Ziekten en pijn, bijvoorbeeld bij kanker, of bij reumatische ziektes ed

“Ziekten en pijn, bijvoorbeeld bij kanker, of bij reumatische ziektes
e.d. roepen de vraag op: Leed en pijn, wat zijn dat eigenlijk voor
ervaringen?
Verhoogd bewustzijn. Het is kort door de bocht om dat zo te zeggen,
want wij als artsen en verpleegkundigen hebben vanzelfsprekend de
taak om pijn te verminderen zo goed we kunnen. Dat is totaal
vanzelfsprekend. Er blijft echter nog genoeg te dragen over. Over wat
overblijft om te dragen en ook over wat je als arts of verpleegkundige
kunt doen zou ik willen spreken om een zieke duidelijk te maken dat
pijn niet alleen maar zinloos is. Er zijn patiënten, die echt in gesprek
zijn met hun arts en zeggen: ‘Nee, ik wil het nu nog een beetje
uithouden, het is voor mij zo nog te verdragen. Misschien wilt u
straks nog eens kijken hoe het me dan vergaat?’ Wat betekent de
pijn? Waarom heb ik die? Want lang niet iedereen die naar het
levenseinde toegaat, heeft immers te lijden onder pijn. Ook dat is een
bijzonder lot. Het is – vind ik - een hulp om me de ervaring, dat pijn
het bewustzijn verhoogt, bewust te maken, en daarbij ook resultaten
van geesteswetenschappelijk onderzoek van Rudolf Steiner te
betrekken. Hij zegt: ‘Een pijnlijke of ook een gewelddadige dood
bewerkt voor het leven erna een verhoogd bewustzijn’. Er zijn dus
mensen die dat nodig hebben en het diep van binnen ook weten. Als
arts of verpleegkundige kun je daarmee rekening houden en een
partnerschap met de patiënt aangaan door te vragen: ‘Hoe gaan we
met de pijn zo om, dat hij milder wordt, draaglijk is, maar dat je ook
kunt beleven wat hij je wil zeggen?’
Het betekent voor het leven na de dood een veel grotere geestelijke
wakkerheid, een veel bewuster meemaken en ontmoeten met de
wezens in de geestelijke wereld.
Zoals bij de geboorte, aan het begin van het leven, de bevallingspijn
voor de moeder een hulp is om een diepere verbinding met haar kind
te krijgen, zo is het ook bij de geboortepijn aan het eind van het
leven – wanneer de geestelijke geboorte gaat plaatsvinden”.
Uit: ‘Die Kulturaufgabe des alten Menschen’
Michaela Glöckler
Uitg.Gesundheitspflege Initiativ
ISBN 3-932161-20-3