CLEANFI ® - Techno Air

CLEANFI
®
Omkeerventilatoren voor Radiatorreiniging
SCHONE RADIATOREN
BESPAREN BRANDSTOF.
KOELEN
2
BIJ VOLGAS OMSCHAKELEN
SCHOONMAKEN
CLEANFIX LOST EEN PROBLEEM OP,
WAARVAN VELEN HET BENAUWD KRIJGEN.
In moderne voertuigen worden tegenwoordig
bladen die gebruik maken van een het
steeds meer radiatoren ingebouwd. Daardoor
veranderen van de draairichting voor het
moet de ventilator steeds krachtiger zuigen
reinigen van de radiator, levert de Cleanfix
(meer toeren) en wordt als het ware een
ventilator een verhoogde en optimale
stofzuiger gecreeerd. Dit kan bijkomende
luchtstroming bij het reinigen, dankzij de
kosten van enkele duizenden euro‘s per jaar
exacte afstelling van het bladprofiel en niet
tot gevolg hebben.
door middel van wijziging van de draairichting. De bladen van de Cleanfix-ventilato-
Door de innovatieve omkeerventilatoren,
ren kunnen om hun eigen as draaien - door
die niet alleen lucht aanzuigen maar ook
de dwarsinstelling heen! Een geniaal
radiatoren en filters krachtig schoonblazen
eenvoudig idee dat als enige garandeert dat
biedt CLEANFIX hier de perfecte oplossingen.
de bladprofielen zich steeds in de optimale
stand bevinden om de maximale luchtstroom
In tegenstelling tot de gebruikelijke hydrau-
en druk, en een efficiënte koeling evenals een
lisch omkeerbare ventilatoren met starre
grondige reiniging te verkrijgen.
3
CLEANFIX:
’N ZUIVER PLEZIER.
4
Geen oververhitting van de
motor, de transmissie en
het hydraulische systeem.
Brandstofbesparing
tot 6% *
Geen uitval meer
bij de airconditioning.
Tot 60% minder
energiegebruik door
de ventilator.
Geen verliesuren voor
reiniging en reparatie.
* Test door FH Nürtingen en het blad PROFI
5
1.400 l
HEADLINE LOREM EST.
brandstofbesparing per
1000 bedrijfsuren*
2.250 ¤
besparing op reiniging
binnen 90 dagen*
*Zie de pagina hiernaast.
6
60%
minder verbruik
door de ventilator*
INDRUKWEKKENDE GEGEVENS:
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
... en dus betere prestaties
met dezelfde werking.
22
vervuilde radiatoren
1200 Pascal, 7,5m3/sec
schone radiatoren
800 Pascal, 8m3/sec
0
2
4
6
8
Volumestroom (m3/s)
10
verhoogd verbruik vervuilde radiatoren: 19 kW
20
Vermogen (kW)
Drukverhoging fa(Pa)
Bij vervuilde radiatoren hebben
Ventilatoren meer toeren nodig
12
18
16
14
Verbruik schone radiatoren: 15 kW
12
10
0
2
4
6
8
Volumestroom (m3/s)
10
12
Uitgaande van 0,5 uur/dag voor het reinigen van de radiator
(€ 50 /uur), komt dit na 90 dagen neer op aan reinigingskosten
2.250 EUR
Brandstofbesparing bij 1000 bedrijfsuren:
(bij 1,4 l/uur. bij 4 kW en € 1,30 per liter)
1.820 EUR
Totale besparing per jaar
4.070 EUR
7
BOUWSECTOR
BOSBOUW
AGRARISCHE SECTOR
8
CLEANFIX:
ENORM BREED WERKTERREIN
CLEANFIX biedt omkeerventilatoren met een
Waar CLEANFIX wordt ingezet:
groot vermogen voor alle bedrijfsvoertuigen
die vaak in stoffige of verontreinigde omstan-
Bouwmachines
digheden werken.
Machines van gemeentewerken
Ze blazen betrouwbaar alle radiatoren vrij van
Landbouwmachines, tractoren
gras- en oogstresten, bladeren en houtsnip-
Recyclingmachines
pers zaagsel, humus, aarde en kalk. Zelfs
Handling-machines
verwijderen ze een ijslaag van het filter.
Bosbouwmachines
9
SPAART GELD EN MOEITE:
10
CLEANFIX SC.
Bij deze omkeerventilator worden de
Met een inbouwkit kan de CLEANFIX SC tevens
bladen met perslucht door middel van een
achteraf worden ingebouwd. Individuele
geïntegreerde pneumatische zuiger en een
oplossingen door CLEANFIX zijn mogelijk.
excentrische aandrijving gedraaid. Terugdraaien gebeurt met veerkracht. Zo nodig
kan het schoonmaken met een elektronische
module (compressor + timer) worden
geautomatiseerd.
Door elastische CLEANFIX flex-tips aan
het uiteinde van de bladen die de volumestroom van de CLEANFIX SC van 8% tot 15%
verhogen, kan bovendien het toerental van de
Echt aan de top:
CLEANFIX Flex-Tips.
ventilator worden verlaagd waardoor extra
brandstof kan worden bespaard.
11
INGESTELD OP SUCCES:
12
CLEANFIX MC.
Behalve de omschakelfunctie voor koeling en
Door elastische CLEANFIX flex-tips aan
reiniging biedt deze ventilatorserie een
de uiteinden van de bladen kan bovendien
variabele, door de verstelsystemen georgani-
ook bij CLEANFIX MC het toerental van de
seerd verstelling van de bladhoek - die
ventilator worden verlaagd waardoor extra
telkens beantwoordt aan de door de machine
brandstof kan worden bespaard.
benodigde koeling. Zonder elektronica.
Zonder ingreep in de elektronica van de
Met een adapterflens kan CLEANFIX MC ook
motor. De opbrengst: meer brandstofbespa-
naderhand worden ingebouwd. Individuele
ring en een reductie van tot 60% van het
oplossingen door CLEANFIX zijn mogelijk.
verbruik van de ventilator.
13
De regeling is absoluut betrouwbaar.
Thermo-element met inzetstuk
van elastomeer
De thermo-elementen voor het verstellen
van de bladhoek zijn met was gevulde
Huis
Werkzuigers
modules die zich in thermostaten al
miljoenen keren hebben bewezen. Binnen
een vast temperatuurbereik zet de was uit
Inzetstuk van
elastomeer
en beweegt daarbij in zuigertjes die de
instelhoek van de bladen van vlak op steil
Waselement
instelt. Omdat alle bladen via een geme-
Behuizing
enschappelijke zuigersponning zijn
verbonden is de synchroon verlopende
beweging gegarandeerd. Waardoor het
systeem de hoogst mogelijke zekerheid
biedt.
14
Power
Eco
en als extra voordeel: minder verbruik.
1400
bepaald door de hoek van de bladen. Omdat
1200
de Cleanfix SC zijn bladen afhankelijk van
de koeling automatisch verstelt, wordt ook
het verbruik automatisch geregeld. Bij een
vlakke bladhoek kan zo tot 60% van het
verbruik worden gespaard.
Vermogen (kW)
Het verbruik van een ventilator wordt
hoge temperatuur
luchtdoorgang
35° max.
19 kW verbruik
1000
18°
800
600
lage temperatuur
400 min. koelvermogen
7,6 W verbrui
200
0
0
2
4
6
8
10
12
14
Volumestroom (m3/s)
15
BLUE CHIP:
16
CLEANFIX PULSTRONIC.
Wat deze schakelventilator die nieuw is in
Daardoor wordt in elke werksituatie altijd het
zijn soort zo bijzonder maakt:
energie-efficiëntste vermogen van de
ventilator bereikt - wat tot 80% van het
Der CLEANFIX Pulstronic kan niet alleen
verbruik van de ventilator bespaart.
radiatoren koelen en reinigen maar
bovendien het vermogen op basis van de
Door elastische CLEANFIX flex-tips aan
gegevens van de motorelektronica variëren
de uiteinden van de bladen kan bovendien
en voortdurend aan de koelbehoefte
ook bij CLEANFIX Pulstronic het toerental
aanpassen.
van de ventilator worden gereduceerd en
nog extra brandstof worden bespaard.
17
MERKEN DIE CLEANFIX AANBEVELEN ...
CLEANFIX staat voor de beste Duitse precisie. Dat bevestigen befaamde merken die over de
hele wereld CLEANFIX-ventilatoren af fabriek inbouwen. Hetzij op verzoek van de klant, of
direct seriematig.
MERCEDES BENZ
CASE
AGRICULTURE
CATERPILLAR
KOMATSU
BOMAG
FAYAT GROUP
CLAAS
NEW HOLLAND
MANITOU
18
EN JURY’S.
daarvan getuigen jury’s van veel prestigieuze
wedstrijden die CLEANFIX prijzen hebben
toegekend. Bijvoorbeeld de gouden medaille
op de Agritechnica 1999. Of met de zilveren
medaille van de DLG op de Agritechnica 2009.
19
HET BESTE IDEE:
EEN GESPREK MET ONS.
Niet alleen innovatieve producten maar ook openheid en gerichtheid op de klant
maken deel uit van het CLEANFIX-concept. Laat u zich door ons overtuigen.
www.cleanfix.org
[email protected]
Tel.: +49(0)7181- 96988-0
Hägele GmbH
Am Niederfeld 13
73614 Schorndorf
Tel.: +49 (0)7181-96988-0
Fax: +49 (0)7181-96988-80
[email protected]
www.cleanfix.org
CLEANFI
C
T Spoorstraat 71
NL-4041CL Kesteren
®
Tel.: +31(0) 485 338444
Fax: +31 (0) 485 361385
Mob.: +31 (0) 6 13369622
E-mail: [email protected]
www.techno-air.com