εδώ - Daad

ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟI 2016
ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚOΣ ΔΙAΛΟΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔIΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚH
Η σημασία της εσωκομματικής δημοκρατίας
για το πολιτικό σύστημα
ATHENER GESPRÄCHE 2016
DEUTSCH-GRIECHISCHER DIALOG
ZU RECHT UND POLITIΚ
Die Bedeutung der innerparteilichen Demokratie
für das politische System
Μια εκδήλωση της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.,
της Ελληνογερμανικής Ένωσης Νομικών,
του Ελληνογερμανικού Συλλόγου “Φιλαδέλφεια”
του Ινστιτούτου “Goethe” Αθηνών,
του Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών “DAAD”
και του Ιδρύματος “Friedrich Ebert” Αθηνών
Eine Veranstaltung der Juristischen Fakultät der Universität Athen,
der Griechisch-Deutschen Juristenvereinigung,
des deutsch-griechischen Vereins “Philadelphia”,
des “Goethe-Institut” Athen,
des Deutschen Akademischen Austauschdienstes “DAAD”
und der “Friedrich-Ebert-Stiftung” Athen
31/10/2016, 7.00 μ.μ.
31.10.2016, 19.00 Uhr
Goethe-Institut Athen
Omirou 14-16, 100 33 Athen, Tel.: 210 3661010
Ομήρου 14-16, 100 33 Αθήνα, Τηλ.: 210 3661010
ΑΘΗΝΑΪΚΟI ΔΙΑΛΟΓΟI 2016
ATHENER GESPRÄCHE 2016
Ελληνογερμανικός Διάλογος για το Δίκαιο και την Πολιτική
Deutsch-griechischer Dialog zu Recht und Politik
Η σημασία της εσωκομματικής δημοκρατίας
για το πολιτικό σύστημα
Die Bedeutung der innerparteilichen Demokratie
für das politische System
Η πολιτική μιας χώρας καθορίζεται ουσιωδώς από τα πολιτικά κόμματα. Τα δημοκρατικά καθεστώτα
είναι δομημένα στη βάση του ανταγωνισμού και δρουν μέσω του ανταγωνισμού. Μπορεί κανείς
συνεπώς είτε να αρκεστεί στον ανταγωνισμό ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, μεταξύ των οποίων
έχουν οι εκλογείς τη δυνατότητα να επιλέξουν, είτε μπορεί να επεκτείνει τη δημοκρατία και στη
διαδικασία διαμόρφωσης της βούλησης στο εσωτερικό των πολιτικών κομμάτων, έτσι ώστε να
καταστεί εφικτός ο επί ίσοις όροις ανταγωνισμός ανάμεσα σε πολιτικές θέσεις και σε πρόσωπα.
Die Politik eines Landes wird wesentlich von den politischen Parteien bestimmt. Demokratien
sind als Wettbewerb angelegt, sie wirken durch Wettbewerb. Man kann sich nun entweder begnügen mit einer Konkurrenz unter den Parteien, zwischen denen die Wähler sich entscheiden können. Oder aber kann man die Demokratie auch auf den innerparteilichen Willensbildungsprozess
erstrecken, so dass auch hier ein chancengleicher Wettbewerb zwischen Positionen und Personen
stattfinden kann.
Η εσωκομματική δημοκρατία μπορεί να συμβάλει στην βελτίωση των λειτουργιών των πολιτικών
κομμάτων. Καταπολεμά τις παγιωμένες δομές εξουσίας, ευαισθητοποιεί την πολιτική σχετικά
με τις ιδέες και τις πεποιθήσεις των πολιτών και συνεισφέρει στην περαιτέρω καλλιέργεια της
πολιτικής κουλτούρας.
Innerparteiliche Demokratie kann die Erfüllung der Parteifunktionen verbessern. Sie wirkt verfestigten Machtstrukturen entgegen, sensibilisiert die Politik für die Ideen und Überzeugungen der
Bürger und trägt zur Weiterentwicklung der politischen Kultur bei.
Αυτό το ζήτημα θα είναι το αντικείμενο της δεύτερης βραδιάς μιας σειράς νομικών εκδηλώσεων, οι
οποίες πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο και πραγματεύονται σημαντικά αλλά και αμφιλεγόμενα
ζητήματα πολιτικού, οικονομικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, τα οποία εξετάζονται κατ’ αρχάς
από δικαιική, κυρίως, σκοπιά. Η επόμενη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2016.
Ομιλητές θα είναι από τη Γερμανία ο Καθηγητής Martin Morlok (Πανεπιστήμιο του Ντύσσελντορφ)
και από την Ελλάδα ο Καθηγητής Κώστας Χρυσόγονος (Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, μέλος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), αμφότεροι διακεκριμένοι ειδικοί στο δίκαιο των πολιτικών κομμάτων.
Μετά τη συζήτηση, μεταξύ ομιλητών αλλά και με το κοινό, θα ακολουθήσει δεξίωση, στην οποία θα
δοθεί η δυνατότητα περαιτέρω συζητήσεων σε στενότερο κύκλο, αλλά και η ευκαιρία δημιουργίας
νέων ή εμβάθυνσης παλαιότερων γνωριμιών.
Dieses Thema soll am 2. Abend einer juristischen Veranstaltungsreihe behandelt werden, die zwei
Mal im Jahr stattfindet und politisch, ökonomisch und historisch interessante und auch brisante
Thesen aufgreift und zunächst vor allem aus rechtlicher Sicht behandelt. Die nächste Veranstaltung
findet am 31. Oktober 2016 statt. Als Referenten konnten aus Deutschland Herr Professor Dr.
Martin Morlok (Universität Düsseldorf) und aus Griechenland Herr Prof. Dr. Kostas Chryssogonos (Universität Saloniki, Mitglied des Europäischen Parlaments) beide ausgewiesene Experten im
Parteienrecht, gewonnen werden.
Nach einer Diskussion auf dem Podium und mit dem Publikum sind alle Zuhörer zu einem gemeinsamen Umtrunk eingeladen, bei welchem dann im kleinen Kreis weitere Gespräche möglich
sind, neue Kontakte geknüpft und alte vertieft werden können.
Η εκδήλωση στοχεύει να δώσει την ευκαιρία για προσωπικές επαφές. Ο νομικός διάλογος μπορεί
μεν να γίνει και μέσω δημοσιεύσεων, εντούτοις πιστεύουμε ότι η προσωπική επαφή δίνει τη
δυνατότητα μιας πιο βαθειάς εμπειρίας.
Die Veranstaltung soll ein Ort und eine Zeit der persönlichen Begegnung sein, das Rechtsgespräch
kann zwar auch über Publikationen erfolgen, dennoch meinen wir, ermöglicht die persönliche
Begegnung eine tiefere Erfahrung.
Συντονίστρια της συζήτησης: Καθηγήτρια Τζούλια Ηλιοπούλου-Στράγγα (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Leiterin der Diskussion: Prof. Dr. Julia Iliopoulos-Strangas (Universität Athen)
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε ελληνική και γερμανική γλώσσα, με ταυτόχρονη μετάφραση.
Die Veranstaltung findet in griechischer und deutscher Sprache mit Simultanübersetzung statt.