Tussendoortje 10 - Franciscusschool

T USSENDOORTJE
St F r a n c i s c u s s c h o o l | K e r k l a a n 12 | 2 1 2 1 V E B e n n e b r o e k | T e l e f o o n : 0 2 3 - 5 8 4 6 6 5 4
i n f o @ f r a n c i s c u s s c h o o l b e n n e b r o e k . n l | w w w . f r a n c i s c u s s c h o o l b e n n e b r o e k . nl
ja argang 2014 - 2015 / 21november
Kerstviering
De kerstcommissie is druk bezig met de voorbereidingen voor het kerstfeest op
school. Op donderdag 18 december vieren we gezamenlijk met ouders en
kinderen kerst in de St. Jozefkerk van 17:00 tot 18:00 uur. U wordt als gezin
van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Er volgt nog een aparte
kerstbrief met nadere informatie.
Oproep voor muzikale omlijsting
In de week van 15 tot en met 19 december is er iedere ochtend vanaf 08:15 tot
08:45 uur uur een kerstinloop op school. De kerstcommissie is druk op zoek
naar ouders en kinderen die een instrument bespelen of mooi kunnen zingen om
deze kerstinloop op te luisteren. U kunt zich melden bij Anne-Marie Hersman.
Bedankt
We hebben een hele grote tas vol met mooie boeken gekregen van Jacqueline
scheepbouwers. De oma van Sophie uit 1/2b en Lotte uit 1/2a. Daar zijn we heel
erg blij mee! Bedankt!
Jairo uit groep 7 heeft samen met zijn vader alle bladeren weggeblazen van het
plein! Heel erg bedankt !
Welkom op school
Lotte Heutink
wordt 25 november
4 jaar
Jarigen deze week !
24 november
Iann Christoffels
Op avontuur in de natuur
Op dinsdag 2, 9 en 15 december organiseert Kinderopvang Op Stoom
drie leuke activiteiten na schooltijd voor kinderen van groep 3 en 4.
Avontuur en natuur: dat weet Paula feilloos te combineren! Op 2 december
neemt ze kinderen mee op zoektocht naar fossielen. En daarna maken ze ze
zelf! Op 9 december maken de kinderen zelf echte hengels waar de vissen
gegarandeerd van bijten. En op 15 december neemt Paula de kinderen mee op
survivaltocht. Wat (en welke insecten!) kun je eten uit de natuur en hoe loop je
25 september
Youp Boom
Pieter van Dijk
met een kompas? We halen uw kind rechtstreeks op uit school en u kunt hem of
haar om 16.15 uur weer ophalen.
Uw kind inschrijven?
Stuur dan vóór 25 november een mail met de gegevens van uw kind naar
[email protected] Graag vernemen we ook hij of zij aan 1, 2 of alle drie
de activiteiten mee doet. De bijdrage is 4,50 per keer.