Internationale wielerwedstrijd voor Juniores UCI MJ 2.1 Zaterdag

KEIZER DER JUNIORES
Internationale wielerwedstrijd
voor Juniores UCI MJ 2.1
Zaterdag 20.09.2014
Reningelst – Rit in lijn (99 KM)
Zondag 21.09.2014
Koksijde – C.L.M. (6 KM) + rit in lijn (102,2 KM)
ORGANISATIE
KVC De Verenigde
Vrienden Koksijde
KWC Bergdal
Reningelst
TECHNISCHE GIDS / GUIDE TECHNIQUE
TECHNICAL GUIDE
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
INHOUD / SOMMAIRE / SUMMARY
Organiserend comité
3
Organisatie & Jury
4
Karavaanbegeleiding / Ziekenhuizen / Medische dienst / Dokter / Logementen
5
Wedstrijdreglement
6
Règlement de l’ épreuve
9
Race regulations
12
Prijzentabel / Tableaux des prix / Prize Money
15
Rit / Etappe / Stage 1: Reningelst – Reningelst
16
Rit / Etappe / Stage 2: Wulpen
28
Rit / Etappe / Stage 3: Koksijde – Koksijde
31
Bergprijs / Prix de montagne / Mountain premium
47
Trofee P. Vannieuwenhuyze
48
Deelnemende ploegen / Equipes engagées / Participating teams
49
Palmares
50
Afval / Dechets / Waste
51
2
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
ORGANISEREND COMITÉ – COMITÉ D’ORGANISATION – ORGANIZING COMMITTEE
Koninklijke Veloclub De Verenigde Vrienden Koksijde vzw
Erevoorzitter
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Walter MAES
Jan DERAMOUDT
Fernand SCHREEL
Pascal VERMEYLEN
Roger PRINSIER
Ivan CLAERHOUDT
Pieter DEPOTTER
Henri DEWULF
Jose RYCKBOSCH
Dirk SAUBAIN
Henri SAUBAIN
Dominique VANDEVYVERE
Hendrik VAN DIEST
Geert VANHOUTTE
Marc VANDERMEIREN
Pieter VERHAEGHE
Francine VERSCHOORE
0477/37.21.71
0475/49.65.40
0477/95.32.22
0477/48.13.93
0475/42.35.97
0486/47.29.26
0476/32.22.31
0498/21.96.67
0476/80.53.34
0497/66.69.67
0477/28.24.58
058/62.31.97
0479/56.02.82
0475/82.59.40
0473/22.98.55
0495/32.24.47
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Koninklijke Wielerclub Bergdal Reningelst
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris
Commissaris
Commissaris
Commissaris
Commissaris
Jan DESCAMPS
Geert ROUSERE
Sylviane DESODT
Ingrid BERVOET
Danny CAPPELLE
Didier CLARISSE
Stefaan LERMYTE
Freddy HUYS
Geert THORE
057/33.71.99
0496/23.28.64
0476/92.56.73
0476/61.08.43
057/33.80.25
057/33.85.88
0473/26.48.56
057/33.45.32
0478/67.22.00
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
SECRETARIAAT – SECRÉTARIAT – SECRETARIAT
Hoge Duinenlaan 2 – 8670 KOKSIJDE – Belgium
T: +32 (0) 58 53 34 10
M : +32 (0) 499 69 17 11
F: +32 (0) 58 53 34 14
E: [email protected]
WEBSITE
Koninklijke Veloclub De Verenigde Vrienden Koksijde vzw – www.veloclubkoksijde.be
Koninklijke Wielrijdersclub Bergdal – www.wielerclubbergdal.be
3
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
ORGANISATIE & JURY – ORGANISATION & JURY
ORGANISATIE/ORGANISATION
De Keizer der Juniores is een organisatie van KVC De
Verenigde Vrienden Koksijde vzw i.s.m. KWC Bergdal
vzw.
Le Keizer der Juniores est organisé par KVC De
Verenigde Vrienden Koksijde vzw en collaboration avec
KWC Bergdal vzw.
The Keizer der Juniores is an organisation of KVC De
Verenigde Vrienden Koksijde vzw in collaboration with
KWC Bergdal vzw.
CONTACT
KVC De Verenigde Vrienden Koksijde vzw
Hoge Duinenlaan 2 – 8670 Koksijde
T: +32 (0) 58 53 27 10 / +32 (0) 499 69 17 11
F: +32 (0) 58 53 34 14
E: [email protected]ijde.be
ORGANISATIE/ORGANISATION
Verantwoordelijke/Responsable
Jan DERAMOUDT +32 (0) 499 69 17 11
KOERSDIRECTEUR/DIRECTEUR DE COURSE/COURSE
DIRECTOR
Jan DERAMOUDT +32 (0) 499 69 17 11
Sylviane DESODT +32 (0) 476 92 56 73
SEINGEVERS/SIGNALEURS/SIGNALERS
Reningelst
Geert ROUSÈRE +32 (0) 496 23 28 64
Koksijde
Henri SAUBAIN +32 (0) 497 66 69 67
PERMANENTIE/PERMANENCE
Reningelst
Dorpshuis “Rookop” (11h – 18h)
Heuvellandseweg 1 – 8970 Reningelst
Koksijde
Tennisclub Koksijde vzw (13h – 19h)
Zeelaan 72 – 8670 Koksijde
PILOOTWAGENS/VOITURES PILOTAGE/PILOT CARS
“Venise” Oostduinkerke
WEBSITE KEIZER DER JUNIORES
www.veloclubkoksijde.be/keizer
VERANTWOORDELIJKE AANKOMST/RESPONSABLE
ARRIVÉE/RESPONSIBLE FINISH
Reningelst
Jan DESCAMPS – Freddy HUYS
Koksijde
Ivan CLAERHOUDT
VERANTWOORDELIJKE PODIUM/RESPONSABLE
PODIUM/RESPONSIBLE PODIUM
Reningelst
Jan DESCAMPS – Sylviane DESODT
Koksijde
Ivan CLAERHOUDT
SPEAKER PODIUM
Werner VERSCHAEVE
JURY – COLLEGE VAN COMMISSARISSEN/COLLÈGE DES
COMMISSAIRES/COMMISSAIRES PANEL
UCI Voorzitter/Président
Ludo SMEYERS (UCI – BEL)
Commissarissen/Commissaires
Krist BRULEZ (KBWB – BEL)
Marc TOURLOUSSE (KBWB – BEL)
Commissaris/Commissaire – Piloot moto
Peter LAUWAGIE (KBWB – BEL)
Commissaris moto/Commissaire moto
Dirk GRYSON (KBWB – BEL)
Aankomstrechter/Juge à l’ arrivée
Arent ARNOUT (KBWB – BEL)
Commissaris uitslag/Résultat
Yves KLINCKAERT (KBWB – BEL)
Chrono
Dirk HEYE (KBWB – BEL)
Piloot moto
Léon GODEFRIDIS
Fotofinish
KBWB West Vlaanderen – Rony BEKAERT
National Reportage Team
Herwig RASSCHAERT
Radio Tour
Jempy JOOREN (KBWB – BEL)
TELECOM
Radio Tour
Freq.: 160.10625 – Kanaal / Channel 2
NEUTRALE WAGENS/VOITURES NEUTRES/NEUTRAL
CARS
Werner Pattyn – 3 wagens/voitures/cars
4
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
KARAVAANBEGELEIDING – ORIENTATION CARAVANE – CARAVAN GUIDANCE
Reningelst
Politiezone ARRO IEPER: CP Bob Mestagh / Hinp Paul Carbon / Hinp Bart Desmadryl
Koksijde
Politiezone WESTKUST: CP Johan Vanmassenhove / Hinp Geert Geudens
ZIEKENHUIZEN – HÔPITAUX – HOSPITALS
Ieper
“Jan Yperman” – Briekestraat 12 – 8900 Ieper
T: +32 (0) 57 35 35 36
Veurne
Az Sint Augustinus – Ieperse Steenweg 100 – 8630 Veurne
T: +32 (0) 58 33 31 11
MEDISCHE DIENST – SERVICE MEDICALE – MEDICAL SERVICE
Reningelst
Rode Kruis – afdeling Poperinge
Koksijde
Rode Kruis – afdeling Koksijde
DOKTER – MEDECIN – DOCTOR
Heilig Hartkliniek Roeselare
LOGEMENTEN – LOGEMENTS – LODGINGS
Officials
HOTEL SOLL CRESS
Koninklijke Baan 225
8670 Koksijde
T : 058/51.23.32
F : 058/51.91.32
W : www.sollcress.be
Ploegen/Equipes/Teams
TER HELME (Oostduinkerke)
Kinderlaan 49-51
8670 Koksijde
T: +32 (0) 58 23 73 11
E: [email protected]
W: www.terhelme.be
SAINT ANTOINE (Koksijde)
Pyliserlaan 25
8670 Koksijde
T : +32 (0) 58 52 03 87
E : [email protected]
W: www.delhuzo.be
DE PEERDEVISSER (Oostduinkerke)
Duinparklaan 41
8670 Koksijde
T : +32 (0) 58 51 26 49
E : [email protected]
W : www.peerdevisser.be
5
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
WEDSTRIJDREGLEMENT
Artikel 1. Organisatie
De KEIZER DER JUNIORES wordt georganiseerd door
KVC De Verenigde Vrienden Koksijde vzw met zetel te
8670 Koksijde – Hoge Duinenlaan 2, en volgens de
reglementen van de Union Cycliste Internationale. De
wedstrijd wordt gereden van zaterdag 20 september
2014 tot zondag 21 september 2014 en telt 3 ritten.
Zaterdag 20 september 2014
Rit 1 te Reningelst: 99 km (3 x 23,600 km + 3 x 9,400
km)
Start: 14u00 (officieus) – 14u30 (officieel)
Zondag 21 september 2014
Rit 2 te Wulpen: 6 km (tijdrit)
Start: 09u00
Rit 3 te Koksijde: 102,200 km (8 x 12,770 km)
Start: 15u00
Naam en adres van de koersdirecteur:
Jan Deramoudt – Hoge Duinenlaan 2 – 8670 Koksijde
Tel.: 058 / 53.34.10 – Fax.: 058 / 53.34.14 – E-mail :
[email protected]
De inschrijving van de deelnemers en het ophalen van
de rugnummers door de ploegleiders is voorzien in de
permanentie van 10u00 tot 11u45. De vergadering met
de ploegleiders, georganiseerd volgens artikel 1.2.087
van het UCI reglement en in aanwezigheid van de leden
van het College van Commissarissen, is voorzien op
zaterdag 20 september 2014 om 12u00 en heeft plaats
in Dorpshuis Rookop, Heuvellandseweg 1 te 8970
Reningelst.
Artikel 5. Startorde individuele tijdrit
De startorde van de renners bij de individuele tijdrit wordt
bepaald in de omgekeerde volgorde van het algemeen
individueel tijdklassement na de eerste rit. De renners
starten om de minuut. Elke renner mag gevolgd worden
door een wagen. Het College van Commissarissen kan
in overleg met de organisator het aantal deelnemers aan
de tijdrit wijzigen alsook de startvolgorde, dit om te
beletten dat 2 renners van dezelfde ploeg elkaar zouden
volgen. Er is geen bevoorrading toegelaten. De tijden
opgenomen door de tijdopnemer zullen worden afgerond
naar beneden tot op de seconde. Enkel voor het
opmaken van de uitslag van de individuele tijdrit zullen
de 100sten/seconde in aanmerking komen.
Artikel 6. Radio-Tour
De wedstrijdinformatie wordt uitgezonden op frequentie
160.10625 MHz – kanaal 2.
Artikel 2. Type wedstrijd
De wedstrijd is ingeschreven op de UCI kalender MJ 2.1
en voorbehouden voor Mannen Juniors.
Artikel 7. Neutrale technische bijstand
De organisator stelt 3 neutrale wagens, twee
Artikel 3. Deelneming
ambulances en een wagen met dokter ter beschikking.
Conform artikel 2.1.005 van het UCI-reglement staat de
wedstrijd open voor volgende ploegen: nationale Artikel 8. Wedstrijdincidenten in de laatste 3
ploegen, regionale ploegen, clubploegen en mixte kilometer
ploegen. Conform artikel 2.2.003 van het UCI-reglement, Wanneer één of meerdere renners binnen de laatste 3
bestaan de ploegen uit minimum 4 en maximum 6 kilometer van een rit het slachtoffer worden van een
renners. De aanwervingen op de officiële UCI- incident (valpartij, platte band) dat wordt vastgesteld
formulieren, behoorlijk ingevuld en ondertekend door de door de wedstrijdcommissarissen, dan zullen deze
verantwoordelijke van de club of van de selectie, moeten renners met dezelfde tijd worden gecrediteerd als de
uiterlijk voor 15 september 2014 worden toegestuurd renners in wiens gezelschap zij zich bevonden op het
naar het wedstrijdsecretariaat. Bij niet deelname van een ogenblik van het incident.
ploeg wordt een boete opgelegd volgens het UCI- Indien de renner(s) tengevolge het incident de
barema.
aankomstlijn niet kan overschrijden wordt hij naar de
laatste plaats van de rituitslag verwezen met dezelfde tijd
Artikel 4. Permanentie
van de renners die in het gezelschap waren tijdens het
De permanentie bij de start op zaterdag 20 september incident. Conform artikel 2.6.077 van het UCI-reglement
2014 is voorzien in Dorpshuis Rookop, Heuvellandseweg gelden deze maatregelen evenwel niet in de individuele
1 te 8970 Reningelst, deze is open van 10u00 tot 18u00. tijdrit.
6
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
Artikel 9. Technische gids
De gedetailleerde wegwijzer en de technische
inlichtingen van elke rit in het bijzonder verschijnen in
de brochure van de “Keizer der Juniores 2014” die zal
worden toegestuurd na de officiële inschrijving. Alle
gegevens zijn ook terug te vinden op de officiële
website www.veloclubkoksijde.be.
Artikel 10. Verzet
Het maximaal toegelaten verzet is 7,93 m (52x14).
Artikel 11. Tijdsoverschrijding
In functie van de aard en de moeilijkheidsgraad van de
ritten zijn de limieten variabel:
 ritten met gemiddelde moeilijkheidsgraad (rit 1
en 3): 15%
 individuele tijdrit (rit 2): 25%
Overeenkomstig artikel 2.6.032 van het UCI reglement
kan het College van Commissarissen enkel in
uitzonderlijke gevallen, bij onvoorziene omstandigheden
en in geval van overmacht de tijdslimieten verhogen na
raadpleging van de organisator.
Artikel 12. Klassementen
Algemeen Individueel Tijdsklassement
Het Algemeen Individueel Tijdsklassement wordt
opgesteld door de optelling der tijden behaald in elke rit
afzonderlijk opgenomen door de tijdopnemers.
In geval van gelijkheid worden de fracties van seconden
geregistreerd tijdens de tijdrit meegerekend in de totale
tijd teneinde de renners met een gelijke tijd te kunnen
onderscheiden. Indien nog steeds gelijk zal het totaal
van de plaatsen behaald in de verschillende ritten
tellen. In laatste instantie zal de plaats die bekomen
werd tijdens de laatste rit in overweging genomen
worden (art.2.6.15).
Bergklassement
Het algemeen bergklassement wordt opgesteld door de
optelling der punten bekomen bij het overschrijden van
elke helling. Per helling worden volgende punten
toegekend:
Zaterdag: Kasteelmolen (3 beklimmingen) 5 – 3 – 2 /
Vidaigneberg (3 beklimmingen) 5 – 3 – 2 / Baneberg (3
beklimmingen) 5 – 3 – 2
bergklassement. Bij gelijkheid in het algemene
individuele bergklassement worden de volgende criteria
gehanteerd totdat een scheiding verkregen wordt:
1. aantal eerste plaatsen op de beklimmingen met de
hoogste quotering
2. aantal eerste plaatsen op de beklimmingen met de
volgende quotering, enz.
3. algemene individuele klassering op tijd
Om in aanmerking te komen voor het algemeen
bergklassement dient de betrokken renner de
aankomstlijn van de laatste rit te overschrijden.
Artikel 13. Prijzentabel
Rit 1 te Reningelst / Etappe 1 à Reningelst
(20 prijzen/prix)
175 – 100 – 75 – 60 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 –
20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20
€ 910
Rit 2 te Wulpen Tijdrit / Etappe 2 à Wulpen
C.L.M. (20 prijzen/prix)
100 – 75 – 50 – 40 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 –
20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20
€ 645
Rit 3 te Koksijde / Etappe 3 à Koksijde (20
prijzen/prix)
100 – 75 – 50 – 40 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 –
20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20
€ 645
Bergprijs / Prix de la Montagne (5 prijzen/prix)
75 – 60 – 50 – 35 – 30
€ 250
Individueel eindklassement / Classement
final individuel (20 prijzen/prix)
52 – 45 – 40 – 35 – 32 – 30 – 27 – 25 – 22 – 20 – 17
– 15 – 12 – 12 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10
€ 446
Eindklassement per ploeg / Classement final
par équipe (10 prijzen/prix)
25 – 23 – 20 – 17 – 15 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10
€ 150
Trofee P. Vannieuwenhuyze (1 prijs/prix)
60
€ 60
TOTAAL
€ 3106
Zondag: Hoge Blekker (8 beklimmingen) 3 – 2 – 1
De renner met het grootst aantal punten wint het
7
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
Artikel 14. Antidoping
Het UCI antidopingreglement alsook de Belgische
wetgeving ter zake zijn van toepassing in deze
wedstrijd. De antidoping controle zal doorgaan op
volgende plaatsen:
Rit 1: Kabinet Dr. Bruggeman – Baljuwstraat 19 – 8970
Reningelst (tel. 057/33.63.94)
Rit 2: Sportpark Oostduinkerke – Hazebeekstraat 11 –
8670 Koksijde (tel. 058/53.20.04)
Rit 3: Kleedkamers scheidsrechters – voetbalterrein nr.
3 Zeelaan – Koksijde
Article 15 Protocol
Conform artikel 1.2.112 van het UCI-reglement moeten
volgende renners zich na elke rit op het podium melden:



de eerste drie renners van elke rit
de leider van het Algemeen Individueel
Tijdsklassement
de leider van het Bergklassement
Ze moeten zich binnen de 15 minuten aanbieden na
hun aankomst.
Na rit 3 moeten volgende renners zich op het podium
melden:



de eerste drie renners in de rituitslag
de eerste drie renners in het Algemeen
Individueel Tijdsklassement
de eerste drie renners in het Bergklassement
Artikel 16. Boeten
Het UCI-barema der boeten en straffen is van
toepassing.
Artikel 17. Leiderstruien
Alle leiderstruien moeten worden gedragen. Indien een
renner leider is in diverse klassementen dan moet hij de
trui dragen volgens de belangrijkheid van het
klassement: Algemeen Individueel Tijdsklassement
(BLAUW) – Algemeen Bergklassement (ROOD).
Artikel 18. Varia
Door deelneming aan de “Keizer der Juniores 2014”
erkennen de renners, ploegleiders en alle volgers dat zij
kennis genomen hebben van dit reglement en het in zijn
geheel aanvaarden.
8
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
RÈGLEMENT DE L’ÉPREUVE
Article 1. Organisation
L’épreuve KEIZER DER JUNIORES est organisée par le
KVC De Verenigde Vrienden Koksijde vzw avec siège à
8670 Koksijde – Hoge Duinenlaan 2, et sous les
règlements de l’Union Cycliste Internationale. Elle se
dispute du samedi 20 septembre 2014 au dimanche 21
septembre 2014 en trois étapes.
responsables d’équipes se font à la permanence de
10h00 à 11h45 le samedi 20 septembre 2014. La
réunion des directeurs sportifs, organisée suivant
l’article 1.2.087 du règlement UCI, en présence des
membres du Collège des Commissaires, est fixée le
samedi 20 septembre 2014 a 12h00 et aura lieu à
Dorpshuis Rookop, Heuvellandseweg 1 à 8970
Reningelst.
Samedi 20 septembre 2014
Etappe 1 à Reningelst : 99 km (3 x 23,600 km + 3 x
9,400 km)
Départ: 14u00 (officieux) – 14u30 (officiel)
Dimanche 21 septembre 2014
Etappe 2 à Wulpen: 6 km (C.L.M.)
Départ: 09h00
Etappe 3 à Koksijde: 102,200 km (8 x 12,770 km)
Départ: 15h00
Nom et adresse du directeur de course:
Jan Deramoudt – Hoge Duinenlaan 2 – 8670 Koksijde
Tel : 058/53.34.10 – Fax. : 058/53.34.14 – Email : [email protected]
Article 2. Type d’épreuve
L’épreuve est réservée au catégorie Hommes Juniors et
est inscrite au calendrier UCI MJ 2.1.
Article 3. Participation
Conformément à l’article 2.1.005 du règlement UCI,
l’épreuve est ouverte aux équipes suivantes : équipes
nationales, équipes régionales, équipes de club et
équipes mixtes. Conformément à l’article 2.2.003 du
règlement UCI, le nombre de coureurs par équipe est de
minimum 4 et de maximum 6 coureurs. L’engagement
des équipes se fera exclusivement au moyen du
formulaire officiel UCI et doivent parvenir avant le 15
septembre 2014 au secrétariat de l’épreuve. En cas de
désistement d’une équipe, celle-ci se verra infliger une
amende conformément à la réglementation de l’UCI.
Article 5. Ordre de départ pour le prologue et les
contre la montre
L’ordre de départ de la course individuel contre la
montre sera l’inverse du classement général individuel
à l’issue de la 1ière étape. Le départ est à chaque minute.
Toutefois, le Collège des Commissaires peut en
concertation avec l’organisateur modifier le nombre des
partants et l’ordre de départ afin d’éviter que 2 coureurs
d’une même équipe se suivent. Les temps enregistrés
des chronométreurs seront reportés vers le bas jusqu’à
la seconde. Seulement pour le classement du coursecontre-la montre les 100tièmes/secondes seront prise
en charge.
Article 6. Radio-Tour
Les informations courses sont émises sur la fréquence
160.10625 MHz – kanaal 2.
Article 7. Assistance technique neutre
L’organisateur met à la disposition 3 voitures neutres
équipées de matériel de dépannage, 2 ambulances et
une voiture avec un médecin.
Article 8. Incidents de course dans les 3 derniers
kilometres
En cas de chute, de crevaison ou d’incident mécanique
düment constaté dans les 3 derniers kilomètres d’une
étappe en ligne, le ou les coureur(s) accidenté est
crédité du temps du coureur en compagnie duquel ils se
trouvaient au moment de l’accident. Son ou leur
classement sera celui du franchissement de la ligne
d’arrivée. Si à la suite d’une chute après le passage de
la ligne des 3 derniers kilomètres d’une étappe en ligne
un coureur est dans l’impossibilité de franchir la ligne
d’arrivée, il sera classé à la dernière place de l’étappe
Article 4. Permanence
et crédité du temps du ou des coureur(s) en compagnie
La permanence de départ se tient le samedi 20 du ou dequels il se trouvait au moment de l’accident.
septembre 2014 à Dorpshuis Rookop, Heuvellandseweg Toutefois, conformément à l’article 2.6.027 du
1 à 8970 Reningelst de 10h00 à 18h00. La confirmation règlement UCI, les dispositions ci-dessus, ne sont pas
des partants et le retrait des dossards par les
applicables lors de l’étape individuelle contre la montre.
9
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
Article 9. Guide technique
Les descriptions du parcours et les données techniques
de chaque étappe seront mises dans la brochure « Keizer
der Juniores 2014 » qui sera envoyé après l’inscription
officielle. Toutes les informations sont aussi a la
disposition
sur
notre
site
internet
www.veloclubkoksijde.be.
Article 10. Developpement
Pour les coureurs le développement maximum autorisé
est de 7,93 mètres (52x14).
Article 11. Délais d’arrivée
En fonction des caractéristiques des étapes, les délais
d’arrivée ont été fixés comme suit:


étappes de moyenne difficulté (étape 1 et 3) :
15%
étappes contre la montre (étape 2) : 25%
Conformément à l’article 2.6.032 du règlement UCI, le
Collège des Commissaires peut prolonger les délais
d’arrivée après consultation de l’organisateur et
uniquement en cas exceptionnel, imprévisibles et par
force majeure.
Article 12. Classements
Classement général au temps individuel
Le classement général au temps individuel se fait sur les
temps enregistrés par les chronométreurs. En cas
d’égalité les centièmes de seconde enregistrés lors des
étapes contre la montre individuelles sont réincorporées
dans le temps total pour départager les coureurs ex
aequo. En cas de nouvelle égalité il est fait appel à
l’addition des places obtenues à chaque étape et en
dernier ressort, à la place obtenue dans la dernière étape
disputée.
Classement du prix de montagne
Le classement du prix de montagne s’établit par
l’addition des points suivants pendant le passage de
chaque montée:
Samedi: Kasteelmolen (3 passages) 5 – 3 – 2 /
Vidaigneberg (3 passages) 5 – 3 – 2 / Baneberg (3
passages) 5 – 3 – 2
Dimanche : Hoge Blekker (8 passages) 3 – 2 – 1
1. nombre de premières places dans les côtes de la
catégorie la plus élevée
2. nombre de premières places dans les côtes de la
catégorie suivante et ainsi de suite
3. classement général individuel au temps
Le coureur doit franchir la ligne d’arrivée pour pouvoir
bénéficier du GPM.
Article 13. Liste des prix
Rit 1 te Reningelst / Etappe 1 à Reningelst
(20 prijzen/prix)
175 – 100 – 75 – 60 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 –
20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20
€ 910
Rit 2 te Wulpen Tijdrit / Etappe 2 à Wulpen
C.L.M. (20 prijzen/prix)
100 – 75 – 50 – 40 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 –
20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20
€ 645
Rit 3 te Koksijde / Etappe 3 à Koksijde (20
prijzen/prix)
100 – 75 – 50 – 40 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 –
20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20
€ 645
Bergprijs / Prix de la Montagne (5
prijzen/prix)
75 – 60 – 50 – 35 – 30
€ 250
Individueel eindklassement / Classement
final individuel (20 prijzen/prix)
52 – 45 – 40 – 35 – 32 – 30 – 27 – 25 – 22 – 20 –
17 – 15 – 12 – 12 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10
€ 446
Eindklassement per ploeg / Classement
final par équipe (10 prijzen/prix)
25 – 23 – 20 – 17 – 15 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10
€ 150
Trofee P. Vannieuwenhuyze (1 prijs/prix)
60
€ 60
TOTAL
€ 3106
En cas d’égalité au classement général individuel de la
montagne, il est fait application des critères suivants,
jusqu’à ce qu’il y ait départage:
10
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
Article 14. Antidopage
Le règlement antidopage de l’UCI s’applique
intégralement à la présente épreuve. En outre, la
législation antidopage Belge et Flamand, s’applique
conformément aux dispositions de la loi Belge. Le
contrôle antidopage aura lieu à:
Etappe 1: Kabinet Dr. Bruggeman, Baljuwstraat 19,
8970 Reningelst (tel. 057/33.63.94)
Etappe 2: Sportpark Oostduinkerke – Hazebeekstraat 11
– 8670 Koksijde (tel. 058/53.20.04)
Etappe 3: Vestiaires arbitres – terrain de football n° 3
Zeelaan – 8670 Koksijde
Article 15 Protocole
Conformément à l’article 1.2.112 du règlement UCI, les
coureurs suivants doivent se présenter quotidiennement
au protocole:



les trois premiers coureurs classés de chaque
étape
le leader Prix Montagne
le leader du Classement Général au Temps
Individuel
Ils se présenteront dans un délai de maximum de 15
minutes après leur arrivée. En outre, à l’arrivée du 3ième
etape, les coureurs suivants doivent également se
présenter au protocole final:



les trois premiers coureurs classés de l’épreuve
les trois premiers coureurs du Classement
Individuel Général à Temps
les trois premiers coureurs du Prix Montagne
Article 16. Pénalités
Le barème de pénalités de l’UCI est le seul applicable.
Article 17. Maillots de leader
Les maillots de leaders doivent être portés. Si un coureur
est leader dans plusieurs classements, il devra porter le
maillot selon l’importance des classements : Classement
Général Individuel au Temps (BLEU) – Classement
général de la Montagne (ROUGE).
Article 18. Varia
Toute équipe inscrite au « Keizer der Juniores 2014 »
déclare avoir pris connaissance du présent règlement et
l’accepter dans son intégralité.
11
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
RACE REGULATIONS
Article 1. Organization
The KEIZER DER JUNIORES is organized by KVC De
Verenigde Vrienden Koksijde vzw – Hoge Duinenlaan 2
– 8670 Koksijde, and under the regulations of the
International Cycling Union. The race is to be held from
Saturday 20 September 2014 till Sunday 21 September
2014 and will comprise three stages.
their starters and collect their race numbers at the race
headquarters from 10h00 to 11h45. The team
managers’ meeting, organized in accordance with
article 1.2.087 of the UCI regulations, and in the
presence of the Members of the Commissaires Panel, is
scheduled on Saturday 20 September 2014 at 12h00 in
Dorpshuis Rookop, Heuvellandseweg 1 à 8970
Reningelst.
Saturday 20 September 2014
Stage 1 in Reningelst: 99 km (3 x 23,600 km + 3 x 9,400
km)
Start: 14u00 (unofficial) – 14u30 (official)
Sunday 21 September 2014
Stage 2 in Wulpen: 6 km (time trial)
Start: 09h00
Stage 3 in Koksijde: 102,200 km (8 x 12,770 km)
Start: 15h00
Name and address of the race director :
Jan Deramoudt – Hoge Duinenlaan 2 – 8670 Koksijde
Tel: 058/53.34.10 – Fax: 058/53.34.14 – EMail: [email protected]
Article 2. Type of event
The event is reserved to Men Juniors and is included on
the UCI calendar MJ 2.1.
Article 3. Participation
As per article 2.1.005 of the UCI regulations, the event is
open to the following teams: national teams, regional
teams, club teams, mixte teams. As per article 2.2.003 of
the UCI regulations, teams must be formed of minimum 4
and maximum 6 riders. The enlistments using the official
UCI forms, duly filled out and signed by the person
responsible of the club or selection, should be forwarded
not later than 15 September 2014 to the competition
secretariat. In case of non participation of a team there
will be a penalty according UCI-regulations.
Article 4. Race headquarters
At the start, the race headquarters shall be open starting
Saturday 20 September 2014 at Dorpshuis Rookop,
Heuvellandseweg 1 à 8970 Reningelst from 10h00 to
18h00. Team representatives are requested to confirm
Article 5. Starting order for time trials
The starting position of the racers for the individual time
trial is determinate by the reverse sequence of the
general individual time classification. The racers will set
off at one-minute intervals. The Commissaries Panel
may change the number of participants in the time trial,
and also the starting order to prevent two riders from the
same team starting
immediately after one another. All times registered by
the timer will be round off downwards to the second.
Only for the finishing list of the individual time trial the
100s/second will be taken into consideration.
Article 6. Radio-Tour
Race information will be broadcast on frequency
160.10625 MHz – kanaal 2.
Article 7. Neutral technical support
The organizer will provide 3 neutral cars, two
ambulances and a car with a doctor.
Article 8. Incidents in the last 3 kilometers of the
stage
If one or more riders are involved in an incident or
accident (such as a fall or a flat tyre) in the last three 3
kilometers of a stage, and this is duly noted by the race
commissaries, the rider or riders involved will be
credited with the same time as the rider or riders in
whose company they were riding at the time of the
incident. If, as a result of the incident, a rider cannot
cross the finishing line he will be placed last in the stage
and credited with the time of the rider or riders in whose
company he was riding at the time of the incident. In
accordance with Article 2.6.027 of the UCI regulations,
this measure does not apply in the individual time trial.
12
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
Article 9. Technical guide
The detailed itinerary and technical date of each race in
particular will appear in the brochure “Keizer der Juniors
2014” and will be forwarded after official enrolment. All
information can also be consulted on our website
www.veloclubkoksijde.be
Article 10. Gear
The maximum admitted gear is 7.93m (52x14).
1. number of first places in the highest category climbs
2. number of first places on climbs in the next inferior
category and so on
3. general individual classification by time
In order to be listed in the mountain classification, the
racer concerned has to cross the finishing line of the
last race.
Article 13. Prize money
Article 11. Finishing time limits
Taking into account the characteristics of each stage,
the finishing time limits have been set as follows:


stages of average difficulty (stage 1 and 3): 15%
individual time trial (stage 2): 25%
The time limit may, in exceptional circumstances, be
increased by the Commissaires Panel in agreement with
the organizer according to the article 2.6.032.
Article 12. Classifications
Individual general classification by time
The individual general classification by time is calculated
on the base of the sum of all times obtained in each
individual stage registered by the timers. In case of
equality the fractions of seconds registered during the
time trial will be added to the total time in order to be able
to distinct racers with an equal time. In case the equality
remains, the total sum of finishing places in the different
races will be decisive. In the last resort the finishing place
of the last race will be taken into consideration.
General mountain classification
The general mountain classification is made up by the
sum of marks obtained by crossing each slope. Per
slope following marks will be awarded:
Saturday: Kasteelmolen (3 climbs) 5 – 3 – 2 /
Vidaigneberg (3 climbs) 5 – 3 – 2 / Baneberg (3 climbs)
5–3–2
Stage 1 in Reningelst (20 prijzen/prix)
175 – 100 – 75 – 60 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 –
20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20
€ 910
Stage 2 in Wulpen C.L.M. (20 prijzen/prix)
100 – 75 – 50 – 40 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 –
20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20
€ 645
Stage 3 in Koksijde (20 prijzen/prix)
100 – 75 – 50 – 40 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 –
20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20
Bergprijs / Prix de la Montagne (5
prijzen/prix)
€ 645
€ 250
75 – 60 – 50 – 35 – 30
Individueel eindklassement / Classement
final individuel (20 prijzen/prix)
52 – 45 – 40 – 35 – 32 – 30 – 27 – 25 – 22 – 20 –
17 – 15 – 12 – 12 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10
Eindklassement per ploeg / Classement final
par équipe (10 prijzen/prix)
25 – 23 – 20 – 17 – 15 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10
€ 446
€ 150
Trofee P. Vannieuwenhuyze (1 prijs/prix)
60
€ 60
TOTAL
€ 3106
Sunday: Hoge Blekker (8 climbs) 3 – 2 – 1
The racer with the highest number of marks is the
winner of the mountain classification. In the event of a
tie in the general individual mountains classification, the
following criteria shall be applied in order until the riders
are separated:
13
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
Article 14. Antidoping
The UCI antidoping regulations are entirely applicable to
the event. Moreover, and in conformity with the Belgian
and Flemish law, the Belgian and Flemish antidoping
legislation is applicable in addition to the UCI antidoping
regulations. The antidoping controle will take place at:
Stage 1: Kabinet Dr. Bruggeman – Baljuwstraat 19 –
8970 Reningelst (057/33.63.94)
Stage 2: Sportpark Oostduinkerke – Hazebeekstraat 11
– 8670 Koksijde (tel. 058/53.20.04)
Stage 3: Changing rooms referees – soccerfield n° 3
Zeelaan – Koksijde
Article 15. Awards ceremony
In accordance with article 1.2.112 of the UCI rules, the
following riders must attend the official awards
ceremony:



three first classified racers of each stage
the leader of the Individual General
Classification by time
the leader of the Mountain Classification
The riders will present themselves at the podium in a
time limit of maximum 15 minutes after crossing the
finish line.
Moreover, at the general finish of the event, the
following riders must also present themselves at the final
awards ceremony:



the three first classified racers of the stage
the three first classified racers of the Individual
General Classification by Time
the three first classified racers in the Mountain
Classification
Article 16. Penalties
The UCI penalty scale is the only one applicable.
Article 17. Leaders jerseys
The leaders of each classification is required to wear the
corresponding jersey. If a rider is leading more than one
classification, the order of priority of the jerseys is as
follows: the individual general classification by time
(BLUE) – the general classification by points (RED).
Article 18. Miscellaneous
By participating at the “Keizer der Juniores 2014” all
racers, team leaders and escorts acknowledge having
taken note of the present regulation and confirm to
comply with it.
14
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
PRIJZENTABEL / TABLEAUX DES PRIX / PRIZE MONEY
Rit / Etappe / Stage 1 in Reningelst (20 prijzen/prix/prices)
175 – 100 – 75 – 60 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 – 20 – 20 – 20 – 20 –
20 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20
€ 910
Rit / Etappe / Stage 2 in Wulpen C.L.M. (20 prijzen/prix/prices)
100 – 75 – 50 – 40 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 € 645
– 20 – 20 – 20 – 20 – 20
Rit / Etappe / Stage 3 in Koksijde (20 prijzen/prix/prices)
100 – 75 – 50 – 40 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 – 20 – 20 – 20 – 20 – 20 € 645
– 20 – 20 – 20 – 20 – 20
Bergprijs / Prix de la Montagne / Mountain Premium (5 prijzen/prix/prices)
75 – 60 – 50 – 35 – 30
€ 250
Individueel eindklassement / Classement final individuel / Individual final
ranking (20 prijzen/prix/prices)
52 – 45 – 40 – 35 – 32 – 30 – 27 – 25 – 22 – 20 – 17 – 15 – 12 – 12 – 10
– 10 – 10 – 10 – 10 – 10
€ 446
Eindklassement per ploeg / Classement final par équipe (10 prijzen/prix/prices)
25 – 23 – 20 – 17 – 15 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10
€ 150
Trofee P. Vannieuwenhuyze (1 prijs/prix/price)
60
€ 60
TOTAL
€ 3106
15
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
START
RIT / ETAPPE / STAGE 1
Dorpshuis
“Rookop”
Zaterdag / Samedi / Saturday 20.09.2014
RENINGELST / RENINGELST
Afstand / Distance
99 KM (3 x 23.600 KM + 3 x 9.400 KM)
Briefing
 12h30
Dorpshuis “Rookop”
Heuvellandseweg 1 – Reningelst
Kleedkamers / Vestiaires / Changing rooms
 voetbalterrein “De Makke”, Kriekstraat –
Reningelst
 voetbalterrein SK Reningelst,
Vlamertingseweg – Reningelst
Tekenen controleblad / Signature feuille de
controle / Signing departure list
 13h00 – 13h30
Parking dorpshuis “Rookop”
Heuvellandseweg 1 – Reningelst
Inschrijvingen / Inscriptions / Subscriptions
 11h00 – 12h15
Dorpshuis “Rookop”
Heuvellandseweg 1 – Reningelst
Start / Départ
 14h30
Dorpshuis “Rookop”
Heuvellandseweg 1 – Reningelst
Vlamertingseweg
Tekenen
controleblad /
Signature feuille
départ / Signing
departure list
Parking
KBWB - UCI
START
Reningelstplein
Heuvellandseweg
Wagens voor de wedstrijd
Voitures devant la course
Cars in front of the race
Kleedkamers
Vestiaires
Changing Rooms
“De Makke”
Baljuwstraat
Kleedkamers
Vestiaires
Changing Rooms
“SK Reningelst”
Dorpshuis
“Rookop”
Wagens na de wedstrijd
Voitures après la course
Cars after the race
16
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
NEUTRALISATIE / NEUTRALISATION – 1 X 9.6 KM
RIT / ETAPPE / STAGE 1
17
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
PLECHTIGHEID / CEREMONIE
Beste ploegleider,
Deze editie van de KEIZER start in de omgeving van Reningelst. Voor de start van deze wedstrijd is er een
plechtigheid voorzien op de begraafplaats “La Clytte Commonwealth Cemetery” om eer te brengen aan soldaten
van 17-18 jaar gestorven in de eerste wereldoorlog. Deze regio was het toneel van een hevige strijd, getuige hiervan
de vele oorlogskerkhoven. We willen een boodschap meegeven aan deze jongeren van 17-18 jaar. Ze hebben een
ploeg, een fiets, hip materiaal… vele van hen, van dezelfde leeftijd zijn gestorven in penibele omstandigheden. We
willen dit voor de wedstrijd nog even in herinnering brengen. Wil u zo vriendelijk zijn op voorhand reeds uw renners
hiervan in te lichten en de bedoeling hiervan toelichten. We willen een korte en serene plechtigheid.
De ploegleiders en 6 renners verzamelen aan de Heuvellandseweg en rijden in stoet naar het kerkhof. De wagens
van de ploegleiders parkeren in visgraat voor het kerkhof. De mecaniciens zorgen voor de fietsen. Volg de
aanwijzingen van de stewards.
Officieuze start aan het kerkhof – officiële start aan de Lokerseweg te Reningelst.
Chef-d ’équipe,
Nous sommes dans la région de Reningelst pour le départ ou nous avons une cérémonie avec tout le peloton au
cimetière “La Clytte Commonwealth Cemetery” pour faire honneur au soldats de 17-18 ans qui sont morts pendant
la première guerre mondial de 1914-1918. Cette région a été le théâtre du combat terrifiant ou nous rencontrons
beaucoup de cimetières. Nous espérons donner à ces jeunes gens de 17-18 ans – qui vivent dans un monde
matérialiste (équipe, vélos, équipement,…) un message. Nous pouvons être heureux, ….les mêmes de leurs âges,
se sont fait tués dans la guerre dans des circonstances graves. Nous voulons penser à ces gens avant cette course.
Veuillez bien préparer vos coureurs et leurs expliquer pourquoi on fait cette cérémonie. Nous voulons donner un
message simple mais clair et fort.
Rassemblement des chefs d’équipe et 6 coureurs à l’ hauteur du Heuvellandseweg pour aller en cortège
au au cimetière. Les voitures d’équipes se placent devant le cimetière. Les mécanos restent avec les vélos.
Suivez les instructions des stewards.
Départ semi-officiel au cimetière – départ officiel sur Lokerseweg à Reningelst.
Dear Team-leader,
As we are in the region of Reningelst we planned a ceremony with the whole peloton at the cemetery “La Clytte
Commonwealth Cemetery” to commemorate the boys of 17-18 years who felt in the Great War and where we find
plenty of graves. We hope to give these young guys (all the racers) who live in a very materialistic way (team - flashy
bikes – equipment,…), a message! killed in the First World War in bad circumstances. You are lucky…, the same boys
of the same age were killed in the First World War in bad circumstances. We want to commemorate this in a
ceremony before the event. Please, prepare your riders for this ceremony and explain them what message will be
brought. We plan a simple but powerful manifestation.
The team leaders and 6 riders of the team are expected on the Heuvellandseweg, all teams will go in cortege at the
cemetery. The team car park is at the cemetery gate. The mechanics stays with the bikes. Follow the instructions
of the marshals.
Semi-officiel start at the cemetery – official start on Lokerseweg at Reningelst.
18
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
PARCOURS – 3 X 23.600 KM
RIT / ETAPPE / STAGE 1
19
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
PARCOURS – 2 X 9.400 KM
RIT / ETAPPE / STAGE 1
20
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
PARCOURS LAATSTE / DERNIERS / LAST 3 KM
RIT / ETAPPE / STAGE 1
21
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
TIJDSTABEL / ITINÉRAIRE HORAIRE / TIME SCHEDULE
RIT / ETAPPE / STAGE 1
Nr.
KM+ KM-
39
km/u
41
km/u
43
km/u
Poperinge
1
Reningelstplein
-8.8 107.2 14:00
14:00
14:00
2
Zevekotestraat
-8.7 107.2 14:00
14:00
14:00
3
Lokerseweg
-8.5 107.0 14:00
14:00
14:00
4
Goeberg
-6.5 105.0 14:03
14:03
14:03
Heuvelland
5
Sulferbergstraat
-5.7 104.2 14:04
14:04
14:04
6
Dikkebusstraat
-5.6 104.1 14:04
14:04
14:04
-3.2 101.7 14:08
14:08
14:07
-3.1 101.6 14:30
14:30
14:30
Clyttesteenweg
-1.4 99.8 14:32
14:32
14:32
10
Vlamertingseweg
-0.2 98.7 14:34
14:34
14:34
11
Lokerseweg
0.0 98.5 14:34
14:34
14:34
12
START
0.0 98.5 14:34
14:34
14:34
0.6 97.9 14:35
14:35
14:35
2.0 96.5 14:37
14:37
14:37
7
8
3/4 Reningelststraat
PLECHTIGHEID - La Clytte Military
Cemetery
Poperinge
9
13
14
BERGPRIJS - Kasteelmolen
Goeberg
Heuvelland
15
Sulferbergstraat
2.8 95.7 14:39
14:38
14:38
16
Bellestraat
4.8 93.7 14:42
14:41
14:41
6.5 91.9 14:44
14:44
14:43
17
BERGPRIJS - Vidaigneberg
18
Rodebergstraat
6.5 91.9 14:44
14:44
14:43
19
Lijstermolendreef
7.4 91.1 14:46
14:45
14:44
7.7 90.8 14:46
14:45
14:45
20
BERGPRIJS - Baneberg
22
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
21
Rodebergstraat
7.9 90.6 14:46
14:46
14:45
22
Dikkebusstraat
9.0 89.5 14:48
14:47
14:46
11.5 87.0 14:52
14:51
14:50
23
3/4 Reningelststraat
Poperinge
24
Clyttesteenweg
13.3 85.1 14:55
14:54
14:52
25
Vlamertingseweg
14.5 84.0 14:57
14:55
14:54
26
Ouderdomseweg
15.9 82.6 14:59
14:57
14:56
27
Pastoorstraat
16.4 82.1 14:59
14:58
14:57
28
Baljuwstraat
17.9 80.6 15:02
15:00
14:59
29
Sint-Pietersstraat
19.0 79.5 15:04
15:02
15:00
Heuvelland
30
Poperingestraat
20.5 78.0 15:06
15:04
15:02
31
Westouterstraat
21.3 77.2 15:07
15:05
15:04
Poperinge
32
Heuvellandseweg
22.0 76.4 15:08
15:06
15:05
33
1e PASSAGE FINISH
23.2 75.3 15:10
15:08
15:06
34
Zevekotestraat
23.3 75.2 15:10
15:08
15:06
35
Lokerseweg
23.6 74.9 15:11
15:09
15:07
24.2 74.3 15:12
15:09
15:08
25.6 72.9 15:14
15:11
15:10
36
37
BERGPRIJS - Kasteelmolen
Goeberg
Heuvelland
38
Sulferbergstraat
26.4 72.1 15:15
15:13
15:11
39
Bellestraat
28.4 70.1 15:18
15:16
15:14
30.1 68.3 15:21
15:18
15:16
40
BERGPRIJS - Vidaigneberg
41
Rodebergstraat
30.1 68.3 15:21
15:18
15:16
42
Lijstermolendreef
31.0 67.5 15:22
15:19
15:17
31.3 67.2 15:22
15:20
15:18
43
BERGPRIJS - Baneberg
23
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
44
Rodebergstraat
31.5 67.0 15:23
15:20
15:18
45
Dikkebusstraat
32.6 65.9 15:24
15:22
15:19
35.1 63.4 15:28
15:25
15:23
46
3/4 Reningelststraat
Poperinge
47
Clyttesteenweg
37.0 61.5 15:31
15:28
15:25
48
Vlamertingseweg
38.1 60.4 15:33
15:30
15:27
49
Ouderdomseweg
39.5 59.0 15:35
15:32
15:29
50
Pastoorstraat
40.0 58.5 15:36
15:33
15:30
51
Baljuwstraat
41.5 56.9 15:38
15:35
15:32
52
Sint-Pietersstraat
42.6 55.9 15:40
15:36
15:33
Heuvelland
53
Poperingestraat
44.1 54.4 15:42
15:39
15:35
54
Westouterstraat
44.9 53.6 15:43
15:40
15:37
Poperinge
55
Heuvellandseweg
45.6 52.8 15:45
15:41
15:38
56
2e PASSAGE FINISH
46.8 51.7 15:46
15:43
15:39
57
Zevekotestraat
46.9 51.6 15:46
15:43
15:39
58
Lokerseweg
47.2 51.3 15:47
15:43
15:40
47.8 50.7 15:48
15:44
15:41
49.2 49.3 15:50
15:46
15:42
59
60
BERGPRIJS - Kasteelmolen
Goeberg
Heuvelland
61
Sulferbergstraat
50.0 48.5 15:51
15:47
15:44
62
Bellestraat
52.0 46.4 15:54
15:50
15:46
53.7 44.7 15:57
15:53
15:49
63
BERGPRIJS - Vidaigneberg
64
Rodebergstraat
53.7 44.7 15:57
15:53
15:49
65
Lijstermolendreef
54.6 43.9 15:58
15:54
15:50
54.9 43.6 15:59
15:54
15:50
66
BERGPRIJS - Baneberg
24
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
67
Rodebergstraat
55.1 43.4 15:59
15:55
15:51
68
Dikkebusstraat
56.2 42.3 16:01
15:56
15:52
58.7 39.8 16:05
16:00
15:56
69
3/4 Reningelststraat
Poperinge
70
Clyttesteenweg
60.6 37.9 16:07
16:03
15:58
71
Vlamertingseweg
61.7 36.8 16:09
16:04
16:00
72
Ouderdomseweg
63.1 35.4 16:11
16:06
16:02
73
Pastoorstraat
63.6 34.9 16:12
16:07
16:03
74
Baljuwstraat
65.1 33.3 16:15
16:09
16:05
75
Sint-Pietersstraat
66.2 32.3 16:16
16:11
16:06
Heuvelland
76
Poperingestraat
67.7 30.8 16:18
16:13
16:08
77
Westouterstraat
68.5 29.9 16:20
16:14
16:09
Poperinge
78
Heuvellandseweg
69.2 29.2 16:21
16:15
16:10
79
3e PASSAGE FINISH
70.4 28.1 16:23
16:17
16:12
80
Zevekotestraat
70.5 28.0 16:23
16:17
16:12
81
Vlamertingseweg
70.8 27.7 16:23
16:18
16:13
82
Ouderdomseweg
72.4 26.1 16:26
16:20
16:15
83
Pastoorstraat
72.9 25.6 16:26
16:21
16:16
84
Baljuwstraat
74.5 24.0 16:29
16:23
16:18
85
Sint-Pietersstraat
75.5 23.0 16:31
16:25
16:19
Heuvelland
86
Poperingestraat
77.0 21.4 16:33
16:27
16:21
87
Westouterstraat
77.9 20.6 16:34
16:28
16:23
78.6 19.9 16:35
16:29
16:24
Poperinge
88
Heuvellandseweg
25
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
89
4e PASSAGE FINISH
79.7 18.7 16:37
16:31
16:25
90
Zevekotestraat
79.8 18.6 16:37
16:31
16:25
91
Vlamertingseweg
80.2 18.3 16:38
16:31
16:26
92
Ouderdomseweg
81.8 16.7 16:40
16:34
16:28
93
Pastoorstraat
82.3 16.2 16:41
16:35
16:29
94
Baljuwstraat
83.9 14.6 16:43
16:37
16:31
95
Sint-Pietersstraat
84.9 13.6 16:45
16:38
16:32
Heuvelland
96
Poperingestraat
86.4 12.1 16:47
16:41
16:34
97
Westouterstraat
87.3 11.2 16:49
16:42
16:36
Poperinge
98
Heuvellandseweg
88.0 10.5 16:50
16:43
16:37
99
5e PASSAGE FINISH
89.1
9.4 16:51
16:44
16:38
100
Zevekotestraat
89.2
9.3 16:52
16:45
16:38
101
Vlamertingseweg
89.6
8.9 16:52
16:45
16:39
102
Ouderdomseweg
91.2
7.3 16:55
16:48
16:41
103
Pastoorstraat
91.7
6.8 16:55
16:48
16:42
104
Baljuwstraat
93.2
5.2 16:58
16:51
16:44
105
Sint-Pietersstraat
94.3
4.2 16:59
16:52
16:45
Heuvelland
106
Poperingestraat
95.8
2.7 17:02
16:54
16:48
107
Westouterstraat
96.6
1.8 17:03
16:55
16:49
Poperinge
108
Heuvellandseweg
97.4
1.1 17:04
16:57
16:50
109
FINISH
98.5
0.0 17:06
16:58
16:51
26
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
AANKOMST / ARRIVÉE / FINISH
RIT / ETAPPE / STAGE 1
RENINGELST / RENINGELST
Afleiding volgwagens / Deviation voitures en
course / Deviation cars in race
Keibilk – Nedergraafstraat
Aankomst / Arrivée / Finish
Dorpshuis “Rookop”
Heuvellandseweg 1 – Reningelst
Medische controle / Controle medical / Medical
control
Kabinet Dr. Bruggeman
Baljuwstraat 19 – Reningelst
Zaterdag / Samedi / Saturday 20.09.2014
Fotofinish
Rugnummers links en rechts / Dossards à gauche
et à droite / Back numbers left and right
Dorpshuis
‘Rookop’
Vlamertingseweg
Aankomst
Arrivée
Finish
Reningelstplein
FOTOFINISH
Pastoorstraat
Baljuwstraat
Heuvellandseweg
Nedergraafstraat
Controle
Antidopage
27
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
START & AANKOMST / ARRIVÉE / FINISH
RIT / ETAPPE / STAGE 2
Zondag / Dimanche / Sunday 21.09.2014
TIJDRIT / C.L.M. WULPEN
Start / Départ
 09u00
Veurnekeiweg – Wulpen
Aankomst / Arrivée / Finish
Dorpsplaats – Wulpen
Afstand / Distance
6 KM (1 X 6 KM)
Kleedkamers / Vestiaires / Changing rooms
Sportpark Oostduinkerke
Hazebeekstraat 11 – Koksijde
Tekenen controleblad / Signature feuille de
controle / Signing departure list
Veurnekeiweg – Wulpen
Fotofinish
Rugnummers rechts – Dossards à droite – Back
numbers right
Medische controle / Controle medical / Medical
control
Sportpark Oostduinkerke
Hazebeekstraat 11 – Koksijde
Aankomst
Arrivée
Finish
FOTOFINISH
START
RIT / ETAPE / STAGE 3
Dorpsplaats
Zondag 21 september / Dimanche 21 septembre
Tekenen controleblad
Signature feuille controle
Signing departure listStart / Départ
KOKSIJDE / KOKSIJDE
Start
Départ
Parking ploegen
Parking équipes
Parking teams
Afstand / Distance
Veurnekeiweg
6 km
(1 x 6 km)
 09u00
Veurnekeiweg – 8670 Wulpen
Kleedkamers / Vestiaires
Sportpark Oostduinkerke
STARTPODIUM
Hazebeekstraat 11, 8670
Koksijde
Fotofinish
Rugnummers RECHTS – Dossards A DROITE –
Cycling numbers RIGHT
Tekenen controleblad / Signature feuille de
controle
Veurnekeiweg, 8670 Wulpen
Medische controle / Controle medical
Sportpark Oostduinkerke – Hazebeekstraat 11 –
8670 Koksijde (tel. 058/53.20.04)
Veurnekeiweg
Ploegwagens
Voitures d’ equipes
Team cars
Neutrale wagen
Voiture neutre
Neutral car
28
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
PARCOURS – 1 X 6 KM
RIT / ETAPPE / STAGE 2
TIJDSTABEL / ITINÉRAIRE HORAIRE / TIME SCHEDULE
RIT / ETAPE / STAGE 2
Nr.
KM+ KMWulpen
1
Veurnekeiweg
0.0
5.8
2
Allaertshuizenstraat 0.7
5.1
3
Booitshoekestraat
3.1
2.7
4
Wulpendammestraat
5.3
0.5
5
Dorpplaats
5.8
0.0
29
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
PARCOURS LAATSTE / DERNIERS / LAST 3 KM
RIT / ETAPPE / STAGE 2
30
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
START
RIT / ETAPPE / STAGE 3
Zondag / Dimanche / Sunday 21.09.2014
KOKSIJDE / KOKSIJDE
Afstand / Distance
102.200 KM (8 X 12.770 KM)
Start / Départ
 15h00
T.h.v. Café Sportcentrum
Zeelaan 59 – Koksijde
Wagens voor de wedstrijd
Voitures devant la course
Cars in front of the race
Parking Colruyt
Café
Sportcentrum
Helvetiastraat
R. Vandammestraat
Kleedkamers / Vestiaires / Changing rooms
Sportpark Koksijde – voetbalterrein nr. 3
Zeelaan – Koksijde
Tekenen controleblad / Signature feuille de
controle / Signing departure list
 13h00 – 14h45
T.h.v. Café Sportcentrum
Zeelaan 59 – Koksijde
START
Zeelaan
Zeelaan
Houtsaegerlaan
Wagens na de wedstrijd
Voitures après la course
Cars after the race
Tekenen
controleblad /
Signature feuille
départ / Signing
departure list
Parking
KBWB - UCI
Parking
Ploegen
Equipes
Teams
Permanence
Tennisclub
Koksijde
SPORTPARK
KOKSIJDE
Kleedkamers
Vestiaires
Changing Rooms
31
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
Hoge Blekker
PARCOURS – 8 X 12.300 km
RIT / ETAPPE / STAGE 3
32
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
PARCOURS LAATSTE / DERNIERS / LAST 3 KM
RIT / ETAPPE / STAGE 3
33
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
TIJDSTABEL / ITINÉRAIRE HORAIRE / TIME SCHEDULE
RIT / ETAPPE / STAGE 3
Nr.
KM+ KM-
39
km/u
41
km/u
43
km/u
Koksijde-Dorp
1
Zeelaan
0.0 102.2 15:00
15:00
15:00
2
Abdijstraat
0.2 101.9 15:00
15:00
15:00
Koksijde-Bad
3
Parnassiusstraat
1.0 101.1 15:01
15:01
15:01
4
Jaak van Buggenhoutlaan
1.3 100.8 15:02
15:01
15:01
5
Ter Duinenlaan
1.4 100.8 15:02
15:02
15:01
2.1 100.1 15:03
15:03
15:02
Sint-Idesbald
6
Brialmontlaan
7
2/4 Tennislaan
2.4 99.7 15:03
15:03
15:03
8
Strandlaan
3.0 99.2 15:04
15:04
15:04
9
Koninginnelaan
3.1 99.1 15:04
15:04
15:04
Koninklijke Baan
3.6 98.6 15:05
15:05
15:04
4.6 97.6 15:07
15:06
15:06
5.2 96.9 15:08
15:07
15:07
5.9 96.3 15:09
15:08
15:08
6.1 96.1 15:09
15:08
15:08
10
Koksijde-Bad
11
12
13
14
Albert Bliecklaan
2/5 Zeelaan
Panoramalaan
BERGPRIJS - Hoge
Blekker
15
César Francklaan
6.2 95.9 15:09
15:09
15:08
16
Nieuwe Wandeling
6.5 95.6 15:10
15:09
15:09
17
Fazantenparkstraat
6.6 95.5 15:10
15:09
15:09
18
Verdedigingslaan
6.7 95.5 15:10
15:09
15:09
19
Overwinningslaan
6.7 95.4 15:10
15:09
15:09
20
Spotboefstraat
7.0 95.1 15:10
15:10
15:09
34
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
21
Dorlodotlaan
7.1 95.0 15:10
15:10
15:09
22
Koninklijke Baan
7.4 94.8 15:11
15:10
15:10
Oostduinkerke
23
Doornpannestraat
8.5 93.7 15:13
15:12
15:11
24
Guldenzandstraat
9.1 93.1 15:13
15:13
15:12
25
Westhinderstraat
9.9 92.2 15:15
15:14
15:13
26
Pylyserlaan
10.1 92.1 15:15
15:14
15:14
Koksijde-Dorp
27
Silicostraat
11.0 91.2 15:16
15:16
15:15
28
Galloperstraat
11.3 90.8 15:17
15:16
15:15
29
Galloperstraat
11.4 90.7 15:17
15:16
15:15
12.0 90.1 15:18
15:17
15:16
30
1/3 Kerkstraat
31
Noordstraat
12.4 89.8 15:19
15:18
15:17
32
Zeelaan
12.6 89.5 15:19
15:18
15:17
33
1e PASSAGE FINISH
Trofee P. Vannieuwenhuyze
12.8 89.4 15:19
15:18
15:17
34
Abdijstraat
13.0 89.2 15:19
15:18
15:18
Koksijde-Bad
35
Parnassiusstraat
13.8 88.4 15:21
15:20
15:19
36
Jaak van Buggenhoutlaan
14.1 88.0 15:21
15:20
15:19
37
Ter Duinenlaan
14.1 88.0 15:21
15:20
15:19
14.9 87.3 15:22
15:21
15:20
Sint-Idesbald
38
Brialmontlaan
39
2/4 Tennislaan
15.2 87.0 15:23
15:22
15:21
40
Strandlaan
15.8 86.4 15:24
15:23
15:21
41
Koninginnelaan
15.9 86.3 15:24
15:23
15:22
42
Koninklijke Baan
16.3 85.8 15:25
15:23
15:22
Koksijde-Bad
35
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
43
44
45
46
Albert Bliecklaan
2/5 Zeelaan
Panoramalaan
BERGPRIJS - Hoge
Blekker
17.3 84.8 15:26
15:25
15:24
18.0 84.2 15:27
15:26
15:25
18.6 83.5 15:28
15:27
15:26
18.8 83.3 15:28
15:27
15:26
47
César Francklaan
19.0 83.2 15:29
15:27
15:26
48
Nieuwe Wandeling
19.3 82.9 15:29
15:28
15:26
49
Fazantenparkstraat
19.4 82.8 15:29
15:28
15:27
50
Verdedigingslaan
19.4 82.7 15:29
15:28
15:27
51
Overwinningslaan
19.5 82.6 15:30
15:28
15:27
52
Spotboefstraat
19.8 82.3 15:30
15:28
15:27
53
Dorlodotlaan
19.9 82.3 15:30
15:29
15:27
54
Koninklijke Baan
20.2 82.0 15:31
15:29
15:28
Oostduinkerke
55
Doornpannestraat
21.3 80.9 15:32
15:31
15:29
56
Guldenzandstraat
21.9 80.3 15:33
15:31
15:30
57
Westhinderstraat
22.7 79.5 15:34
15:33
15:31
58
Pylyserlaan
22.8 79.3 15:35
15:33
15:31
Koksijde-Dorp
59
Silicostraat
23.7 78.4 15:36
15:34
15:33
60
Galloperstraat
24.1 78.0 15:37
15:35
15:33
61
Galloperstraat
24.2 77.9 15:37
15:35
15:33
24.8 77.3 15:38
15:36
15:34
62
1/3 Kerkstraat
63
Noordstraat
25.2 77.0 15:38
15:36
15:35
64
Zeelaan
25.4 76.8 15:39
15:37
15:35
65
2e PASSAGE FINISH
Trofee P. Vannieuwenhuyze
25.5 76.6 15:39
15:37
15:35
66
Abdijstraat
25.7 76.4 15:39
15:37
15:35
36
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
Koksijde-Bad
67
Parnassiusstraat
26.5 75.6 15:40
15:38
15:37
68
Jaak van Buggenhoutlaan
26.9 75.3 15:41
15:39
15:37
69
Ter Duinenlaan
26.9 75.2 15:41
15:39
15:37
27.6 74.5 15:42
15:40
15:38
Sint-Idesbald
70
Brialmontlaan
71
2/4 Tennislaan
27.9 74.2 15:42
15:40
15:38
72
Strandlaan
28.5 73.6 15:43
15:41
15:39
73
Koninginnelaan
28.6 73.5 15:44
15:41
15:39
74
Koninklijke Baan
29.1 73.0 15:44
15:42
15:40
30.1 72.1 15:46
15:44
15:41
30.8 71.4 15:47
15:45
15:42
31.4 70.7 15:48
15:45
15:43
31.6 70.6 15:48
15:46
15:44
Koksijde-Bad
75
76
77
78
Albert Bliecklaan
2/5 Zeelaan
Panoramalaan
BERGPRIJS - Hoge
Blekker
79
César Francklaan
31.8 70.4 15:48
15:46
15:44
80
Nieuwe Wandeling
32.0 70.1 15:49
15:46
15:44
81
Fazantenparkstraat
32.1 70.0 15:49
15:47
15:44
82
Verdedigingslaan
32.2 69.9 15:49
15:47
15:44
83
Overwinningslaan
32.3 69.9 15:49
15:47
15:45
84
Spotboefstraat
32.6 69.6 15:50
15:47
15:45
85
Dorlodotlaan
32.7 69.5 15:50
15:47
15:45
86
Koninklijke Baan
32.9 69.2 15:50
15:48
15:45
Oostduinkerke
87
Doornpannestraat
34.0 68.1 15:52
15:49
15:47
88
Guldenzandstraat
34.6 67.5 15:53
15:50
15:48
37
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
89
Westhinderstraat
35.5 66.7 15:54
15:51
15:49
90
Pylyserlaan
35.6 66.6 15:54
15:52
15:49
Koksijde-Dorp
91
Silicostraat
36.5 65.6 15:56
15:53
15:50
92
Galloperstraat
36.9 65.3 15:56
15:53
15:51
93
Galloperstraat
37.0 65.2 15:56
15:54
15:51
37.6 64.6 15:57
15:54
15:52
94
1/3 Kerkstraat
95
Noordstraat
37.9 64.2 15:58
15:55
15:52
96
Zeelaan
38.1 64.0 15:58
15:55
15:53
97
3e PASSAGE FINISH
Trofee P. Vannieuwenhuyze
38.3 63.8 15:58
15:56
15:53
98
Abdijstraat
38.5 63.6 15:59
15:56
15:53
Parnassiusstraat
39.3 62.8 16:00
15:57
15:54
100
Jaak van Buggenhoutlaan
39.7 62.5 16:01
15:58
15:55
101
Ter Duinenlaan
39.7 62.5 16:01
15:58
15:55
40.4 61.8 16:02
15:59
15:56
Koksijde-Bad
99
Sint-Idesbald
102
Brialmontlaan
103
2/4 Tennislaan
40.7 61.4 16:02
15:59
15:56
104
Strandlaan
41.3 60.9 16:03
16:00
15:57
105
Koninginnelaan
41.4 60.7 16:03
16:00
15:57
106
Koninklijke Baan
41.9 60.3 16:04
16:01
15:58
42.9 59.3 16:05
16:02
15:59
43.5 58.6 16:06
16:03
16:00
44.2 58.0 16:07
16:04
16:01
44.4 57.8 16:08
16:04
16:01
Koksijde-Bad
107
108
109
110
Albert Bliecklaan
2/5 Zeelaan
Panoramalaan
BERGPRIJS - Hoge
Blekker
38
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
111
César Francklaan
44.5 57.6 16:08
16:05
16:02
112
Nieuwe Wandeling
44.8 57.3 16:08
16:05
16:02
113
Fazantenparkstraat
44.9 57.2 16:09
16:05
16:02
114
Verdedigingslaan
45.0 57.2 16:09
16:05
16:02
115
Overwinningslaan
45.0 57.1 16:09
16:05
16:02
116
Spotboefstraat
45.3 56.8 16:09
16:06
16:03
117
Dorlodotlaan
45.4 56.7 16:09
16:06
16:03
118
Koninklijke Baan
45.7 56.4 16:10
16:06
16:03
Oostduinkerke
119
Doornpannestraat
46.8 55.3 16:12
16:08
16:05
120
Guldenzandstraat
47.4 54.8 16:12
16:09
16:06
121
Westhinderstraat
48.2 53.9 16:14
16:10
16:07
122
Pylyserlaan
48.4 53.8 16:14
16:10
16:07
Koksijde-Dorp
123
Silicostraat
49.3 52.9 16:15
16:12
16:08
124
Galloperstraat
49.6 52.5 16:16
16:12
16:09
125
Galloperstraat
49.7 52.4 16:16
16:12
16:09
50.3 51.8 16:17
16:13
16:10
126
1/3 Kerkstraat
127
Noordstraat
50.7 51.5 16:18
16:14
16:10
128
Zeelaan
50.9 51.2 16:18
16:14
16:11
129
4e PASSAGE FINISH
Trofee P. Vannieuwenhuyze
51.1 51.1 16:18
16:14
16:11
130
Abdijstraat
51.3 50.9 16:18
16:15
16:11
Koksijde-Bad
131
Parnassiusstraat
52.1 50.1 16:20
16:16
16:12
132
Jaak van Buggenhoutlaan
52.4 49.7 16:20
16:16
16:13
133
Ter Duinenlaan
52.4 49.7 16:20
16:16
16:13
Sint-Idesbald
39
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
134
Brialmontlaan
53.2 49.0 16:21
16:17
16:14
135
2/4 Tennislaan
53.5 48.7 16:22
16:18
16:14
136
Strandlaan
54.1 48.1 16:23
16:19
16:15
137
Koninginnelaan
54.2 48.0 16:23
16:19
16:15
138
Koninklijke Baan
54.7 47.5 16:24
16:19
16:16
55.6 46.5 16:25
16:21
16:17
56.3 45.9 16:26
16:22
16:18
56.9 45.2 16:27
16:23
16:19
57.1 45.0 16:27
16:23
16:19
Koksijde-Bad
139
140
141
142
Albert Bliecklaan
2/5 Zeelaan
Panoramalaan
BERGPRIJS - Hoge
Blekker
143
César Francklaan
57.3 44.9 16:28
16:23
16:19
144
Nieuwe Wandeling
57.6 44.6 16:28
16:24
16:20
145
Fazantenparkstraat
57.7 44.5 16:28
16:24
16:20
146
Verdedigingslaan
57.7 44.4 16:28
16:24
16:20
147
Overwinningslaan
57.8 44.3 16:28
16:24
16:20
148
Spotboefstraat
58.1 44.0 16:29
16:25
16:21
149
Dorlodotlaan
58.2 44.0 16:29
16:25
16:21
150
Koninklijke Baan
58.5 43.7 16:29
16:25
16:21
Oostduinkerke
151
Doornpannestraat
59.6 42.6 16:31
16:27
16:23
152
Guldenzandstraat
60.2 42.0 16:32
16:28
16:23
153
Westhinderstraat
61.0 41.2 16:33
16:29
16:25
154
Pylyserlaan
61.1 41.0 16:34
16:29
16:25
Koksijde-Dorp
155
Silicostraat
62.1 40.1 16:35
16:30
16:26
156
Galloperstraat
62.4 39.7 16:36
16:31
16:27
40
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
157
158
Galloperstraat
1/3 Kerkstraat
62.5 39.6 16:36
16:31
16:27
63.1 39.0 16:37
16:32
16:28
159
Noordstraat
63.5 38.7 16:37
16:32
16:28
160
Zeelaan
63.7 38.5 16:37
16:33
16:28
161
5e PASSAGE FINISH
Trofee P. Vannieuwenhuyze
63.8 38.3 16:38
16:33
16:29
162
Abdijstraat
64.0 38.1 16:38
16:33
16:29
Koksijde-Bad
163
Parnassiusstraat
64.9 37.3 16:39
16:34
16:30
164
Jaak van Buggenhoutlaan
65.2 37.0 16:40
16:35
16:30
165
Ter Duinenlaan
65.2 36.9 16:40
16:35
16:31
65.9 36.2 16:41
16:36
16:32
Sint-Idesbald
166
Brialmontlaan
167
2/4 Tennislaan
66.3 35.9 16:41
16:36
16:32
168
Strandlaan
66.8 35.3 16:42
16:37
16:33
169
Koninginnelaan
66.9 35.2 16:42
16:37
16:33
170
Koninklijke Baan
67.4 34.7 16:43
16:38
16:34
68.4 33.7 16:45
16:40
16:35
69.1 33.1 16:46
16:41
16:36
69.7 32.4 16:47
16:42
16:37
69.9 32.2 16:47
16:42
16:37
Koksijde-Bad
171
172
173
174
Albert Bliecklaan
2/5 Zeelaan
Panoramalaan
BERGPRIJS - Hoge
Blekker
175
César Francklaan
70.1 32.1 16:47
16:42
16:37
176
Nieuwe Wandeling
70.3 31.8 16:48
16:42
16:38
177
Fazantenparkstraat
70.5 31.7 16:48
16:43
16:38
178
Verdedigingslaan
70.5 31.6 16:48
16:43
16:38
179
Overwinningslaan
70.6 31.6 16:48
16:43
16:38
41
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
180
Spotboefstraat
70.9 31.3 16:49
16:43
16:38
181
Dorlodotlaan
71.0 31.2 16:49
16:43
16:39
182
Koninklijke Baan
71.2 30.9 16:49
16:44
16:39
Oostduinkerke
183
Doornpannestraat
72.3 29.8 16:51
16:45
16:40
184
Guldenzandstraat
72.9 29.2 16:52
16:46
16:41
185
Westhinderstraat
73.8 28.4 16:53
16:47
16:42
186
Pylyserlaan
73.9 28.3 16:53
16:48
16:43
Koksijde-Dorp
187
Silicostraat
74.8 27.3 16:55
16:49
16:44
188
Galloperstraat
75.2 27.0 16:55
16:50
16:44
189
Galloperstraat
75.3 26.9 16:55
16:50
16:45
75.9 26.3 16:56
16:51
16:45
190
1/3 Kerkstraat
191
Noordstraat
76.2 25.9 16:57
16:51
16:46
192
Zeelaan
76.5 25.7 16:57
16:51
16:46
193
6e PASSAGE FINISH
Trofee P. Vannieuwenhuyze
76.6 25.5 16:57
16:52
16:46
194
Abdijstraat
76.8 25.3 16:58
16:52
16:47
Koksijde-Bad
195
Parnassiusstraat
77.6 24.5 16:59
16:53
16:48
196
Jaak van Buggenhoutlaan
78.0 24.2 16:59
16:54
16:48
197
Ter Duinenlaan
78.0 24.2 16:59
16:54
16:48
78.7 23.4 17:01
16:55
16:49
Sint-Idesbald
198
Brialmontlaan
199
2/4 Tennislaan
79.0 23.1 17:01
16:55
16:50
200
Strandlaan
79.6 22.5 17:02
16:56
16:51
201
Koninginnelaan
79.7 22.4 17:02
16:56
16:51
202
Koninklijke Baan
80.2 22.0 17:03
16:57
16:51
42
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
Koksijde-Bad
203
204
205
206
Albert Bliecklaan
2/5 Zeelaan
Panoramalaan
BERGPRIJS - Hoge
Blekker
81.2 21.0 17:04
16:58
16:53
81.8 20.3 17:05
16:59
16:54
82.5 19.7 17:06
17:00
16:55
82.7 19.5 17:07
17:00
16:55
207
César Francklaan
82.8 19.3 17:07
17:01
16:55
208
Nieuwe Wandeling
83.1 19.0 17:07
17:01
16:55
209
Fazantenparkstraat
83.2 18.9 17:08
17:01
16:56
210
Verdedigingslaan
83.3 18.9 17:08
17:01
16:56
211
Overwinningslaan
83.4 18.8 17:08
17:01
16:56
212
Spotboefstraat
83.6 18.5 17:08
17:02
16:56
213
Dorlodotlaan
83.7 18.4 17:08
17:02
16:56
214
Koninklijke Baan
84.0 18.1 17:09
17:02
16:57
Oostduinkerke
215
Doornpannestraat
85.1 17.0 17:10
17:04
16:58
216
Guldenzandstraat
85.7 16.5 17:11
17:05
16:59
217
Westhinderstraat
86.5 15.6 17:13
17:06
17:00
218
Pylyserlaan
86.7 15.5 17:13
17:06
17:00
Koksijde-Dorp
219
Silicostraat
87.6 14.6 17:14
17:08
17:02
220
Galloperstraat
87.9 14.2 17:15
17:08
17:02
221
Galloperstraat
88.1 14.1 17:15
17:08
17:02
88.6 13.5 17:16
17:09
17:03
222
1/3 Kerkstraat
223
Noordstraat
89.0 13.1 17:16
17:10
17:04
224
Zeelaan
89.2 12.9 17:17
17:10
17:04
225
7e PASSAGE FINISH
Trofee P. Vannieuwenhuyze
89.4 12.8 17:17
17:10
17:04
43
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
226
Abdijstraat
89.6 12.6 17:17
17:11
17:05
Koksijde-Bad
227
Parnassiusstraat
90.4 11.8 17:19
17:12
17:06
228
Jaak van Buggenhoutlaan
90.7 11.4 17:19
17:12
17:06
229
Ter Duinenlaan
90.8 11.4 17:19
17:12
17:06
91.5 10.7 17:20
17:13
17:07
91.8 10.4 17:21
17:14
17:08
Sint-Idesbald
230
Brialmontlaan
231
2/4 Tennislaan
232
Strandlaan
92.4
9.8 17:22
17:15
17:08
233
Koninginnelaan
92.5
9.7 17:22
17:15
17:09
234
Koninklijke Baan
93.0
9.2 17:23
17:16
17:09
93.9
8.2 17:24
17:17
17:11
94.6
7.5 17:25
17:18
17:12
95.3
6.9 17:26
17:19
17:12
95.4
6.7 17:26
17:19
17:13
Koksijde-Bad
235
236
237
238
Albert Bliecklaan
2/5 Zeelaan
Panoramalaan
BERGPRIJS - Hoge
Blekker
239
César Francklaan
95.6
6.5 17:27
17:19
17:13
240
Nieuwe Wandeling
95.9
6.3 17:27
17:20
17:13
241
Fazantenparkstraat
96.0
6.2 17:27
17:20
17:13
242
Verdedigingslaan
96.0
6.1 17:27
17:20
17:14
243
Overwinningslaan
96.1
6.0 17:27
17:20
17:14
244
Spotboefstraat
96.4
5.7 17:28
17:21
17:14
245
Dorlodotlaan
96.5
5.7 17:28
17:21
17:14
246
Koninklijke Baan
96.8
5.4 17:28
17:21
17:15
97.9
4.3 17:30
17:23
17:16
Oostduinkerke
247
Doornpannestraat
44
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
248
Guldenzandstraat
98.5
3.7 17:31
17:24
17:17
249
Westhinderstraat
99.3
2.9 17:32
17:25
17:18
250
Pylyserlaan
99.4
2.7 17:32
17:25
17:18
Koksijde-Dorp
251
Silicostraat
100.4
1.8 17:34
17:26
17:20
252
Galloperstraat
100.7
1.4 17:34
17:27
17:20
253
Galloperstraat
100.8
1.3 17:35
17:27
17:20
101.4
0.7 17:36
17:28
17:21
254
1/3 Kerkstraat
255
Noordstraat
101.8
0.4 17:36
17:28
17:22
256
Zeelaan
102.0
0.2 17:36
17:29
17:22
257
FINISH
102.2
0.0 17:37
17:29
17:22
45
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
AANKOMST / ARRIVÉE / FINISH
RIT / ETAPPE / STAGE 3
KOKSIJDE / KOKSIJDE
Afleiding volgwagens / Deviation voitures en
course / Deviation cars in race
L. Hegerplein > Hostenstraat > Helvetiastraat
Aankomst / Arrivée / Finish
T.h.v. Café Sportcentrum
Zeelaan 59 – 8670 Koksijde
Medische controle / Controle medical / Medical
control
Kleedkamers scheidsrechters voetbalterrein 3
Zeelaan - Koksijde
Zondag / Dimanche / Sunday 21.09.2014
R. Vandammestraat
Fotofinish
Rugnummers RECHTS – Dossards A DROITE –
Cycling numbers RIGHT
Parking Colruyt
Café
Sportcentrum
Zeelaan
Fotofinish
Zeelaan
Aankomst
Arrivée
Finish
SPORTPARK
KOKSIJDE
Permanence
Tennisclub
Koksijde
Controle
Antidopage
Pylyserlaan
Houtsaegerlaan
eelaan
Noordstraat
Hostenstraat
Helvetiastraat
Hostenstraat
46
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
BERGPRIJS – PRIX DE MONTAGNE – MOUNTAIN PREMIUM
Restaurant – Tea-Room « VENISE » - Oostduinkerke
Het Algemeen Bergklassement wordt
opgesteld door de optelling der punten
bekomen bij het overschrijden van elke
helling waarbij volgende punten worden
toegekend:
Le classement du Prix de la Montagne
s’établit par l’addition des points
suivants pendant le passage de chaque
montée:
The General Mountain Classification is
calculated on the basis of the sum of the
points that can be obtain by crossing the
following climbs:
Zaterdag
Samedi
Saturday
Beklimming 1
Beklimming 2
Beklimming 3
Beklimming 4
Beklimming 5
Beklimming 6
Beklimming 7
Beklimming 8
Beklimming 9
Kasteelmolen
Vidaigneberg
Baneberg
Kasteelmolen
Vidaigneberg
Baneberg
Kasteelmolen
Vidaigneberg
Baneberg
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Zondag
Beklimming 1
Beklimming 2
Beklimming 3
Beklimming 4
Beklimming 5
Beklimming 6
Beklimming 7
Beklimming 8
Montée 1
Montée 2
Montée 3
Montée 4
Montée 5
Montée 6
Montée 7
Montée 8
Montée 9
Kasteelmolen
Vidaigneberg
Baneberg
Kasteelmolen
Vidaigneberg
Baneberg
Kasteelmolen
Vidaigneberg
Baneberg
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Climb 1
Climb 2
Climb 3
Climb 4
Climb 5
Climb 6
Climb 7
Climb 8
Climb 9
Dimanche
Hoge Blekker
Hoge Blekker
Hoge Blekker
Hoge Blekker
Hoge Blekker
Hoge Blekker
Hoge Blekker
Hoge Blekker
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Montée 1
Montée 2
Montée 3
Montée 4
Montée 5
Montée 6
Montée 7
Montée 8
Kasteelmolen
Vidaigneberg
Baneberg
Kasteelmolen
Vidaigneberg
Baneberg
Kasteelmolen
Vidaigneberg
Baneberg
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Sunday
Hoge Blekker
Hoge Blekker
Hoge Blekker
Hoge Blekker
Hoge Blekker
Hoge Blekker
Hoge Blekker
Hoge Blekker
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Climb 1
Climb 2
Climb 3
Climb 4
Climb 5
Climb 6
Climb 7
Climb 8
Hoge Blekker
Hoge Blekker
Hoge Blekker
Hoge Blekker
Hoge Blekker
Hoge Blekker
Hoge Blekker
Hoge Blekker
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
De renner met het grootst aantal punten
wint het bergklassement. Bij gelijkheid
in het algemene individuele
bergklassement worden de volgende
criteria gehanteerd totdat een scheiding
verkregen wordt:
Le coureur avec le plus grand nombre
de points est le vainqueur du Prix de la
Montagne. En cas d'égalité au
classement général individuel de la
montagne, il est fait application des
critères suivants, jusqu’à ce qu’il y ait
départage:
The rider with the most points wins the
General Mountain Classification. In the
event of a tie in the general individual
mountains classification, the following
criteria shall be applied in order until the
riders are separated:
1. aantal eerste plaatsen op de
beklimmingen met de hoogste quotering
2. aantal eerste plaatsen op de
beklimmingen met de volgende
quotering, enz.
3. algemene individuele klassering op
tijd
1. nombre de premières places dans les
côtes de la catégorie la plus élevée
2. nombre de premières places dans les
côtes de la catégorie suivante et ainsi
de suite
3. classement général individuel au
temps
1. number of first places in the highest
category climbs
2. number of first places on climbs in the
next inferior category and so on
3. general individual classification by
time
Om in aanmerking te komen voor het
Algemeen Bergklassement dient de
betrokken renner de aankomstlijn van
de laatste rit te overschrijden.
Le coureur doit franchir la ligne d’arrivée
de la dernière etappe pour pouvoir
bénéficier du Prix de la Montagne.
To obtain the Mountain Premium the
racer have to cross the finish line at the
end of the 3rd stage.
Bergprijs – Prix de Montagne – Mountain Premium (5 prijzen/prix/prices)
75 – 60 – 50 – 35 – 30
€ 250,00
47
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
TROFEE – TROPHEE – TROPHY
« P. VANNIEUWENHUYZE »
Bij elke doortocht aan de aankomst A chaque passage à la ligne
in Koksijde zijn punten te verdienen d’arrivée à Koksijde, il y a des points
die meetellen voor de
a gagner qui comptent pour le
At each passage at the arrival in
Koksijde the racers can earn points
that count towards the
“Trofee P. VANNIEUWENHUYZE”
“Trophy P. VANNIEUWENHUYZE”
“Trophée P. VANNIEUWENHUYZE”
Volgende punten worden
toegekend aan de eerste 3 renners
vanaf doortocht 1 t/m 7: 5 – 3 – 1
Les points suivants y seront attribués Following points are awarded to the
au 3 premiers coureurs au tours 1 à first 3 racers from passage 1 to 7:
7:5–3–1
5-3-1
De winnaar van dit klassement
krijgt een beker alsook een
geldprijs van € 60,00. Om deze
prijs te kunnen ontvangen moet de
renner de wedstrijd uitrijden.
Le vainqueur de ce classement
reçoit une coupe et un prix d’un
montant de €60,00. Afin de recevoir
ce prix, le coureur doit finir l’
épreuve.
De eerste renner uit dit klassement
wordt dan ook verzocht te wachten
na de wedstrijd op het
huldigingpodium om zijn beker in
ontvangst te kunnen nemen.
The first racer in this classification is
Le premier coureur de ce classement asked to wait after the race on the
est demandé d'attendre après la
ceremony-podium to receive his
course sur le podium afin de recevoir trophy.
son trophée.
De organisator behoudt zich het
recht toe om de prijs te schrappen
indien de renner niet aanwezig is.
‘l’Organisateur a le droit de
supprimer le prix si le coureur en
question ne se présente pas.
The organizer reserve the right to
withdraw the prize if the rider is not
present.
De renner met het grootst aantal
punten wint het klassement.
Bij gelijkheid van punten tussen
meerdere renners gaat de voorrang
naar de renner met het meest
aantal eerste, tweede, derde, …
behaalde plaatsen. Is er hierna nog
steeds gelijkheid, dan gaat de
voorrang naar de renner met de
beste klassering in de individuele
uitslag.
Le coureur ayant le plus de points
gagne le classement. En cas d’
égalité de points entre plusieurs
coureurs, la priorité est donner au
coureur avec le plus de premières,
deuxièmes, troisièmes places. Si
l'égalité reste, la priorité est donner
au coureur qui est classé le meilleur
dans le classement individuel.
The rider with the most points wins
the classification. By equality of
points between multiple riders, the
priority is given to the racer with the
most number of first, second, third
places. Is there still an equality
thereafter, then the priority is given
to the rider with the best ranking in
the individual results.
The winner of this classification will
receive a trophy and a cash prize of
€ 60.00.
To receive this award, the racer
have to finish the stage.
48
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
DEELNEMENDE PLOEGEN – EQUIPES ENGAGÉS – PARTICIPATING TEAMS
VZW ONDER ONS – PARIKE
AVIA CRABBE OPQS TEAM
ZANNATA LOTTO CT MENEN
APT SPIE DOUTERLOIGNE TEAM
DAVO CYCLING TEAM TONGEREN
KSV DEERLIJK
KON HOBOKEN WAC
WSC HAND IN HAND BAAL
SPORT EN STEUN LEOPOLDSBURG
TEAM WALLONNIE
KON BALEN BICYCLE CLUB
YOUNG CYCLING TEAM
CT DJ MATIC KORTRIJK
MIXTE TEAM BRUGSE IEPER
VZW TIELTSE RENNERSCLUB JIELKER GELDHOF
JONGE RENNERS ROESELARE
LOTTO OLYMPIA TIENEN
ROYAL CURREGHEM SPORTIEF
TEAM CAMPUS VEJLE
ABC JUNIOR
NATIONAL TEAM LUXEMBOURG
TEAM WASQUEHAL JUNIOR
VC SAINT QUENTIN
THURINGER RADSPORTVERBAND
TEAM SPORTFORUM
NATIONAL TEAM NEDERLAND
SOUTH EAST CYCLING TEAM
HARIBO BEACON CT
NATIONAL TEAM CANADA
NORWAY NATIONAL TEAM
49
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
ERELIJST / PALMARES
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1. KRIST BRULEZ
1. PATRICK VAYENS
1. PETER NAESSENS
1. PATRICK NELISSEN
1. DAVID REMMERIE
1. JURGEN FORÉ
1. STEFAAN STOUF
1. WERNER VANDROMME
1. LUC ROOMS
1. TOM STREMERSCH
1. TOM VAN EENOO
1. KRISTOF TROUVÉ
1. WESLEY HUVAERE
1. DIRK HARTEEL
1. STAF SCHEIRLINCKX
1. JURGEN VAN GOOLEN
1. WOUTER VAN MECHELEN
1. STEVEN DE DECKER
1. NIELS SCHEUNEMAN
1. MARK JAMIESON
1. RASMUS FJORDSIDE
1. MAXIME VANTOMME
1. STIJN JOSEPH
1. SVEN NOOYTENS
1. PETER KENNAUGH
1. JONATHAN BEYNE
1. SIMON LAPEIRE
1. BOB JUNGELS
1. FLORIAN SENECHAL
1. JOACHIM VANREYTEN
1. NATHAN VAN HOOYDONCK
2. JAN MATTHEUS
2. CHRIS SCHARMIN
2. DANNY VD MASSEN
2. DIDIER PRIEM
2. DAVID WINDELS
2. DIRK DEBAENST
2. STEVEN DEWULF
2. FRANK MAES
2. JOHAN DE PROFT
2. FREDERIC FRISQUET
2. KAREL VEREECKE
2. LEIF HOSTE
2. KRISTOF DEREEPER
2. TOM EYCKMANS
2. FREDERIK WILLEMS
2. GORIK GARDEYN
2. DIRK BULLEN
2. PASCAL VERCAUTEREN
2. JOS HARMS
2. JUKKA VASTARNTA
2. ANDERS LUND
2. TIM MERTENS
2. DIETER VERBEECK
2. DAVID PIVA
2. ERICK ROWSELL
2. JIMMI SORENSEN
2. NIELS REYNVOET
2. OSCAR RIESEBEEK
2. JENS GEERINCK
2. JONAS RICKAERT
2. THIMO WILLEMS
3. PETER NAESSENS
3. CHRIST LEFEVER
3. DANNY VD MASSEN
3. JOOST LANDUYT
3. JAN POPPE
3. WERNER VANDROMME
3. LUC ROOMS
3. NICO WILLEM
3. LIEVEN DESPLENTER
3. CHRIS POLLIN
3. CHRIS POLLIN
3. DAVID MILLAR
3. FREDERIK PENNE
3. RAPHAEL BASTIN
3. BRAM DEBACKERE
3. FRANK VAN KUIK
3. DAMIEN SURAY
3. MARIO ICKX
3. JAMES MEADLY
3. STEVEN COZZA
3. WIM MOSTAERT
3. THOM TIBER SELLE
3. RASMUS GULDHAMMER
3. OLE HAAVARDSHOLM
3. CLAUDIO DE BENEDICTIS
3. GIJS VAN HOECKE
3. DIETER BOUVRY
3. RUBEN BOONS
3. EWAN CALEB
3. MILAN MENTEN
50
KEIZER DER JUNIORES KOKSIJDE | 2014
51