Helpende hand voor Veldhoven-Dorp

koor
Joy
pelkoor
udt op
viering
eum te
anaf
e Jozefg 7 in
loop
29 sepei actid. Later
n reüncert.
Eindhovens Dagblad 24/06/2014
Copy Reduced to %d%% from original to fit letter page
EINDHOVENS DAGBLAD DINSDAG 24 JUNI 2014
Helpende hand voor Veldhoven-Dorp
Veldhoven-Dorp heeft vanaf vandaag een eigen informatiepunt waar wijkbewoners terecht kunnen met
vragen over welzijn, wonen en zorg. Wijkbewoners bieden zelf de helpende hand.
door Twa
e-mail: t.
BLADEL
e.nl
ering
rkt
niet almaar
k in acrkt.
n ruim
beeldk zijn.
id om
eens
der beslag.
ng
.00 en
en
ncert
nken
0 juni
at gein onte Ligt,
.
nder
ederen
eizoen
ncert
ge
s ge-
door onze correspondent
Gijs Vrenken
VELDHOVEN – Veldhoven-Dorp
heeft vanaf vandaag een eigen informatiepunt. Naast de soortgelijke initiatieven in Oerle en Zeelst,
kunnen nu ook de bewoners uit
Veldhoven-Dorp in hun eigen
wijk terecht voor informatie over
welzijn, wonen en zorg. Alleen
wordt nu deze informatie verstrekt door wijkgenoten. Dat
maakt het Wijk Informatiepunt
Veldhoven-Dorp volgens haar oprichters anders dan de andere
punten. „We leunen niet op professionele zorgpartners, maar op
vrijwilligers uit de wijk zelf.
Want het gaat om de leefbaarheid
in Veldhoven-Dorp”, vertelt Ad
Michielsen, voorzitter van het
wijkplatform Veldhoven-Dorp.
Naast D’n Bond, SWOVE en Stimulans is een van deze partners
de KBO. Kringvoorzitter Gerard
de Wilt neemt het doel van het informatiepunt erg serieus. „Wij
hebben natuurlijk veel ervaring
met vraagstukken waar ouderen
en hun families mee worstelen en
waar deze groepen terecht kunnen voor hulp. Die kunnen wij
“
We willen mensen helpen
door ze dichter bij elkaar
te brengen
Ad Michielsen, wijkplatform
Bi
na
䡵 Ad Michielsen, Angelique Vervoort,
Caroline van der Heyden en Gerard de Wilt (vlnr) bij het Wijk Iinformatiepunt in Veldhoven-Dorp. foto Jurriaan Balke
zelf niet leveren, maar we weten
wel de weg.” Deze verbindende
rol is volgens Michielsen ook de
hoofdtaak van het informatiepunt. „We willen mensen helpen
door ze dichter bij elkaar te brengen. En we spelen ook meteen in
op de gemeentelijke visie om in-
formatievoorziening zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen.”
Tweemaal per week is het informatiepunt aan de Rapportstraat
ook echt bemand, op dinsdag van
13.00 tot 14.00 uur en op donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. De bezetting zal zoveel mogelijk be-
staan uit leden van het wijkplatform zelf. „Zodat wijkbewoners
ook door een goede dwarsdoorsnede van wijkbewoners worden
geholpen. Dat is belangrijk, want
het informatiepunt is er niet alleen voor ouderen. Ook veel jongeren en jonge gezinnen kennen
Bedevaart
Eersel-Werbeek
Terrasconcert Egerland Freunde
vanger van dorpsblad’
EERSEL – Voor de 353e keer wordt
blad vonden in dorpsgenoot Gerwin Jeurgens van De Kempen Online de juiste man om de site te
bouwen. Een klein jaar geleden
ging de groep enthousiast aan de
slag. „Eerst hebben we veel sites
bekeken, dus we wisten wat we
wilden”, zegt Heinemans. Het gemeenschappelijke idee van de
groep is dat iemand uit Duizel alles op de site kan vinden wat hij
of zij wil weten over Duizel. „We
willen geen drukke schermen, de
pagina’s van de site moeten een
rustig beeld geven”, aldus Hakkens. Jeurgens: „Het voorwerk
heeft geleid tot een doordachte
structuur waarin het makkelijk
navigeren is. We verwachten dat
de site het goed gaat doen. Toen
Copyright (c)2014 Eindhovens
24/06/2014
we deDagblad
naam bekendmaakten,
zag
ik meteen een piek in het dataverkeer.”
De site ziet op 29 juni rond het
zaterdag 28 juni de bedevaart naar
Werbeek gehouden. De pelgrims
gaan ‘s ochtends naar het 20 kilometer verder gelegen Belgische
Retie. Te voet, per fiets of auto komen ze rond 10.00 uur aan, waarna om 10.30 uur de H. Mis is. Om
13.30 uur loopt de groep naar de
bedevaartkapel in Werbeek, 1,5 kilometer verderop. Hier vindt de
bidstonde plaats. Deelnemers die
in een grotere groep willen lopen
kunnen zich aanmelden bij Toon
van de Ven, 06-53290896 of
[email protected]
m. Zij starten om 5.30 uur bij de
Willibrorduskerk.
BLADEL – De Kempische Egerland
Freunde geven op zondag 29 juni
een concert op het terras van Hotel De Tipmast in Bladel. Het optreden begint om 14.00 uur en
duurt tot 16.00 uur. Bij slecht
weer vindt het concert binnen
len van
Biezen
voorspo
van de
de week
werd de
plan ver
del, vijf
26 koop
middels
grondw
Plan De
lange
stamt u
werd ee
in de ijs
er in 20
de beho
de verh
op over
speelvel
braaklig
richt. E
het aan
woning
goedkop
linusbo
woning
straat. M
de de ra
vorig jaa
Raadsle
‘worstel
plan vo
van der
plan als
eind, de
vaak de officiële wegen in Veldhoven niet. Ook zij kunnen bij ons
terecht”, aldus Michielsen.
Het Wijk Informatiepunt in Veldhoven-Dorp wordt vanmiddag om 13.00
uur geopend door wethouder Hans van
de Looij. Locatie: Rapportstraat 29.
plaats. Het terras ligt aan De Tipmast 48a. Orkest De Kempische
Egerland Freunde is in 1991 opgericht om de liefde voor
Egerländer blaasmuziek te kunnen delen. Egerland is een gebied
in Tsjechië.
Juni 24, 2014 11:35 am / Powered by TECNAVIA
䡵 Sfeeri
wonin