Jarraian zerrendatutako kirolariak Iruñako Sarriguren z/g helbideko

Jarraian zerrendatutako kirolariak Iruñako
Sarriguren z/g helbideko Mendillorri Trinkete Kiroldegian,
igandean, 2015ko otsailaren 22an egingo den Sektore
Faseko Emakumezkoen eta Gizonezkoen Junior Espainiako
Txapelketan parte hartzeko aukeratuak izan dira. Hauek dira
arduradunak: Esteban Arrillaga Costa jauna eta Sonia
Gerbolés Vara andrea, kategoriako arduradun teknikoak.
Los Deportistas a continuación relacionados, han
sido seleccionados para participar en el Campeonato de
España Junior Sub 21 Femenino y Masculino en su Fase
Sector, a celebrar en el Polideportivo Triquete de Mendillorri,
C/ Sarriguren, s/nº Bº en Pamplona, el Domingo día 22 de
Febrero de 2015, por los responsables Técnicos de la
categoría; Dª. Sonia Gerbolés Vara y D. Esteban Arrillaga
Costa
DEITUTAKO KIROLARIAK / DEPORTISTAS CONVOCADOS
GIZONEZKOAK / MASCULINO
-55 Kg.
Beñat MAIZ PEÑA
Julen ALZAS HERNANDEZ
-60 Kg. Oier GOIKOETXEA ALONSO
Jon RUBIO ETXEBESTE
-66 Kg. Nestor LACA BLANCO
Alex DIEZ RODRIGUEZ
-73 Kg. Ruben LECUONA MARTIN
Mikel FORMOSO HERRERO
-81Kg.
Gorka ADURIZ CARDONA
Jon LASARTE MUJIKA
Fermin BALDA AIZPURUA
- 90 Kg. Lasha KILAZDE
Jon LOPEZ DE ZUBIRIA EROSTARBE
-100 Kg. Julen RAMON EIZAGUIRRE
+100Kg. Joxe ARRUABARRENA AIZPURUA
EMAKUMEZKOAK / FEMENINO
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
G
B
G
G
G
-48 Kg.
-52 Kg.
Paula VICENTE RAMOS
Itsasne ARRUABARRENA LIZARRAGA
Zuriñe PIZARROSO SAENZ DE CORTAZAR
-57 Kg. Nahikari BORDA ZUMETA
Garazi POZA ELORRIETA
-63 Kg. Lisenia GRAJALES ROBLES
Lorea ETXABE ETXEBERRIA
-70 Kg. Nekane MUGURUZA LECEA
Diana LOPEZ CANTOS
+78 Kg. Iurre IRAOLA MARTIN
ARBITROAK / ARBITROS
D. Juan Ramon VALLEJO MATILLA
D. Gorka PEREZ DOPAZO
D. Joseba ENRIQUE ELCORO-ARISTIZABAL
D. Eduardo PEREZ MARTINEZ
G
G
A
G
B
A
G
G
G
G
B
B
B
B
Kirolariek, Judogi Zuria eta Urdina eta Txapelketa
Nazional guztiko ohiko dokumentazioa eramateaz gain,
beren Klubek eta Teknikariek RFEJYDAn 2015. urteko
federazio-kuotak ordainduta izan beharko dituzte - 18 urtez
beherakoek gurasoen edo tutorearen baimena beharko
dute- NAN edo AIZ
Los Deportistas, además de llevar el Judogi
Blanco y Azul, y la documentación habitual de todo
Campeonato Nacional, deberán sus Clubes y Técnicos, estar
al corriente de las cuotas federativas del Año 2015 en
RFEJYDA - Menores de 18 Años, autorización Paterna ó
Tutor - D. N. I ó N. I. E
Tokia eta ordua deituak geratzen dira:
Quedan convocados en el lugar y horario siguiente:
BIZKAIA:
GIPUZKOA:
ARABA:
Iruñako Sarriguren z/g, Mendillorri Auzoan helbideko Mendillorriko Kiroldegian,.
Polideportivo Mendillorri, C/ Sarriguren, s/nº Bº Mendillorri en Pamplona
Iruñako Sarriguren z/g, Mendillorri Auzoan helbideko Mendillorriko Kiroldegian,
Polideportivo Mendillorri, C/ Sarriguren, s/nº Bº Mendillorri en Pamplona
Iruñako Sarriguren z/g, Mendillorri Auzoan helbideko Mendillorriko Kiroldegian,
Polideportivo Mendillorri, C/ Sarriguren, s/nº Bº Mendillorri en Pamplona
Adeitasunez.
goizeko 9:15etan.
9,15 horas de la mañana
goizeko 9,15etan.
9,15 horas de la mañana
goizeko 9:15etan
9,15 horas de la mañana
Atentamente.
Donostian, 2015ko otsailaren 11an
Donostia, a 11 de febrero de 2015
Miguel Angel Martín Bizarro
Batzordekide ordezkaria/Vocal Delegado
JUDO ETA KIROL ELKARTUEN EUSKADIKO
LURRALDE FEDERAZIOAK eta INTERESDUNAK
FEDERACIONES TERRITORIALES DE EUSKADI DE
JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS e INTERESADOS