Studiecentrum

Zwolle
Schitteren in Zijn licht!
Studiecentrum
Zwolle
www.greijdanus.nl
Soms hebben leerlingen extra begeleiding nodig, voor deze leerlingen is er op het Greijdanus in Zwolle een speciale
ruimte ingericht. Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte kunnen niet altijd voldoende geholpen worden
in de klas. Ze hebben meer ondersteuning nodig dan de mentor of docenten kunnen bieden. Voor zulke leerlingen is
er een speciale ruimte ingericht, het Studiecentrum. Hier worden de leerlingen begeleid, met als doel het behalen
van een vmbo, havo of vwo diploma.
Doel van het studiecentrum
In het studiecentrum ondersteunen we leerlingen bij de problemen waar ze tegenaan lopen. De leerlingen leren omgaan
met hun mogelijkheden en beperkingen en worden tevens uitgedaagd nieuwe doelen te realiseren. Door hen deze begeleiding te geven willen we bereiken dat iedere leerling zich gekend en gewaardeerd voelt.
Wat kan het studiecentrum bieden?
Het studiecentrum is er voor leerlingen die behoefte hebben aan begeleiding of een
rustige ruimte. We zijn er voor leerlingen die steun nodig hebben in de communicatie en het contact met docenten en leerlingen. Er is begeleiding voor plannen of het
overzicht houden en ‘aanpakken’ van leerstof. Het Studiecentrum biedt tevens ruimte
voor zelfstandig werken en gesprekken met een studiebegeleider.
Organisatie van het studiecentrum
Er is veel expertise binnen school en er wordt zo nodig ook expertise van buiten de
school gehaald. In het studiecentrum werken leerlingbegeleiders, ambulant begeleiders en een orthopedagoog. Samen met de leerling en ouders maken we een plan
van aanpak en volgen wij de onderwijsloopbaan van de leerling.
In het kort
Het studiecentrum is er voor
leerlingen die extra begeleiding
nodig hebben of een plek om
rustig te studeren. Er is hulp
beschikbaar van leerlingbegeleiders, ambulant begeleiders
en een orthopedagoog.
Het Studiecentrum is dagelijks geopend van 9.00 uur – 16.00 uur. Met de leerlingen die extra zorg krijgen en met hun mentor worden afspraken gemaakt over het gebruik van het Studiecentrum. De begeleiding vindt plaats naast het reguliere
lesprogramma en sluit aan op het eigen tempo en manier van werken van de leerling.
Goed om te weten
Een leerling wordt bij het studiecentrum aangemeld door de mentor. Dat gebeurt wanneer de mentor zelf deze hulp niet
voldoende (meer) kan bieden en ondersteuning nodig heeft bij het maken van een plan van aanpak en bij de uitvoering
ervan.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Edwin Schrik | E [email protected]
“Als je moeite hebt met dingen op school kunnen ze helpen.
Je kunt er rustig werken en pauzeren.”