landbouwraad - Gemeente Waarschoot

landbouwraad
De gemeentelijke adviesraad voor land- en tuinbouw, afgekort landbouwraad, heeft tot doel om, hetzij op
eigen initiatief, hetzij op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, de
gemeente te adviseren over
•
•
•
alle kwesties die op gemeentelijk vlak, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de land- en tuinbouw
aanbelangen;
de sociale, economische, hygiënische, culturele en juridische aspecten van problemen op gemeentelijk
vlak, die de land- en tuinbouwgemeenschap of bepaalde categorieën ervan direct of indirect
aanbelangen;
de wijze waarop alle initiatieven op dit gebied genomen, aangemoedigd, uitgewerkt en uitgebreid
kunnen worden.
statuten landbouwraad1
Stemgerechtigde leden:
•
Landelijke Gilde:
Piet Dellaert
Bart Boterdaele
• Bedrijfsgilde:
Adelin Van de Walle
Frank Van Hecke
• KVLV:
Nicole Geirnaert
Greta De Wispelaere
• KVLV Agra:
Ann De Ruyter
Petra Claeys
• Watering “De Burggravenstroom”:
Adriën Van Kerkvoorde
Niet-stemgerechtigde leden:
•
•
schepen bevoegd voor landbouw: Freddy Haegeman
politieke mandatarissen:
CD&V: Marc Boterdaele
WGB: Peter Martens
Open VLD: Ann Boterdaele
sp.a plus: Jurgen Blomme
N-VA: Marc Verhamme
• gemeentelijke milieuambtenaar: Katleen De Geeter
vertegenwoordiger – plaatsvervanger:
•
1.
Watering “De Burggravenstroom”: Daniël De Ruyter
daisy:14360-www (statuten landbouwraad)
landbouwraad
ID: 1327-www | Versie: 18 | Datum: 23/03/15 10:31:50
1
Velden
Naam
Waarde
Thema
Milieu en natuur / planten
Milieu en natuur / dieren
Dienst
milieu- en duurzaamheidsambtenaar
Doelgroep
Inwoners
landbouwraad
ID: 1327-www | Versie: 18 | Datum: 23/03/15 10:31:50
2