3x 5 tips om vaker uw zin te krijgen

s
p
i
t
5
3x
w
u
r
e
k
om va
n
e
g
j
i
r
k
e
t
zin
Hoe krijg
ik mijn zin?
Hoe krijgt u vaker gelijk op kantoor?
In een gesprek, discussie of vergadering?
Dat is vaak een kwestie van retorische
handigheid: met een paar slimme
technieken van Sharon Kroes krijgt
u meteen meer gedaan.
www.denkproducties.nl/hoekrijgikmijnzin
5 handige
zinnetjes
Sommige zinnen werken feilloos op uw gesprekspartners. Met bijna 100% garantie
stuurt u zo het gespreksonderwerp in de gewenste richting. Is het magie of mani­
pulatie? Dat mag u zelf beoordelen. 5 zinnen voor dagelijks gebruik:
1. Los daarvan…
Het zijn maar 2 woordjes, maar in een even soepele als galante beweging
bestempelen ze de laatste woorden van uw gesprekspartner als te onbelangrijk
om op te reageren.
2.Waar het om gaat…
Alsof alles wat tot nu toe is gezegd slechts een inleiding is geweest op wat u nu op
het punt staat te zeggen. Het is de zin waarmee u zich boven uw gesprekspartners
uittilt.
3. Dat is precies wat ik wil zeggen…
Met zo’n genereus compliment verdooft u uw gesprekspartner. Om vervolgens
in uw eigen woorden te zeggen waar het u werkelijk om te doen is.
g
ij
r
k
e
o n zin?
ij
m
4. Als ik het wat breder mag trekken…
Als u zich in het nauw voelt komen omdat uw gesprekspartner wel erg
concreet wordt, is deze zin uw redding. U suggereert ermee het belang van
grotereverbanden en verhult een terugtrekkende beweging.
5. Dat kan ik zo thuis niet uitleggen…
Als alles faalt is er altijd nog de achterban om achter te verschuilen. U doet expres
een beetje zielig. Het verleidt menigeen om alsnog met concessies te komen.
5 manieren
om een drogreden te pareren
In het heetst van de verbale strijd regent het ‘drogredenen’: valse argumenten.
Deze hebben een destructieve werking als u ze ongemoeid laat. Hoe pareert u
een drogreden? 5 veel gebruikte drogredenen en een passend weerwoord:
1. Zo doen we dat al jaren…
Uw antwoord: ‘Precies! en daarom gaan zaken keer op keer fout.’ Prestaties en
wanprestaties uit het verleden zijn geen garantie voor een zonnige toekomst.
We kijken naar de argumenten van nu, niet die van gisteren.
2. De baas zegt het…
Autoriteiten zijn er om je achter te verschuilen. Goed voor het prestige van de
baas, maar slecht voor de organisatie. Dus u zegt: ‘Iedereen krijgt betaald om zelf
te denken: dus wat vind je zelf?’
3. Iedereen doet het…
Niemand wil alleen staan. Dus zinspelen op de angst dat je afwijkt van de rest
werkt. Behalve als je reageert met de vraag: ‘Wat maakt ons beter dan iedereen?’
4. O
nuitvoerbaar…
Wordt een nieuw idee getorpedeerd door iemand die roept ‘onuitvoerbaar?’
g
ij
r
k
e
o n zin?
ij
m
Dit schijnargument pareert u eenvoudig met: ‘Dus als het wel uitvoerbaar is,
heb je geen bezwaar?’
5. W
at weet jij daar nou van…
De gesprekspartner bij voorbaat incompetent verklaren is op de persoon in
plaats van op de bal spelen. Blijf bij de bal: ‘Los van mijn persoon, wat vind je
van mijn argumenten?’
5 tips
voor slimme ‘framing’
Wat hebben linkse hobby’s, villasubsidie en plakbandcoalitie gemeen? Ze zetten
een ‘frame’ neer. Die mooie woorden passen in een frame dat (onbewust) ons
denken stuurt. Met framing versterkt u uw overtuigingskracht en vergroot u
de grip op een gesprek. 5 manieren om framing te gebruiken:
1.Zoek een eenvoudig beeld dat prikkelt.
Roep uw collega’s niet op voor een werkoverleg, maar een expertmeeting.
Spreek niet van noodlanding, maar voorzorgslanding. Goede frames besparen
u veel weerstand. Verzekeraars spreken zelf nooit van woekerpolissen, want
dat roept extra weerstand op.
2.Herhalen = verankeren
Hoe zorgt u dat uw frame dominant wordt? Herhaal … herhaal … herhaal!
Zo laat u zien dat u consistent blijft (‘die spreekt zichzelf nooit tegen’).
Kunnen de Grieken nog iets goed doen?
3. Vermijd de reflex van de ontkenning
Wordt u in een onwelgevallig frame geperst? ‘Aan de top zitten allemaal
graaiers!’ Vermijd de reflex van de ontkenning. Met ‘ik ben geen graaier’
bevestigt u ongewild het frame van de opponent. Zorg voor positieve
associaties: “Ons bestuur is 100% aanspreekbaar op zijn prestaties.”
4. Reframing
Bestrijd een frame nooit met argumenten. Framing bestrijdt u met reframing.
Linkse hobby’s? Zeg niet dat met linkse hobby’s niets mis is of dat het geen
hobby’s zijn. Kies uw eigen frame: ‘Cultuur is de smaakmaker voor economi­
sche groei, dat was zo in de Gouden Eeuw en dat is nog steeds zo.’
5. Prik door het frame heen
Vindt u framing vooral voer voor spindoctors en reclamestrategen, die
ons denken manipuleren? Vraag door naar harde argumenten achter
mooie woorden.
Nog veel meer tips én inspiratie over hoe u vaker gelijk
krijgt op kantoor? Kom dan naar het seminar ‘Hoe krijg
ik mijn zin?’ van Sharon Kroes bij DenkProducties!