Dames U21+

N208
A4
LISSE
KNOOPPUNT
BURGERVEEN
NOORDWIJ K
RIJSE NH
S A S S E NHE I M
L E IM UIDE N
K AT WI J K
AAN ZEE
A44
ROE L OFA RE NDSVE E N
VOOR HOU T
WA R M OND
Verkeershinder A4
OUDE
W E TE RING
R I J NS BU R G
HOOGM A D E
OE GS TGE E S T
A4
L E I DE R DOR P
WA S S E NA A R
Tussen aansluiting Den Haag-Zuid (12) en knooppunt
Ypenburg richting Amsterdam.
LEIDEN
N44
KOU DE K E R K A A N
DE N R I J N
N11
VOOR S C HOT E N
Amsterdam
TE R A A R
WOU BR U GGE
ALPH E N
A/D RI J N
HA Z E R S WOU DE R I J NDI J K
Z OE T E RWOU DE
L E I DS C HE NDA M
N11
HA Z E R S WOU DE DOR P
N14
BOSKOOP
A4
DE N HAAG
KNOOPPUNT
PRINS CLAUSPLEIN
WADDINX VE E N
A12
9 RIJSWIJK-CENTRUM
M O N ST ER
KNOOPPUNT
A12
10 PLASPOELPOLDER
GOUWE
G O UD
11 RIJSWIJK
12 DEN HAAG-ZUID
A4
N AALD W IJ K
Utrecht
YPENBURG
N211
ZO ETERMEER
A12
KNOOPPUNT
DE L F T
N470
H O EK VAN H O LLAN D
DE LIER
N223
A13
KNOOPPUNT
TERBREGSEPLEIN
KNOOPPUNT
KLEINPOLDERPLEIN
R O P O O RT
KETHELPLEIN
OOS TVOO RNE
KANJE
REE
C A PE L L E
A /D
IJSSEL
KNOOPPUNT
MAAS S LUIS
NI EUW E RKE RK
A A N DE N IJSSE L
A20
RO TT ERDAM
A4
A16
VA N
BR I E NE NOOR DBR U G
= wegwerkzaamheden
BE NE L U X T U NNE L
= omleidingsroute
KNOOPPUNT
R I D DE RKE RK
VAAN
PLEIN
Weekendafsluitingen en omleidingsroutes
A15
KNOOPPUNT
N O O P P U N T 05.00 uur en
VanN 5vrijdag
28 maart 22.00 uur tot maandag 31 Kmaart
7
BENELUX
van vrijdag 4 april 22.00 uur tot maandag 7 april 05.00 uur
BA R E NDR E C HT
RIDDERKERK
A15
A29
HE I NE NOOR DT U NNE L
A16
H ELLEVO ET SLU IS
Wat gaat Rijkswaterstaat doen?
Rijkswaterstaat werkt aan de kwaliteit van de A4 tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ypenburg richting
N217
N3
Amsterdam. Tijdens deze twee weekenden worden er daarom asfaltwerkzaamheden
en betonreparaties
DR E C HT T U NNE L
uitgevoerd. Ook worden er voegovergangen vervangen. Tijdens deze werkzaamheden is de A4 afgesloten
- GR AV ERijswijk
NDE E L
tussen oprit Rijswijk (11) en knooppunt Ypenburg. Tussen A29
oprit Den Haag-Zuid (12) en ’ Safrit
(11) is
M
A
A
S
DA
M
er één rijstrook beschikbaar.
K I LT U NN E L
M E RW
BRUG
DO RDRE
M I J NS HE E R E NL A ND
MID D ELH ARN IS
HetSOMMELSD
verkeer
moet rekening houden met omleidingen en een extra reistijd van ongeveer 10 minuten.
IJ K
Uiteraard proberen we de overlast tot een minimum te beperken. Bij ongunstige
weersomstandigheden
STRIJEN
O V E de
R Fwerkzaamheden
LAKKEE
kunnen
worden uitgesteld.
A16
ZUI D BE I J E R L A ND
NU M A NS DOR P
Z.O.Z.
HA R I NGV L I E T BR U G
N59
KNOOPPUNT
HELLEGATSPLEIN
M OE R DI J K BR UG
KNOOPPUNT
KLAVERPOLDER
L A GE
ZWA L UW E
Weekendafsluitingen
•
Vrijdag 28 maart 22.00 uur tot maandag 31 maart 05.00 uur en
vrijdag 4 april 22.00 uur tot maandag 7 april 05.00 uur
De A4 is afgesloten tussen oprit Rijswijk (11) en knooppunt Ypenburg. De op- en afrit Rijswijk-Centrum (9), op- en afrit Plaspoelpolder (10) en oprit Rijswijk (11) zijn dicht. Tussen oprit Den Haag-Zuid (12) en afrit Rijswijk (11) richting Amsterdam is er één rijstrook beschikbaar.
Omleidingsroutes
•
•
•
•
•
•
Verkeer vanuit Delft richting Amsterdam wordt met gele borden omgeleid via de Provincialeweg, N470 en de A13 (Omleidingsroute D).
Verkeer vanuit Schipluiden/De Lier richting Den Haag/Utrecht/Amsterdam wordt met gele borden omgeleid via de N223, A4, N470 en de A13 (Omleidingsroute D).
Verkeer vanuit Den Haag-Zuid/Rijswijk/Naaldwijk richting Den Haag/Utrecht/Amsterdam wordt met gele borden omgeleid via de N211, A4, N470 en de A13 (Omleidingsroute D).
Verkeer vanuit Den Haag-Zuid/Rijswijk richting Den Haag/Utrecht/Amsterdam wordt met gele borden omgeleid via de Prinses Beatrixlaan, A4, N470 en de A13 (Omleidingsroute D).
Verkeer vanuit Den Haag-Zuid/Rijswijk/Plaspoelpolder richting Den Haag/Utrecht/Amsterdam wordt met gele borden omgeleid via de Diepenhorstlaan, A4, N470 en de A13 (Omleidingsroute D).
Verkeer vanuit Den Haag-Zuid/Rijswijk richting Utrecht/Amsterdam wordt met gele borden omgeleid via de A13 en de
af- en oprit Delft Noord (8), (Omleidingsroute D).
Adviesroutes
•
•
•
Verkeer vanuit Den Haag richting Amsterdam wordt geadviseerd om via de Noordring (S200) te rijden.
Verkeer vanaf de kruising S105/S106 in Den Haag wordt geadviseerd om de S150, S100, Maanweg en de A12 te volgen.
Verkeer vanuit Naaldwijk/De Lier/Maassluis/Maasland richting Amsterdam/Den Haag wordt geadviseerd om via de A20
en A13 te rijden.
Meer informatie: www.vanAnaarBeter.nl of
bel 0800-8002 (gratis).