Voorwaarden Actie Lotto-abonnees

Voorwaarden Actie Lotto-abonnees - kaarten KPN NK Afstanden 2014
1.
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door De Lotto, gevestigd te Rijswijk aan de
Laan van Hoornwijck 55, georganiseerde actie “Lotto-abonnees KPN NK Afstanden 2014”,
ter promotie van Lotto-abonnementen (hierna: de Actie). De actieperiode is van vrijdag 24
oktober tot en met zondag 26 oktober 2014 (hierna: de Actieperiode).
2.
De Lotto geeft de volgende toegangskaarten weg aan de eerste 2500 Lotto-abonnees die zich
registreren op de wijze zoals vermeld in artikel 3:
-
1250 x 2 toegangskaarten voor het KPN NK Afstanden op zaterdag 1 november 2014,
ter waarde van € 12,50 per kaart.
-
1250 x 2 toegangskaarten voor het KPN NK Afstanden op zondag 2 november 2014,
ter waarde van € 12,50 per kaart.
3.
Lotto-abonnees die op 24 oktober 2014 per e-mail benaderd worden door De Lotto omtrent de
Actie en die zich als eerste registreren voor één van de twee beschikbare data op
www.lotto.nl/sportkaarten, ontvangen twee toegangskaarten.
4.
Iedere Lotto-abonnee kan zich eenmalig voor een beschikbare datum naar keuze aanmelden.
Aanmelden kan tot en met zondag 26 oktober 2014.
5.
Alleen correcte en geldige registraties geven recht op deelname aan de Actie.
6.
De kaarten (twee per winnaar) worden dinsdag 28 oktober gemaild naar het e-mailadres
waarop de abonnee benaderd is omtrent deze Actie. Het moment van registreren zoals
vastgesteld bij De Lotto is bepalend voor het toewijzen van kaarten. Teneinde u de kaarten te
doen toekomen verstrekt De Lotto uw gegevens eenmalig aan de KNSB, die voor deze
verzending (doet) zorg dragen.
7.
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.
8.
In geval van een redelijk vermoeden van misbruik of fraude behoudt De Lotto zich het recht
voor om deelnames of deelnemers te weigeren.
9.
Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar en maximaal één prijs per persoon.
10.
Medewerkers van De Lotto zijn uitgesloten van deelname.
11.
Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij De Lotto, Afdeling
Klantenservice, Postbus 3074, 2280 GB Rijswijk of per e-mail op [email protected] of
telefonisch, 0800-1501 (gratis nummer).