Lotto-magazine september 2014: sportkaarten actie

Voorwaarden voor “Lotto-magazine september 2014: sportkaarten actie”
1.
Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door De
Lotto, gevestigd te Rijswijk aan de Laan van Hoornwijck 55, georganiseerde actie “Lottomagazine september 2014: sportkaarten actie”, ter promotie van Lotto (hierna: de
Actie). De actieperiode is van dinsdag 16 september tot en met vrijdag 10 oktober 2014
(hierna: de Actieperiode).
2.
De volgende prijzen worden verloot onder Lotto-abonnees die zich gedurende de Actieperiode
registreren op de wijze zoals vermeld in artikel 3:
-
25 x 2 toegangskaarten voor het NK Schaatsen Afstanden op zaterdag 1 november
2014, ter waarde van € 12,50,- per kaart.
-
25 x 2 toegangskaarten voor het NK Schaatsen Afstanden op zondag 2 november 2014,
ter waarde van € 12,50,- per kaart.
-
25 x 2 toegangskaarten voor het NK Schaatsen Allround op zaterdag 27 december
2014, ter waarde van € 12,50,- per kaart.
-
25 x 2 toegangskaarten voor het NK Schaatsen Allround op zondag 28 december 2014,
ter waarde van € 12,50,- per kaart.
3.
Lotto-abonnees die zich uiterlijk vrijdag 10 oktober 2014 registreren voor één van de vier
beschikbare data met hun persoonlijke wincode, verstrekt door De Lotto via de bijsluiter bij
het Lotto- magazine van september 2014, op www.lotto.nl/sportkaarten of hiervoor gebruik
maken van de bijgesloten antwoordkaart, maken kans op één van de prijzen. De
antwoordkaart om kans te maken op 2 toegangskaarten voor het NK Schaatsen Afstanden of
NK Schaatsen Allround moet bij ons binnen zijn vóór vrijdag 10 oktober 2014.
4.
Iedere Lotto-abonnee kan zich voor één van de vier beschikbare data aanmelden.
5.
Alleen correcte en geldige registraties geven recht op deelname aan de Actie.
6.
De trekking voor kaarten voor het NK Schaatsen Afstanden en NK Schaatsen Allround vindt
plaats op donderdag 16 oktober 2014. De kaarten (twee per winnaar) worden minimaal 1
week voor het evenement opgestuurd naar het adres waarmee de winnaars in het systeem
van De Lotto geregistreerd staan.
7.
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.
8.
In geval van een redelijk vermoeden van misbruik of fraude behoudt De Lotto zich het recht
voor om deelnames of deelnemers te weigeren.
9.
Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar en maximaal één prijs per persoon.
10.
Medewerkers van De Lotto zijn uitgesloten van deelname.
11.
Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij De Lotto, Afdeling
Klantenservice, Postbus 3074, 2280 GB Rijswijk of per e-mail op [email protected] of
telefonisch, 0800-1501 (gratis nummer).