programmering)
>Spilvermogendisplay
> Restwegaanduiding (dialoog- en NCprogrammering)
> Inlezen van DXF-data rechtstreeks in de
besturing
> Voedingsstop toets
>Voedings-potentiometer
> 4e as
> 4e/5e As
>Rechthoekfrezen
> Grafische weegave (gereedschapbaan,
werkstuk, projektie in 3 vlakken en isometrisch)
> Schroeflijninterpolatie
> Omschakeling van de programmering:
Inch/metrisch
> Testloop functie
>Gereedschapnulpuntbeheer
> Gereedschap- en materiaalbibliotheek
>Meetcycli
> True-Type-letters frezen
>UltiNet-LAN-aansluiting
> Kamerfrezen met eilanden
> Induikstrategie met Helix
> Onbeperkt aantal nulpuntverschuivingen
(dialogprogrammering)
> WinMax®-Desktop*
> Herhaalfuncties (patronen)
> 99 nullpuntverschuivingen (G-Code)
>NC-Programmasprong
>NC-meetcycli
> NC-productivity-package (NCPP)
>Werkstukteller
> Patroon (Schaleren, roteren, herhalen)
> Programmabeheer functie
>Programmaparameters
> Programma overzicht met knippen/kopieren/plakken
> Programmeerbare veiligheidszones
> Live gereedschapsimulatie tijdens bewerking
> Instelbare oppervlaktekwaliteit (SFQ)
> Simultane besturing van 5 assen
> Toerental- en voedingsoptimalisatie tijdens
bewerking
> Optimalisatie van de oppervlaktekwalitiet
> Dialoog contourprofilering (3-D-PLUS)
* optional
Geautomatiseerde programmering door DXF
DXF-files kunnen direct in de besturing worden
ingelezen. De geometriedata worden automatisch
in het programma overgenomen. Aansluitend
is alleen nog de ingave van de technologiedata
(gereedschap, radiuscorrectie) nodig.
Schets
Tekening
CAD / CAM
Desktop
DXF file
Maximale voordelen door het gebruik van beide
programmeermethoden
De optie NC-dialoogmix maakt oproepen van NCprogramma’s in het dialoogprogramma mogelijk.
WinMax® brengt dialoogprogrammering op een nieuwe hoogte.
Uw succes is ons doel. Met dit streven zet HURCO zijn
reputatie als innovator in bewerkingstechnologie, die
klanten tot meetbare productiviteitswinsten brengt, voort.
Bij de ontwikkeling van de besturingssoftware WinMax
concentreerde HURCO zich op eenvoud voor de gebruiker – minder toetsaanslagen, intuitieve software, geavanceerde grafische mogelijkheden en een verbeterde
grafische interface.
De dialogprogrammering met WinMax zorgt voor een
overgang van ontwerp tot gereed product sneller dan
ooit. Met drie stappen wordt dit doel bereikt.
>Instellen.
>Programmeren.
>Weergeven.
> Krachtige software vereenvoudigt 5-zijdige
programmering.
>
Tot 80 % besparing in programmeertijd door
dialoog-contour-profilering (3-D-Plus).
Extra gereedschapbaanstrategien vereenvoudigen
de programmering van 3D contouren
> Verhoogde oppervlakteafwerking en verkorte
bewerkingstijd door optie: Instellen
oppervlaktekwaliteit.
> Automatische contourovername door onze DXF optie.
> Invoeging van NC-Code in dialoogprogramma’s door
optie NC-Dialoog Mix.
> Tijdsbesparing door automatische contourberekening,
die ontbrekende gevens uitrekent en invult.
Stap 1: Instellen
Instellen wordt nog makkelijker door
de WinMax gereedschap- en materiaalbibliotheek optie.
Elk gereedschap hoeft slechts één keer
ingesteld te worden – de parameters
worden in de besturing opgeslagen,
waardoor ze steeds opnieuw gebruikt
kunnen worden.
Stap 2: Programmeren
Het grafische bedienerinterface van
WinMax vereenvoudigt de programmering.
Dialoogprogrammering met WinMax
spaart tijd en geeft ruimte – vooral
dan, wanneer nieuwe medewerkers
aangenomen en geschoold moeten
worden – omdat het makkelijk te leren
en snel te gebruiken is.
Stap 3: Weergeven
Geavanceerde grafische weergave
met solid 3D rendering van het werkstuk inclusief dynamisch roteren,
verschuiven, zoom en realtime
gereedschapweergave maken programmacontrole tot een fluitje van
een cent. Het werkstuk kan vanuit elke
hoek bekeken worden, zonder het opnieuw te tekenen.
WinMax® DXF optie . Automatische gereedschapbaanherkenning uit CAD (DXF) geometrie:
Met de WinMax DXF software kan het werkstuk in vergelijking met standaard dialoogprogramma’s twee keer zo
snel geprogrammeerd worden.
1
> CAD gegevens in de
besturing inlezen
> Geometrie kiezen
2
Gereedschappen
vastleggen en
bewerkingsdiepte bepalen
3
Werkstuk bewerken
Gereedschap- en materiaalbibliotheek 9.999 programmeerbare gereedschappen (optie).
> Exacte definitie van gereedschapgeometrie
(o.a. snijkantslengte, uitsteeklengte).
> Materialen met daarbijbehorende snijsnelheden kunnen
opgeslagen en aan de desbetreffende gereedschappen
toegewezen worden.
> Notities en andere gegevens kunnen aan het gereed-
schap gekoppeld worden (o.a. leveranciersinformatie,
artikelnummers, hardmetaalsoort).
NC-Dialoog Mix optie
> Of het nu gaat om een dialoog- of een NC-programma, met de optie NC-Dialoog
Mix kunnen comfortabel en snel dialoog- en één of meer NC-programma’s aan
elkaar gekoppeld worden.
> Patroonfuncties (verschuiven, positioneren, roteren enz.), product- en werkstuk-
meetfuncties (laser- of mechanische taster) kunnen comfortabel en snel aan een
bestaand NC-programma toegevoegd worden.
> NC-Dialoog Mix kan ook bij 5-assige dialoogprogramma’s ingezet worden. Nadat
het bewerkingsvlak in dialoog gedefinieerd is, wordt het NC-programma opger-
oepen.
Dialoog contourprofilering (3D-Plus optie)
Vervaardigt 3-dimensionale delen uit 2-dimensionale contourprofilen.
Profiel
Contour
Profiel + Contour =
Gereed product
Gereedschapwisseloptimalisatie in dialoogprogramma’s
Speciaal in programma’s met zich herhalende programmadelen (meervoudige opspanningen) biedt de HURCO WinMax® met de gereedschapwisseloptimalisatie, een functie om uw
programma kort te houden en daarbij de looptijd niet door onnodige gereedschapwissels
te verlengen.
Bij activering van deze optimalisatie controleert de besturing het geschreven programma
op onnodige gereedschapwissels en zorgt ervoor dat een en hetzelfde gereedschap niet
onnodig meermaals wordt gewisseld.
HURCO ULTIMOTION*:
Het door HURCO ontwikkelde en gepatenteerde ULTIMOTION zorgt
met een regelverwerkingssnelheid van 0,4 milliseconde en een variabele
look ahead tot 10.000 regels dat uw bewerking nooit zonder data staat
te wachten. Zelfs de nieuwste CAD-CAM strategieën met zeer lange CNC
programma’s zijn kinderspel. Een hoge verspaningscapaciteit en tevens
een hoge oppervlaktekwaliteit maken uw verspaning winstgevender.
* optional
3- assige bewerkingscentra: VMXi, VMX HSi, DCXi Serie
Door hun grote verspaningscapaciteit en veelzijdigheid zijn de VMXi bewerkingscentra uitermate geschikt voor een
breed pallet aan toepassingen. Vanaf de kleinste tot de grootstse machine reikt de inzetbaarheid van fijnmechanica tot
aan lucht- en ruimtevaart.
Tafel
Tafeloppervlak (mm)
Max. tafelbelasting (kg)
Werkbereiken
X-as (mm)
Y-as (mm)
Z-as (mm)
Spilmotor
Vermogen (kW)
Spilkoppel (Nm)
Spil
Gereedschapopname
Spiltoerental max. (tpm)
Gereedschapwisselaar
Aantal posities
Max. gereedschapgewicht (kg)
Verdere gegevens
Machinegewicht (kg)
760 x 405 – 3.000 x 1.700
340 – 11.000
610 – 3.200
410 – 2.100
510 – 920
8 – 60
6 – 570
SK-A40 / SK-A50 / HSK 63 A / BT 30
6.000 – 20.000
20 – 96
5 – 15
2.850 – 35.000
4- assige horizontale bewerkingscentra: HMXi Serie
> Snelle palletwisselaar verkort cyclustijden.
> Volledige geintegreerde 4e as voor efficiente, nauwkeurige bewerking van complexe onderdelen
(draaitafel met 4e as).
> Hoge verspaancapaciteit bij contourbewerking met hoge oppervlaktekwaliteit.
Tafel
Tafeloppervlak (mm)
Max. tafelbelasting (kg)
Werkbereiken
X-as (mm)
Y-as (mm)
Z-as (mm)
Spilmotor
Vermogen (kW)
Spilkoppel (Nm)
Spil
Gereedschapopname
Spiltoerental max. (tpm)
Gereedschapwisselaar
Aantal posities
Max. gereedschapgewicht (kg)
Verdere gegevens
Machinegewicht (kg)
2 x 400 x 400 – 2 x 630 x 630
400 – 1.000
620 – 1.050
560 – 900
660 – 1.000
48 - 56
183 - 445
SK-40 / SK-50
8.000 – 12.000
60
7 – 20
12.000 – 25.800
Machines zijn afgebeeld met opties. De informatie kan zonder vooraankondiging gewijzigd worden.
Andere producten en technische gegevens vind u in aparte folders en onder www.hurco.nl
5-assige vertikale bewerkingscentra:
VMX SRTi, VMX Ui, VTX Ui en VMX UHSi-Serie
>
>
>
De 5-assige-machines van HURCO bevatten Software, die het instellen effectief en de programmering van complexe producten gemakkelijk maakt.
Digitale encoders en direkte meetsystemen
Robuste digitale servoaandrijvingen, grote kogelomloopspillen en zware lineair geleidingen verhogen de nauwkeurigheid en
zorgen voor de beste oppervlaktekwaliteit.
Tafel
Tafeloppervlak (mm)
1.270– 1.670 x 610 – 660
� 200 – 610
Max. tafelbelasting (kg)
Werkbereiken
X-as (mm)
Y-as (mm)
Z-as (mm)
B-as (°)
C-as (°)
A-as (°)
Spilmotor
Vermogen (kW)
Spilkoppel (Nm)
Spil
Gereedschapopname
Spiltoerental max. (tpm)
Gereedschapwisselaar
Aantal posities
Max. gereedschapgewicht (kg)
Verdere gegevens
Machinegewicht (kg)
150 –1.300
530 – 1.525
405 – 700
480 – 610
+ /- 90
360
-110/+30
8,9 – 36,5
6 – 237
SK-40 / BT-30 A / HSK 63 A
12.000 – 20.000
20 – 96
8,0
3.400 – 13.000
Draaicentra TMi, TMMi en TMXi-Serie
> Schuinbed draaibanken.
> Zware, robuste bouwwijze.
> Digitale aandrijftechnologie.
Werkruimte
Max. draaidiameter (mm)
Max. draailengte (mm)
Klauwdiameter (mm)
Max stangdoorlaat (mm)
Werkbereik
X-as (mm)
Z-as (mm)
W-as (mm)
Y-as (mm)
Spilmotor
Vermogen (kW)
Spilkoppel (Nm)
Spil
Spiltoerental max. (tpm.)
Revolver
Type
Aantal posities
Verdere gegevens
Machinegewicht (kg)
215 – 594
318 – 2.020
152 – 456
45 – 162
170 – 430
355 – 2.030
1.015 – 2.030
+/- 55
13 – 55
113 – 604
600 – 6.000
VDI 20 – VDI 50
12
3.200 – 11.500
Machines zijn afgebeeld met opties. De informatie kan zonder vooraankondiging gewijzigd worden.
Andere producten en technische gegevens vind u in aparte folders en onder www.hurco.nl
www.hurco.de Europa unlimited. www.hurco.nl
België (Vlaanderen)
HURCO GmbH
NL 5931 BK Tegelen
Tel.: +31-77-326 89 12
www.hurco.nl
Bosnië-Herzegowina
Strojotehnika d.o.o.
HR 10360 Soblinec-Sesvete
Tel.: +385-1-2042 526
www.hurco.eu
Bulgarië
VEDI International Ltd.
BG 1463 Sofia
Tel.: +359-2-8514546
www.hurco.bg
Kroatië
Strojotehnika d.o.o.
HR 10360 Soblinec-Sesvete
Tel.: +385-1-2042 526
www.hurco.com.hr
Lettland
Litouwen
HURCO GmbH
D 85652 Pliening
Tel.: +49-89-90 50 94-0
www.hurco.de
D 85652 Pliening
D 85652 Pliening
Tel.: +49-89-90 50 94-0
www.hurco.de
Tel.: +49-89-90 50 94-0
www.hurco.de
Macedonië
Strojotehnika d.o.o.
HR 10360 Soblinec-Sesvete
Tel.: +385-1-2042 526
www.hurco.eu
Montenegro
Strojotehnika d.o.o.
HR 10360 Soblinec-Sesvete
Tel.: +385-1-2042 526
www.hurco.eu
Nederland
HURCO GmbH
NL 5931 BK Tegelen
Tel.: +31-77-326 89 12
www.hurco.nl
Oostenrijk
HURCO GmbH
D 85652 Pliening
Tel.: +49-89-90 50 94 - 0
www.hurco.at
Polen
HURCO Sp. Z o.o.
PL 59-220 Legnica
Tel.: +48-76- 744 27 92
www.hurco.pl
Roemenië
RO 7000 11 Iasi
Tel.: +040-332-401 995
www.hurco.ro
Rusland
ILK-Engineering
RU 142271 Moskau oblast
Tel.: +7-495-967 92 40
www.ilk.ru
Servië
Strojotehnika d.o.o.
HR 10360 Soblinec-Sesvete
Tel.: +385-1-2042 526
www.hurco.eu
Slowakije
ITAX PRECISION s.r.o.
CZ 19800 Praha 9
Tel.: +420-469-318 402
www.itax.cz / www.hurco.cz
Slovenië
Kac Trade d.o.o.
SLO 3310 Zalec
Tel.: +386-3-7104080
www.hurco.si
Zwitserland
Walter Meier AG
CH 8603 Schwerzenbach
Tel.: +41-44-806 46 46
www.hurco.de
Tsjechische Republiek
ITAX PRECISION s.r.o.
CZ 19800 Praha 9
Tel.: +420-469-318 402
www.itax.cz / www.hurco.cz
Turkije
BOZTAŞ Istanbul
TR 34394 Esentepe
Phone: +90-212-211 22 66
www.hurco.com.tr
Hongarije
Single Product kft
HU 9151 Abda
Tel.: +36-96-553 091
www.hurco.hu
Oekraïne
Zenitech
UA 49089 Dnepropetrovsk
Tel.: +380-563-77 97 44
www.hurco.eu
Wit-Rusland
ILK-Engineering
RU 142271 Moskau oblast
Tel.: +7-495-967 92 40
www.ilk.ru
SC Allmetech Tools&Machines SRL
HURCO GmbH
HURCO GmbH