Kom in beweging met

‹
www.grootvlaardingen.nl
Groot Vlaardingen · woensdag 14 januari 2015 · 25
Showbrassband Thalita maakt na
bijna 40 jaar nieuwe start in Holy
Na een paar jaar zoeken
heeft de Showbrassband
Thalita een nieuw
onderkomen gevonden
voor de wekelijkse
repetities. Na bijna
veertig jaar muziek
gemaakt te hebben
in haar vertrouwde
verenigingsgebouw aan
de Surinamesingel, stapt
de muziekvereniging
nu over naar het
Kindercentrum De Ark in
Vlaardingen Holy.
Door Peter Spek
VLAARDINGEN – “En daar zijn
wij erg blij mee”, zegt Arjo
Boerdam, pr-functionaris
bij de Showbrassband Thalita, die vorig jaar haar vijftig jarig bestaan vierde. “Het
vinden van een nieuwe locatie heeft voor het bestuur
heel wat voeten in de aarde
gehad”, gaat Arjo Boerdam
verder. “Wij kregen van de
gemeente Vlaardingen, eigenaar van het pand te horen,
dat zij tot verkoop zouden
overgaan en zodra er een koper was gevonden, moesten
wij het pand verlaten. En
dat was toch een vrij onzekere situatie voor onze ver-
eniging”, schetst de Vlaardinger de omstandigheden
waarin de muziekband de
laatste jaren verkeerde. ”Uiteindelijk, na diverse locaties
bekeken te hebben, viel het
oog op het Kindercentrum
De Ark in de Holy waar wij
alle medewerking kregen
om onze plannen tot uitvoer
‘De akoestiek is
eigenlijk nog beter
dan in onze oude
verenigingsruimte’
te brengen. Vorige week
dinsdagavond hebben wij
onze eerste repetitie gehouden in de nieuwe ruimte en
dat is erg goed bevallen.”
De akoestiek is erg goed.
”Eigenlijk nog beter dan in
onze oude verenigingsruimte”, zegt Boerdam. Toch
wordt er met een traan in de
ogen afscheid genomen van
de verenigingsruimte aan
de Surinamesingel. “Wij
hebben daar bijna veertig
jaar gezeten en dat schept
toch een hechte band. Veel
herinneringen liggen daar
en dat merk je nu bij het opruimen en ontruimen van
het pand.” Het nieuwe onderkomen biedt voor Showbrassband Thalita nieuwe
mogelijkheden. “Naast het
feit dat het een verrijking
Arjo Boerdam, als tamboermaitre van Thalita, met de karakteristieke Engelse berenmutsen.
Foto: Thalita.
is voor het Kindercentrum
kan het ook een positieve
wisselwerking hebben voor
beide partijen. Daar komt bij
dat wij veel nieuwe buren
hebben gekregen. Er staan
vier flats om het Kindercentrum heen en die bewoners
zullen wij zeker uitnodigen
om met ons kennis te maken en wie weet levert dat
nog nieuwe leden op”, filosofeert Boerdam hardop.
De nieuwe ruimte biedt ook
de mogelijkheid om zelf
koffie en thee te schenken.
“Belangrijk voor het verenigingsgevoel en wij kunnen
er vergaderingen houden.”
Met de nieuwe ruimte maakt
Thalita een nieuwe start in
haar vijftig jarig bestaan.
“Alles kan weer eens opgefrist worden en er ontstaan
nieuwe ideeën. Voorlopig
hebben wij onze draai in de
Holy gevonden.”
Showbrassband Thalita kan altijd nieuwe leden gebruiken. Er wordt in de nieuwe locatie aan de Lissabonweg
8 op dinsdag en woensdag gerepeteerd tussen 20.00
uur en 22.00 uur. Thalita straalt in alles de Engelse stijl
uit. Ook het repertoire bestaat voor een groot deel uit
Engelse marsen.
Techniekweek
op vier scholen
vlaardingen - In de week
van 19 tm 23 januari organiseert TechNetkringNWN
een techniekweek voor vier
scholen in Vlaardingen. Het
betreft Het Anker en De Singel in Holy, en Prins Willem
Alexander en de Wereldwijzer in de Westwijk.
Alle scholen gaan ter oriëntatie langs bij het College
Vos en installatie-techniek
wordt aan den lijve ondervonden in de grote Otib bus.
Het Anker en De Singel krijgen deze week gastlessen
elektriciteit van Mad-Science , gaan met een groep op
excursie naar oonder meer
Irado, en vijf groepen gaan
op vrijdag naar het Science
Centre in Delft, waar ze creatief gaan ontwerpen of met
lego-mindstorm aan de slag
gaan. Prins Willem Alexander en de Wereldwijzer ontvangen verder gastdocenten
uit het bedrijf die over techniek vertellen. Leerlingen
van groep 7 gaan robots bouwen, de VSD-groep van de
Wereldwijzer gaat op excursie naar Blozo, donderdagochtend is er een carrousel
met techniek workshops en
op vrijdag gaan de groepen
8 (met dank aan een vader!)
naar AVR (een afvalverwerkingsbedrijf dat niet-herbruikbare afval verwerkt tot
stroom, energie en warmte).
De groepen die gedurende
de week met een techniekopdracht aan de slag zijn
gegaan worden vrijdag vakkundig door juryleden uit
het bedrijf beoordeeld.