KSXK - 守口市

5-2
守口市都市計画図
2-4
_
_
m
m
m
m
m m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
_
m
m
m
_
7
_
_
公 園
_
m
黒 原 橘 町
m
_
m
_
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
_
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
_
_
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
_
_
_
_
_
_
_
@
_
_
m
m
m
m
m
m
_
r
_
m
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
m
m
m
m
m
m
@
m
m
6-1
4
目
^
_
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
@
_
_
_
_
@
_
_
_
@
m
_
m
_
_
_
_
_
_
_
_
_
m
_
_
m
_
_
_
_
_
P
_
_
_
m
_
m
_
m
_
m
_
_
_
A
m
_
_
m
m
_
@
P
m
_
_
@
_
m
E
E
m
_
_
m
m
_
m
_
m
_
m
_
_
m
m
_
_
_
m
大 久 保 町 五 丁 目
m
_
_
m
m
_
_
@
m
_
_
m
_
_
m
_
m
_
_
_
_
_
m
m
_
m
m
m
m
_
m
m
_
_
m
m
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
画
道
路
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
都市計画公園・緑地
その他都市計画施設
_
I
^
_
_
公 園
_
_
_
_
3・4・209-8
大久保大和田線 (2L)
計
_
_
_
_
_
古
_
_
_
_
平成24年4月 作成
_
_
_
P
_
t
_
I
P
I I
I
_
_
_
_
I I
_
_
_
_
m
r
2.9
_
_
_
E
E
_
@
@
@
_
_
m
m
m
_
_
m
_
m
m
_
m
_
m
m
_
m
_
m
_
_
E
E
_
_
^
_
I
_
プ
3
_
m
_
m
2
I
I
I I
I
市
_
m
I
都
_
m
3
_
t
I
m
g
_
^ 2.6
尾
I
I
I
I
I
都市計画施設
_
m
I
2
2.6
^
公 園
m
4
2
_
I
m
P
_
お お く ぼ幼稚園
m
^
_
_
m
東公民館
2 I
2・2・209-37
大久保南公園
_
_
2
m
園I
_
_
m
I
公
I
2.6
_
_
_
t
2
P
2
_
_
I
3
^ 2.6
_
_
東 小 学 校
I
^
_
I I
^2.7
^
I
_
J
P
大久保6
P
久
_
I
2.5
2.5
_
2.6
I
_
O
※ なお、準防火地域は、用途地域を
定めた区域で防火地域以外を
すべて指定しています。
2
_
^
J
_
I
I
N
_
大
P I 南I
P
3
_
t
_
_
@
I I
I
P
_
A
八
_
保
I
3
I I
_
_
_
t
P
P
方
_
_
_
_
J
^
t
_
_
_
_
2
P
2.6
@
_
I 大久保5
@
I
I
A
A
2
J
_
_
A
t
A
_
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第 一 種 住 居 地 域
第 二 種 住 居 地 域
準
住
居
地
域
近 隣 商 業 地 域
商
業
地
域
準
工
業
地
域
工
業
地
域
中高層階住居専用地区
特別業務地区(第一種)
特別業務地区(第二種)
特 別 工 業 地 区
高 度 利 用 地 区
生 産 緑 地 地 区
地 区 計 画 区 域
防
火
地
域
_
P
P
t
@
_
R`
P
地域地区
_
@
J
Y
_
_
_
I
2・2・209-17
I
t
も り ぐ ち 歴史館
J
A
大久保公園
I
3
_
m
@
大久保3
^
r
t I
I
3
P
_
E
_
_
_
J
J
4
J
@
J
J
_
t
_
^ 2.1
大 久 保 公 園
P
地
I
_
@
3
E
_
P
2
^
I
_
@
2.2
2.6
I
_
_
_
m
m
_
P
E
E
_
I
I I I
m
m
m
^
_
t
@
m
J
I
4
_
P
2
I
I
P
_
P
A
_
m
E
_
_
J
4
_
I
_
m
2
_
m _
_
_
_
_
_
^2.1
I
_
_
A
_
_
A
A
大久保4
_
_
A
_
_
大
久
保
神
田
橋
_
_
P
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
A
^2.4
^
3
_
@
_
2.5
_
_
@
_
A
A
大久保2
A
2
P
_
@
@
_
光
乗
寺
A
3
_
^
P
_
A
2
A
_
J
_
A
3
_
E
m
m
m
m
_
_
m
m
m
m
m
m
m
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
m
m
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
r
_
18(2L)
_
_
_
_
_
_
_
@
m
m
_
_
_
m
_
_
_
_
_
_
_
m
m
_
_
m
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
m
_
m
_
_
_
_
_
_
m
_
m
m
_
_
_
_
m
_
m
m
m _
m
_
_
3
^
3
^`
2.3
丁
市
_
A
I
J
_
I
I
@
P
I
A
I
_
2.7
^
^
2
_
I
2
J
t
2・2・209-31
大久保東公園
_
I
P
^
町
五
t
_
_
2.3
道
^2.3
2
口
^
I
P
_
g
P
2
大 久 保 町 一 丁 目
t
^
2
_
_
^
E
2
II
_
_
I
I
I
_
`
P
大
A
A
2
t
_
E
^
2.6
A
保
2
A
_
_
3
t
^
3
4
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
A
A
A
2.0
_
P
円照寺
2
久
A
_
_
E
I
t
大
m
m
m
_
t
t
上 段 : 容 積 率 (%)
中 段 : 用 途 種 別
下 段 : 建 ぺ い 率 (%)
守
m
A
_
K
例
A
A
I
2
m
_
要 P
5
3
A
P
m
_
主
P
2
3
200
1中高
60
A
m
A
m
m
m
m
m
m
m
P
I
I
I
A
A
I
I
I
J
^
P
P
_
I
I
P
3
5
I
P
I
_
2.1
I
公 園
凡
m
I
^
I
J A 北河内
大久保支店
3
3
I
A
た ち ば な東保育園
P
P
t J
3
_
m
A
^
^
^
_
J
A
3
2.0
_
m
K
A
^
2.1
^
_
2
m
P
P
P
_
2
_
大 久 保 町 四 丁 目
3
3
_
m
I
_
_
_
m m
^
J
3
_
m
P
^2.1
I
P
N
2
_
_
_
_
_
大 久 保 中 学 校
3
2
2
_
_
A
3
3
_
A
I
A
3
2
_
_
P
A
P
I
_
_
A
P
_
_
m
P
P
P
@
_
s
3
25m
3
_
2
m m
^
P
2.1
_
I
m
^ 2.1
3
4
2.2
_
_
A
t
I
2.1
^
P
_
I
大久保中央公園
5
_
J J
プール
J
A
I
2
I
I
_
_
_
m
4
m
3
_
J J
A
3
P
I
_
A
2
t
t 1.9 ^J R J
t2・2・209-35
4
_
A
A
t
P
J J
A
P
J
_
^ 2.6
A
m
^
^
3
_
^
2
2
_
A
J
I
大 久 保 町 三 丁 目
@
4
A
I
^
I
A
A
2
P
_
公
園
m
t
A
I
園
P
_
m
I
4
_
_
中
I
P
_
2
A
1.8
A
_
m
大久保1
I
A
J
^
I
_
m
3
公
P
t
_
m
@
I ^2.0
A
央
_
_
^
_
_
2
守口消防署大久保出張所
3
I
_
g
2
P
I
_
II
J
_
_
I
久
保
_
^
_
4
_
m
A
P
妙
楽
寺
I
_
_
5
^
2.4
A
A
大
_
2.6
m
II
2.1
P
I
I
I
m
^
^
4
_
L)
(2
16
^
P
m
_
4
I
A
_
P
P
P
J
I
_
m
3
P
_
`
_
_
3
I
_
3
P
A
2
_
_
_
^2.3
^ 1.8
_
_
_
A
-2
5
t
3
_
_
^
_
1
t
P
I
^1.6
_
_
_
_
A
P
II I I
_
5
@
金田6
I
A
A
P
I
r
P
P
_
I
_
地
P
R
_
校
^2.3
I
_
P
I
_
S
m
_
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
A
_
A
I
_
@
3
P
3
I
_
(
8
1
P
A
町
2
学
2.0
_
P
^ 2.0
^
_
L)
2
久
_
I
^
P
8
1
_
P
3
2.5
^2.6
I
_
P
I
R
I
2.5
m
大
_
R公 園
m
5
A
A
t
3
3
II
A
小
3
4
和
_
P
2
・
4
・ 線
原
黒
4
_
4
4
3
3
_
公園
営
^
Y
2
_
光
m
^
P
市
m
市
_
4
m
m
P
3
25m
m
m
3
@
^ 1.8
3
ル
_
m
I
3
4
^ 2.5
P
橘
m
@
団
P
Y
2
_
I
5
m
5
W
^ 2.6
_
m
m
Y
薬師
プ
ー
m
m
P
P
原
^
_
m
m
Y
4
^
I
I
_
m
保
I
P
3
6
@
m
m
3
Y
G
m
m
5
4
2
黒 J
@
G
m
3
P
I
J
3
1
I
5
イ ト ー キ ク レ ビ オ
I
P
1
@
m
_
P
I I
2.2
I
I
_
8
2.0
1.8
園
守口工場
^
_
P
2.0
I
R
^
_
I
A
2
^
m
_
^
@
3
m
^
^2.8
I I I
I I I
2
A
2.0
^
m
公
_
P
1.8
m
_
_
黒 原 橘 町
m
P
@
3 A 守黒
国
P
@
金 田 小 学 校
_
_
_
m
m
_
_
・
ア キ ラ
@
4
_
線
原
m
Y
2
_
・
3
プール
_
^ 2.2
m
6
4
2
1.8
@
I
I
^
m
m
I
I
1
2
m
@
m
P
3
I
I
©
m
m
m
m
m
m
I
I
_
m
m
m
m
m
m
m
^
5-1
m
m
m
_
m
m
m
P
3
P
_
m
_
m
_
m
m
m
2
I
4
I
R
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
A
@
3
I
6
m
m
m
I
m
m
m
I
m
m
m
P
t
m
m
m
P
m
m
m
2.4
m
m
m
2.5
I
m
m
m
^
m
m
m
m
@
庭
窪
公
民
館
分
室
r
_
金田2
I
I金田東公園
L
I
I 金 田 町 三 丁 目
A
I I
t
@
I
金田3
t
P
^
P
r
m
@
_
m
m
_
m
_
m
P
^
I I I
2
^
m
@
_
A
m
I I
2
_
m
m
2・2・209-7
金田東公園
A
2.2
A
t
m
3
^
_
m
3
-1
5
市
m
P
川
3
^
m
屋
3
m
寝
大同 ア ミ ス タ ー
3
_
m
R
X
m
_
_
_
m
m
m
P
2
I7
3
3
I
I
2・2・209-44
I
金田きりん公園
I
m
町
I
4
^
P
_
m
業
@
_
2
金
田
幼
稚
園
m
産
_
I
m
械
_
2
m
機
P
3
2.3
t
I
m
洋
_
3
m
光
2
_
2
原
旭
^
2.0
3
P
3
^
m
_
J
2.7
t
P
P
2.1
4
2
6-3
m
P
3・3・15
黒原旭町公園
_
_
^
3
5-4
黒
3
P
Y
2
P
2.7
^
^
P
4
m
_
_
7
5-3
m
Y
^
m
_
黒 原 新 町
3
@
6-1
m
m
m
I
P
2
エ ル ミ ン 保育園
m m
m
m
m m
_
m
m
m
m
m
_
_
_
P
A
t
2
5-2
_
_
m m
_
_
^
5-1
m
m m
_
_
_
黒 原 旭 町
3
m
m
m
_
2
K
旭学園
第二幼稚園
^
3
m
_
m
P
2-4
I
I
m
m
m
m
_
_
m
m m
2-3
_
^
m
m
_
m
m
m
m
_
m m
t
t
2.1
2.0
_
_
r
m
m
_
^2.2
_
@
^
3
3
_
_
s
^
3
_
2
_
4
_
@
_
3
_
_
R
3
2.0
3
P
金田中央公園
4
_
m
m
P
3
_
P
_
t
2・2・209-45
公園
m
m
m
I
^
_
公
園
4
_
旭学園第二幼稚園
m
m
3
3
金 田 保 育 所
^
_
^
2.8
_
m
P
m
光洋機械産業
I I
2.7
I I I黒原旭町公園
I
II
P ^
I I I
I
P
I
I I
黒 原 旭 町 公 園 公 園
A
_
u
m
m
3
m
I I
m
Y
2.4
^2.8
m
m
公 園
^
I
I
_
m
m
^2.4
I
I I I
I 2.8 ^
I
I
m
m
m
I
P
m
m
m
m
m
m
_
m
_
m
_
m
_
m
_
m
_
m
_
m
_
m
_
m
5
_
m
m
^
5
_
m
m
3
I
I
I I
I
m
m
所
^ 2.6
m
I
2.5
育
4
金田中央公園
^
守口市都市整備部都市計画課
5-4
0
50
100
150
200 m
この図は参考図です。都市計画を証明するものではありません。
許可なく
許可 なく複製
転載 を 禁 じます
なく 複製・
複製 ・ 転載を