normering - Havovwo.nl

Eindexamen havo Engels 2014-I
-
havovwo.nl
Vraag
Antwoord
Scores
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.
Tekst 1 Monroe sculpture skirts controversy
1
C
Tekst 2 Note to diners: peel bananas before eating
2
maximumscore 2
1 juist
2 juist
3 onjuist
4 onjuist
indien vier goed
indien drie goed
indien twee of minder goed
2
1
0
Tekst 3 Penguin project
3
B
4
maximumscore 2
1 onjuist
2 juist
3 juist
4 onjuist
indien vier goed
indien drie goed
indien twee of minder goed
5
2
1
0
C
- www.havovwo.nl
-1-
- www.examen-cd.nl
Eindexamen havo Engels 2014-I
-
havovwo.nl
Vraag
Antwoord
Scores
Tekst 4 Free-market solutions for overweight Americans
6
A
7
D
8
A
9
A
10
B
11
maximumscore 1
(Ja,) But the (alinea 4)
Opmerking
Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of
de juiste zin op een andere manier is aangewezen.
Tekst 5 Risk and opportunity for women in science
14
12
C
13
C
maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 wel
4 niet
indien vier goed
indien drie goed
indien twee of minder goed
15
B
16
C
- www.havovwo.nl
2
1
0
-2-
- www.examen-cd.nl
Eindexamen havo Engels 2014-I
-
havovwo.nl
Vraag
Antwoord
Scores
Tekst 6 In Defence of Dogs
17
D
18
A
19
B
20
B
21
C
22
D
23
maximumscore 1
(alinea) 1
24
D
Tekst 7 Alarm raised on teenage hackers
25
D
26
B
27
maximumscore 1
The poor (alinea 1)
Opmerking
Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of
de juiste zin op een andere manier is aangewezen.
28
maximumscore 1
It is (alinea 4)
Opmerking
Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of
de juiste zin op een andere manier is aangewezen.
29
D
- www.havovwo.nl
-3-
- www.examen-cd.nl
Eindexamen havo Engels 2014-I
-
havovwo.nl
Vraag
Antwoord
Scores
Tekst 8 Swim, cycle, run? Try fridge, beer, couch
30
A
31
C
32
A
33
B
34
A
35
B
Tekst 9 Letters: TV cameras in court?
36
maximumscore 2
1 b
2 a
3 d
indien drie goed
indien twee goed
indien één of geen goed
2
1
0
Tekst 10 Take a schoolholiday
37
maximumscore 2
1 onjuist
2 juist
3 onjuist
4 juist
indien vier goed
indien drie goed
indien twee of minder goed
2
1
0
Bij vraag 37, moeten 2 scorepunten worden toegekend als een kandidaat vier keer
‘onjuist’ heeft ingevuld.
Toelichting
In de vraag wordt de naam Schoolholiday.co.uk gebruikt die onbedoeld in geringe mate
afwijkt van de naam die in de tekst wordt gebruikt (Schoolholidayclub.co.uk).
- www.havovwo.nl
-4-
- www.examen-cd.nl
Eindexamen havo Engels 2014-I
-
havovwo.nl
Vraag
Antwoord
Scores
Tekst 11 Nuclear risks
38
E
Tekst 12 Too many hang-ups
39
maximumscore 1
een antwoord met de volgende strekking:
Ze belanden op de vuilnisbelt./Ze worden weggegooid.
40
maximumscore 3
antwoorden met de volgende strekking:
• er (barbecue)spiesen van maken/voor de barbecue gebruiken
• naar een bepaalde (kleding)winkel brengen/naar (een bepaalde)
Marks & Spencer brengen
• aan een stomerij geven
1
1
1
Opmerking
Voor een antwoord als “Naar een (kleding)winkel brengen” waarbij
ontbreekt dat het slechts om bepaalde winkels/Marks & Spencer gaat,
geen scorepunt toekennen.
Bronvermeldingen
tekst 1
USA TODAY, 2011
tekst 2
Daily Mail, 2010
tekst 3
Las Vegas Review-Journal, 2011
tekst 4
online.wsj.com, 2011
tekst 5
The New York Times, 2010
tekst 6
guardian.co.uk, 2011
tekst 7
news.bbc.co.uk, 2011
tekst 8
ft.com, 2011
tekst 9
The Independent, 2011
tekst 10
The Sun, 2009
tekst 11
The Independent, 2009
tekst 12
The Times, 2010
- www.havovwo.nl
-5-
- www.examen-cd.nl