Naar verwijsfax ZGT algemeen

faxnummer: (Zie telefoonlijst ZGT voor huisartsen)
Verwijsfax ZGT
Bestemd voor vakgroep
Datum
Bijlagen
Patiënt
Naam
Geboortedatum
Adres
Verzekering
Telefoonummer
Reden verwijzing
Vraagstelling
Actueel contact (anamnese, historie, evaluatie, SOEP* )
Problemen
Episodes
Actuele medicatie
Allergieen
Contraindicaties
*
•
•
•
•
Subjectief
Objectief
Evaluatie
Plan
zgt.nl
Afzender/huisarts
Adres
Telefoon
Fax
E-mail