Formulier 7312

Verslag regioraad dd 14-5-2013 in het clubhuis van de Graaf van Lynden groep te Lisse.
Aanwezig waren de volgende groepen: Willem Barentsz ; Willibrord; Van Wassenaer van Obdam;
Katwijkse Zeeverkenners; Lisser Kaninefaten; Derja; Scojesa; Shawano’s Lisse;St Jozef/Emerentiana;
Bostreno/Bronsgeest; Graaf van Lynden.
Aanwezig regio/RA4; Luc Rader vz; Geert Slegtenhorst penningmeester; Frank Smits dienstdoend
Secretaris; Martijn Balkenende(RA4); Pieter Barnhoorn vz RA4. Bart van Teylingen coördinator
Roverscouts; Marlous Fleur scouting Academy.
De Vz heet een ieder welkom en bedankt de Graaf van Lynden groep voor de geboden gastvrijheid.
1. Mededelingen: a. Willem Jan van Geldre is overleden, voormalig Vz van de regio en Ra4.
b. De st Joris Challenge gaat niet door ivm de problemen met het verkrijgen van het terrein.
c. De Vog’s : dringende oproep nu de kosten vergoed worden om voor alle vrijwilligers een VOG aan
te vragen. De aan te vragen nummers zijn ,1,2,7 en 8. ( De Katwijkse zeeverkenners hebben een hand
out voor het aanvragen.)
2. Groepsontwikkeling. De beide coaches hebben tot het eind van 2014 voldoende werk aan de
winkel. Na 2014 zal dit project geen doorgang meer vinden. De landelijke coaches hebben dan ook
een contract tot het einde van 2014. In Sol is jaarlijks een overzicht te vinden, waar je de vooruitgang
c.q. de achteruitgang van je groep kan vinden.
3. Landelijke Raad op 15 juni a.s. ter sprake komt: a. een functie profiel voor bestuursleden van
scouting Nederland . b Aansluiting bij het landelijk Tuchtrecht door Scouting Nederland wordt
overwogen en ter sprake gebracht. Vraag: Staat SN in contact met de op te richten NOV na de
oprichting daarvan. 3. Voortgangrapportage speerpunten meer jaren beleid wordt doorgenomen. De
punten zijn; a. focus op groei; b. waarom zijn er meer jongens als meisjes lid van scouting; c.
ondersteuning groepen; d. benutten van kennis en ervaring door te netwerken; e.
groepsontwikkeling loopt redelijk, geen cijfers bekend gemaakt; f. programma en spel; g. scouting
academy; h. terugblik op 2013; i. financiën.
4. Samenstelling bestuur. Marlous Fleur treedt terug uit haar functie als bestuurslid voor de scouting
academy. Marlous heeft van af het begin haar uiterste best gedaan een en ander een gezicht in de
regio te geven. Door haar inzet is er nu een scouts training, een E- learning website en lopen de
cursussen naar verwachting. Het bestuur zegt haar dank met het bekende dank je wel schildje, een
bos bloemen en het bronzen waarderingsteken van scouting Nederland. Haar opvolger is Carlo
Vermeulen. Verder wordt Bart van Teylingen geïntroduceerd als de coördinator Roverscouts. De
volgende functies zijn vacant: Vz regio HM; Vz RA4; Medewerker P.R.; Coördinatoren voor Bevers en
Explorers. Een dringende oproep wordt geplaatst om deze functies te komen vervullen.
5. Scouting Academy; Daar Carlo verhinderd is worden de volgende mededelingen gegeven: a. In juni
a.s.: bijeenkomst van speltak begeleiders en speltakcoaches. Bever en welpen leiding kunnen
eventueel meeliften met de basistraining scouts. In de regio Lek en IJsselstreek worden de welpen
trainingen verzorgd op afroep: Email adres: [email protected] Neem via deze
side contact op. De bever trainingen worden gegeven in de regio Vlietstreek.
[email protected]
6. Activiteiten: Bevers Beverdoedag op 29 juni 2013. Gaarne aanmelden via SOL. Welpen Welpen
weekend 24 uur op het Naaldenveld; Scouts: PL weekend in juni a.s.; Explorers geen activiteiten
geplanned. Roverscouts: Nieuw spel aanbod via Spel af te halen bij de coördinator; Brainstorm met
BBQ wordt overwogen. Waterwerk(RA4) Staf BBQ; Bootsen weekend; regionale Zeilwedstrijden;
Roei,wrik,kano wedstrijden.
7. Financiën: De kascontrole commissie adviseert de penningmeester decharge voor zowel de regio
kas als de scout shop te verlenen. De raad stemt daarmee in. De nieuwe kascommissie wordt:
Beatrijs van der Leede en Phil Krom. De steunstichting is nu opgericht en verzoeken tot financiële
steun bij activiteiten, die de groep overstijgen kunnen worden ingediend via de website.
8 Rondvraag: Lisser kaninefaten vragen dringend aan de organisatoren van de RSW de reglementen
het zelfde te houden als die voor de LSW. E.e.a. wordt meegenomen inde evaluatie van de RSW.
Michiel(welpen weekend) vraagt dringend een kook staf voor het welpen weekend.
9 Volgende Raad: 12-11-2013 bij de Derja groep De Voskuil in Oegstgeest.