cm_odfile;Veure nota - Associació Catalana d`Assessors Fiscals, Comptables i

NOTA SOBRE EL Reial decret-llei 4/2015, de 22 de març, per a la reforma
urgent del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit
laboral.
Barcelona, 25 març 2015
Benvolguts associats/ades
Us adjuntem copia Reial decret-llei 4/2015, de 22 de març, per a la reforma urgent del
Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral així com resum
de les novetats que introdueix aquest Reial decret Llei enfront de la normativa anterior.
Per a qualsevol dubte o aclariment contactar amb [email protected]*cat
Josep M Paños Pascual
President ACAT
ACAT – Associació Catalana d’Assessors Fiscals, Comptables i Laborals
NOTA SOBRE EL Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la
reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en
el ámbito laboral.
Barcelona, 25 marzo 2015
Apreciados asociados/adas
Os adjuntamos copia Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma
urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral así
como resumen de las novedades que introduce este Real Decreto Ley frente a la
normativa anterior.
Para cualquier duda o aclaración contactar con [email protected]
Josep M Paños Pascual
President ACAT
ACAT – Associació Catalana d’Assessors Fiscals, Comptables i Laborals