Clasificación de la manga 3

Liga Galega da Moto de Campo
Enduro
Clasificación de la manga 3
A LARACHA, 22 de marzo de 2015
Clt
Dor. Apellidos y nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
4
28
10
17
25
7
23
93
58
8
90
61
88
66
26
18
272
3
81
233
91
116
71
590
424
556
267
105
294
92
94
113
411
406
511
410
149
305
194
382
281
264
52
219
323
120
652
216
415
307
210
Categoria (Clt)
Elite 4t
Elite 4t
Juan Carlos Moreiras González
Elite 2t
Elite 4t
Jacobo Méndez
Elite 4t
Jesús Alonso Ares
Elite 2t
Adrian Noriega Pontigo
Elite 2t
Daniel Mayan Trasbach
Open 2t
Pablo Torrado Amado
Open 4t
Jesus Muñiz Perez
Elite 4t
Joaquín Rodríguez Paz
Open 4t
Benito Varela García
Open 2t
Juan Jose Garcia Ferreiro
Open 2t
Hugo Rodriguez Rodriguez
Open 2t
Juan Outon Rodiño
Elite 4t
Arturo Franco Iglesias
Jose Antonio Couto Martinez Elite 2t
E2
Borja Braña Cao
Elite 2t
Alfonso Garcia
Open 2t
Nicolas Varela Cousillas
E2
Javier Corujo Crende
Roman Perez Goalez
Daniel Carracedo
Alberto Fernandez Fernandez
Abel Sanchez
Bruno Quintas
Alvaro Becerra Arrojo
Rafael Garcia Caamaño
Sergio Busto Garrido
Alejandro Argudin Vazquez
Borja Rumbo Feal
Santiago García Varela
Marcos Porteiro Pensado
Juan Fiallega
Marcos Rodriguez Lopez
Daniel Garcia Blanco
Jorge Arjones Gil
Cesar Alvarez Doval
Iván Moscoso Bertoa
Raul Vicente Rey
Adrián Abelenda Gómez
Luis Gonzalez Conchado
Elias Otero Martinez
Javier López Rodríguez
Mario González Cancela
Diego Martelo
Bruno Campo Ramil
Ivan Rodriquez Lago
Adrian Freire Martin
Xoel Barros Veiras
Marcelino Menendez Garcia
Manuel Perez
Daniel Mendez Canal
22/03/2015 / A Laracha
Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 3.0.08
E1
Open 2t
Sub 21
Veteranos
Senior 4t
E2
E1
E2
Open 2t
Open 2t
E1
Veteranos
Veteranos
Senior 2t
Veteranos
E1
E3
E1
E3
E2
E2
Open 2t
E2
E3
E1
Sub 21
E2
Veteranos
E3
E2
(1)
(2)
(1)
(3)
(4)
(2)
(3)
(1)
(1)
(5)
(2)
(2)
(3)
(4)
(6)
(4)
(1)
(5)
(5)
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(4)
(7)
(8)
(3)
(2)
(3)
(1)
(4)
(4)
(1)
(5)
(2)
(5)
(6)
(9)
(7)
(3)
(6)
(2)
(8)
(5)
(4)
(9)
Tiempo Diferencia
5:57.292
6:00.987
6:11.067
6:20.650
6:27.013
6:27.140
6:28.127
6:30.838
6:32.363
6:32.552
6:33.967
6:34.141
6:36.583
6:38.860
6:39.322
6:39.831
6:40.942
6:42.469
6:42.511
6:47.709
6:52.243
6:52.299
6:53.310
6:54.331
6:55.411
6:58.826
6:58.935
6:59.714
7:01.049
7:01.052
7:01.275
7:01.353
7:01.728
7:02.022
7:02.419
7:02.974
7:03.094
7:03.269
7:03.290
7:03.344
7:03.446
7:03.662
7:04.136
7:04.655
7:05.045
7:05.374
7:06.118
7:06.242
7:06.284
7:06.847
7:07.306
3.695
13.775
23.358
29.721
29.848
30.835
33.546
35.071
35.260
36.675
36.849
39.291
41.568
42.030
42.539
43.650
45.177
45.219
50.417
54.951
55.007
56.018
57.039
58.119
1:01.534
1:01.643
1:02.422
1:03.757
1:03.760
1:03.983
1:04.061
1:04.436
1:04.730
1:05.127
1:05.682
1:05.802
1:05.977
1:05.998
1:06.052
1:06.154
1:06.370
1:06.844
1:07.363
1:07.753
1:08.082
1:08.826
1:08.950
1:08.992
1:09.555
1:10.014
El 22/03/2015 a 14:41 / Página 1/4
VolaSoftControlPdf
Xerardo Davila CRONOTEC
Liga Galega da Moto de Campo
Enduro
Clasificación de la manga 3
Clt
Dor. Apellidos y nombre
Categoria (Clt)
Tiempo Diferencia
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
321
59
514
67
231
251
127
205
220
60
377
253
385
453
6
261
383
317
213
512
226
517
65
125
112
534
555
309
222
346
243
616
502
404
312
522
524
289
503
319
519
504
221
476
258
460
523
111
316
84
225
150
266
318
Eduardo Iglesias Sanchez
Pablo Vilavedra Zarazo
Miguel Lauda Vazquez
Sergio Castro Gesto
Mauro Luna Gomez
Victor Perez
Perfecto Piñeiro Berto
Adrian Martinez Alonso
Ruben Garcia Mel
Alberto Campos Sueiro
Oscar Regueiro Diaz
E3
Open 2t
Senior 4t
Open 4t
E2
E2
E1
E2
E2
Open 4t
E3
(5)
(10)
(2)
(3)
(10)
(11)
(7)
(12)
(13)
(4)
(6)
Javier Suarez Ansede
Roberto Álvarez Gestal
Rafael Dieste Fontaine
Miguel Gonzalez Conchado
Raul Hernando Fernandez
Miguel Pose Abeijon
Juan Carlos Montoya
Oscar Espiño González
Luiyi Montoya Castiñeira
Miguel Angel Alonso Abalde
Ruben Doldan Rodriguez
Adrian Lopez Baltar
Candido Alonso Alonso
Veteranos
Elite 2t
E2
E3
E3
E2
Senior 4t
E2
Senior 2t
Open 2t
E1
E1
Senior 4t
(6)
(6)
(14)
(7)
(8)
(15)
(3)
(16)
(2)
(11)
(8)
(9)
(4)
E3
E2
E3
E2
E2
Master
Veteranos
E3
Senior 4t
Senior 4t
E2
Senior 4t
E3
Francisco Javier Castroman Cas Senior 2t
Jose Antonio Fernandez Dablanc
Senior 2t
E2
Carlos Martínez Villanueva
Veteranos
Jose Ramon Garcia Garcia
E2
Santiago Lorenzo Paz
Veteranos
Javier Rodríguez Chapela
Senior 4t
Javier Garcia Lopez
E1
Hector Erezuma
E3
Oscar Sanchez Mosquera
Open 4t
Juan Rubio Capon
E2
Jaime Hermida Calviño
E1
Ignacio Pensado Gonzalez
E2
David Vieites Calvelo
E3
Jacobo De Prado
(9)
(17)
(10)
(18)
(19)
(1)
(7)
(11)
(5)
(6)
(20)
(7)
(12)
(3)
(4)
(21)
(8)
(22)
(9)
(8)
(10)
(13)
(5)
(23)
(11)
(24)
(14)
7:07.449
7:07.756
7:08.352
7:08.552
7:10.397
7:10.802
7:11.054
7:11.154
7:11.784
7:12.685
7:12.766
7:12.960
7:13.315
7:13.358
7:13.599
7:14.358
7:14.634
7:15.028
7:16.441
7:17.319
7:17.348
7:17.883
7:18.204
7:18.228
7:18.310
7:18.428
7:19.161
7:19.532
7:20.427
7:20.669
7:20.810
7:20.859
7:21.746
7:22.605
7:23.087
7:23.637
7:24.600
7:24.975
7:25.296
7:25.335
7:26.000
7:26.421
7:26.640
7:27.102
7:27.212
7:27.870
7:29.474
7:29.725
7:29.878
7:31.002
7:31.430
7:33.264
7:33.418
7:33.450
Xosé María Ogando Miranda
Abel Carballés Vidal
Miguel Lopez
Antonio Cal Purriños
Jacobo Pellejero Vales
Gustavo Menendez Garcia
Jorge Suarez Martinez
Adrian Anido
Amado Alonso Blanco
Iago Mallo Sanz
Martin Perez Dorado
Ignacio De Castro Ponga
Jose Manuel Sanchez Lopez
22/03/2015 / A Laracha
Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 3.0.08
1:10.157
1:10.464
1:11.060
1:11.260
1:13.105
1:13.510
1:13.762
1:13.862
1:14.492
1:15.393
1:15.474
1:15.668
1:16.023
1:16.066
1:16.307
1:17.066
1:17.342
1:17.736
1:19.149
1:20.027
1:20.056
1:20.591
1:20.912
1:20.936
1:21.018
1:21.136
1:21.869
1:22.240
1:23.135
1:23.377
1:23.518
1:23.567
1:24.454
1:25.313
1:25.795
1:26.345
1:27.308
1:27.683
1:28.004
1:28.043
1:28.708
1:29.129
1:29.348
1:29.810
1:29.920
1:30.578
1:32.182
1:32.433
1:32.586
1:33.710
1:34.138
1:35.972
1:36.126
1:36.158
El 22/03/2015 a 14:41 / Página 2/4
VolaSoftControlPdf
Xerardo Davila CRONOTEC
Liga Galega da Moto de Campo
Enduro
Clasificación de la manga 3
Clt
Dor. Apellidos y nombre
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
203
244
299
308
123
516
101
507
278
280
594
508
582
384
250
124
509
393
510
284
86
526
320
331
279
209
525
214
304
275
426
282
296
198
550
529
295
591
277
252
314
206
290
257
229
262
283
527
501
239
238
126
330
286
Categoria (Clt)
E2
E2
E2
E3
E1
Senior 2t
E1
Master
E2
E2
Sub 21
Senior 4t
Feminas
E3
E2
E1
Senior 4t
E3
Senior 4t
E2
Open 4t
Senior 2t
E3
E3
E2
E2
Angel Manuel Fernandez Penedo Senior 4t
E2
Manuel Costa
E3
Fernando Garcia Herrero
E2
Oscar Otero Tain
Veteranos
Jorge Rodriguez Muñiz
E2
Ruben Lopez Bocija
E2
David Mallo Liñares
E1
Alejandro Nuñez Beade
Senior 2t
Salvador Latas
Senior 4t
Francisco Padin Otero
E2
Oscar Mallo Liñares
Sub 21
Xairo Lòpez Rodrìguez
E2
Ismael Seoane
E2
Damian Cerdeiro Villar
E3
Roberto Barallobre Naya
Leonardo Caamaño Vázquez E2
E2
David Grandio Piñeiro
E2
David Enriquez Goncalves
E2
Iván González Sanz
E2
Roberto Botana Perez
E2
Javier Riveiro Pose
Angel Manuel Saavedra Gabeiras
Senior 4t
Senior 4t
Juan Alonso Crispin
E2
Carlos Gomez
Jose Luis Fernandez Rodriguez E2
E1
Sergio Suarez Aldao
E3
Daniel Goti Mourente
E2
Martín Vila
Ángel López
David Fernandez Rey
Sergio Barreiro Fachal
Francisco J Beiro Fernandez
Isidro Paredes Mato
Alberto Camino Outeiral
César Rodríguez Novo
Camilo Fernández Puza
Saul Vazquez Pereira
José Manuel Cabezas
Eduard Didych
Robert Villafranca
Natalia Alonso Ares
Luis Mantiñan Queijas
Manuel Martinez Neira
Carlos Peregrino Lariño
Jesus Tuche Bravo
Marcos Duro Silva
Angel Domínguez Taboada
Ivan Sixto Galdo
Juan Javier Lodeiro Vazquez
Abel Bugarin Gil
Borja Rodriguez Regueira
Jano Fernández Lopez
Jorge Esmoris Canedo
Miguel Angel Rey Montero
22/03/2015 / A Laracha
Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 3.0.08
(25)
(26)
(27)
(15)
(12)
(5)
(13)
(2)
(28)
(29)
(3)
(9)
(1)
(16)
(30)
(14)
(10)
(17)
(11)
(31)
(6)
(6)
(18)
(19)
(32)
(33)
(12)
(34)
(20)
(35)
(10)
(36)
(37)
(15)
(7)
(13)
(38)
(4)
(39)
(40)
(21)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(14)
(15)
(47)
(48)
(16)
(22)
(49)
Tiempo Diferencia
7:33.841
7:35.426
7:35.510
7:36.068
7:37.116
7:37.191
7:37.236
7:37.443
7:37.916
7:39.155
7:39.246
7:39.666
7:39.790
7:40.223
7:40.319
7:41.477
7:42.304
7:42.351
7:42.693
7:43.975
7:44.733
7:46.979
7:47.446
7:47.754
7:48.173
7:48.434
7:49.179
7:54.643
7:55.505
7:57.488
8:01.711
8:02.061
8:03.744
8:03.990
8:04.927
8:06.726
8:07.091
8:12.842
8:15.460
8:16.151
8:22.014
8:27.235
8:28.123
8:28.173
8:33.794
8:39.205
8:41.077
8:41.462
8:42.908
8:43.212
8:50.273
9:08.836
9:28.117
9:45.765
1:36.549
1:38.134
1:38.218
1:38.776
1:39.824
1:39.899
1:39.944
1:40.151
1:40.624
1:41.863
1:41.954
1:42.374
1:42.498
1:42.931
1:43.027
1:44.185
1:45.012
1:45.059
1:45.401
1:46.683
1:47.441
1:49.687
1:50.154
1:50.462
1:50.881
1:51.142
1:51.887
1:57.351
1:58.213
2:00.196
2:04.419
2:04.769
2:06.452
2:06.698
2:07.635
2:09.434
2:09.799
2:15.550
2:18.168
2:18.859
2:24.722
2:29.943
2:30.831
2:30.881
2:36.502
2:41.913
2:43.785
2:44.170
2:45.616
2:45.920
2:52.981
3:11.544
3:30.825
3:48.473
El 22/03/2015 a 14:41 / Página 3/4
VolaSoftControlPdf
Xerardo Davila CRONOTEC
Liga Galega da Moto de Campo
Enduro
Clasificación de la manga 3
Clt
Dor. Apellidos y nombre
Categoria (Clt)
160
161
162
163
641
106
291
600
E2
E1
E2
Sub 21
Cesareo Agra Soto
Oscar Díaz
Roberto. Sachez Casas
Juan José López Pérez
El delegado técnico
22/03/2015 / A Laracha
Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 3.0.08
El cronometraje
(50)
(17)
(51)
(5)
Tiempo Diferencia
9:46.677
9:53.830
10:45.652
11:40.849
3:49.385
3:56.538
4:48.360
5:43.557
El director de la prueba
El 22/03/2015 a 14:41 / Página 4/4
VolaSoftControlPdf
Xerardo Davila CRONOTEC