AMG Profielenoverzicht - AMG Balustradesystemen

Systeembepaling Nederland
Volgens Bouwbesluit 2012 - NEN 2608
Lijnlast per functie
Ruimten
Woning
Beschikbare balustradesystemen
Lijnlast
Lijnlast
0,5 kN/m
(bijv. galerij, trappenhuis)
Bijeenkomstfunctie
3,0 kN/m
0,8 kN/m
(bijv. kantoor, winkel)
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact
opnemen met AMG via
[email protected] of telefoonummer
+31 (0) 20 449 06 47
Bron: NEN-EN 1991-1-1-1+C1:2011/NB:2011
tabel NB.6
Gelaagd/gehard 88.2
*
Gelaagd/gehard 88.2
RVS Ω48,3
Gelaagd/gehard 1010.4
Gelaagd/gehard 88.2
Gelaagd/gehard 1010.4
Gelaagd/gehard 1515.4
Gelaagd/gehard 121212.8
*
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
0,3
0,5
0,5
0,8
0,8
3,0
3,0
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
AMG Quick
Quick Advanced
Quick Advanced
Quick Excellence
Quick Advanced
Quick Excellence
Quick Superior
Quick Ultimate
Gelaagd/gehard 88.2
Gelaagd/gehard 88.2
Gelaagd/gehard 1010.4
Gelaagd/gehard 88.2
Gelaagd/gehard 1010.4
Gelaagd/gehard 1515.4
Gelaagd/gehard 121212.8
0,3 kN/m
0,5 kN/m
0,8 kN/m
AMG Simple
Simple Premium
Simple Premium
Simple Premium
Gelaagd/gehard 88.2
Gelaagd/gehard 88.2
Gelaagd/gehard 88.2
(bijv. sportgebouw, onderwijs)
Overige ruimten
Handregel
0,5
0,8
0,8
3,0
3,0
0,3 kN/m
0,5 kN/m
Gemeenschappelijke
ruimte woongebouw
Glas
AMG Standard
Standard Advanced
Standard Advanced
Standard Excellence
Standard Advanced
Standard Excellence
Standard Superior
Standard Ultimate
0,3 kN/m
niet gemeenschappelijk
Naam Profiel
RVS Ω48,3
*
RVS Ω60,3
*
*
RVS Ω48,3
*
RVS Ω48,3
*
RVS Ω60,3
*
*
RVS Ω48,3
RVS Ω48,3
* handregel niet noodzakelijk volgens sterkteberekening
Page 1 / 1
Systeem overzicht Nederland
14-11-2014