Godsdienst gaat over jou!

De beroemdste persoon die
er is …
Turning point in de geschiedenis
God werd mens en kwam onder ons wonen. De
realtie tussen God en mensen was stukgegaan,
doordat de mens niet meer wilde luisteren naar
God. Met alle gevolgen van dien. Christus’
boodschap was onomwonden: ‘Ik ben de weg tot
God. Door mij kun je weer echt met God gaan
leven en vrede ervaren.’
Wat zijn zonden?
Zonde!
Je doel missen
Voorbeeld 2
Welk effect heeft de zonde?
Jezus is de beroemdste man uit de Bijbel (en de geschiedenis).
Wie is de beroemdste vrouw uit de
geschiedenis?
Maria
Aureool
een ring van licht om
het lichaam van
goddelijk of heilige
personen
Blz 17 opdr 2
Lezen LUCAS
Uithuwelijken
Maria was
verloofd met
Jozef
Als een meisje 12 jaar werd mocht ze uitgehuwelijkt worden. Ze
trouwden vaak op hun 14de.
Gabriël
gabber van El
Wat de profeten eeuwenlang
hebben voorzegd, gaat nu
gebeuren: de Verlosser komt!
Invullen blz 17 opdr 3
Maria krijgt Gabriël op bezoek
’Luister, je zult zwanger worden en
een zoon baren, en je moet hem Jezus
noemen.’
Maria
‘De Heer wil ik dienen: laat er met
mij gebeuren wat u hebt gezegd.’
Volkstelling
Keizer Augustus
geeft opdracht tot
een volkstelling
Koning David woonde in
Bethlehem
David
Geboorteplaats: Bethlehem
Romeinse Rijk
Het ging niet zo makkelijk als
nu in Nederland!
http://www.cbs.nl/nl-nl/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm
Jozef en Maria op reis
In veel religies moet je de hemel
verdienen. Offers zijn er voor de
vergeving.
Jezus = offer = genade = vrijheid