Grensvlakpolymerisatie

Eindexamen vwo scheikunde 2014-I
©
havovwo.nl
Grensvlakpolymerisatie
1
De reactor moet gekoeld worden. Er komt bij het proces warmte vrij : exotherm.
2
3
4
1,3,5-benzeentriol heeft 3 plaatsen waaraan een koppeling kan plaatsvinden.
Er kunnen dus zijketens gevormd worden en er ontstaat een netwerkpolymeer.
5
- www.havovwo.nl
- www.examen-cd.nl