INVINCO: China is weer dominant op de kopermarkt

China is weer dominant op de kopermarkt.
Na enkele jaren van teleurstellingen voor beleggers, die actief willen zijn op markt voor
commodities, lijken de kansen weer te keren. Bij soft commodities (landbouwproducten) is
dat al een tijdje duidelijk, maar nu lijkt het tij ook te keren voor hard commodities (metalen).
Zo stijgen de prijzen voor koper zowel in Shanghai en in Londen alweer enkele weken op rij.
Dat is vooral te wijten aan beperkte voorraden. Die zijn zo klein, dat Chinese afnemers
bereid zijn een premie voor fysieke levering te betalen die sinds 2011 niet meer zo hoog is
geweest.
Detailed Quote - Past 5 Days
Daily Quotes Weekly Quotes Monthly Quotes
Date
Open
High
Low
Last
Change
% Change
Volume
05/06/14
3.0530
3.0660
3.0475
3.0535
unch
unch
15,216
05/05/14
3.0730
3.0820
3.0485
3.0535
-0.0165
-0.54%
18,666
05/02/14
3.0260
3.0785
3.0135
3.0700
+0.0485
+1.61%
36,857
05/01/14
3.0175
3.0340
3.0030
3.0215
-0.0060
-0.20%
28,767
04/30/14
3.0740
3.0795
3.0150
3.0275
-0.0455
-1.48%
51,014
Die voorraden zijn zo klein, deels omdat er veel fysiek koper, ongeveer 1 miljoen ton,
opgeslagen ligt en dient als onderpand voor bankkrediet. Deels is de huidige prijsstijging het
gevolg van de terugkeer naar de markt van China’s State Reserve Bureau (SRB) op de
kopermarkt. Deze ietwat schimmige overheidsinstelling treedt al feitelijk het hele jaar op als
koper. SRB is schimmig in die zin, dat niemand weet wat de precieze doelstellingen zijn van
deze overheidsorganisatie, hoeveel ze wel of niet uit de markt haalt en voor welk onderdeel
van de overheid ze handelend optreedt. De enige duidelijke doelstelling, is dat de voorraden
koper voor SRB aan het einde van 2015 2 miljoen ton groot horen te zijn. Dit zijn voorraden
die voor onbepaalde tijd aan de markt onttrokken kunnen worden. Niemand, die het precies
weet.
Een ander wapenfeit is, dat door het in de markt komen van RSB er een einde is gekomen
aan de daling van de koperprijzen in 2014. In het midden van maart kwam de prijs op een
dieptepunt terecht van $ 6321 per ton. Sedertdien zijn de prijzen opgeveerd tot boven $
6600 per ton. Dat is niet zo vreemd, want volgens betrouwbare zegslieden kocht SRB in de
periode maart-april tussen 200 000 ton en 350 000 ton koper op, die in Shanghai ligt
opgeslagen en die het bezit is van banken. Die wilden de koper uit hun boeken nadat de
transacties waarvoor het koper onderpand was, afgerond waren. Daarnaast haalde RBS nog
eens 500 000 ton van de wereldmarkt.
Volgen diezelfde zegslieden zou SRB pas in de markt verschijnen als prijzen onder $ 7000 per
ton zouden zakken. Als de prijzen onder $ 6600 per ton zouden zakken, dan kwam het
bureau grootschalig de markt in. Door het optreden van SRB zijn de voorraden op een te laag
niveau gekomen. Dat is af te lezen aan de stijging van de premies die partijen betalen voor
directe levering. Die zijn in korte tijd opgelopen van $ 70 per ton tot een niveau van $ 130.
Dat überhaupt nog een surplus is, mogen we toeschrijven aan het een hogere productie die
afgelopen jaar op de markt kwam. Maar alles bijeen zijn de overschotten. De schattingen
variëren van en tekort van 90 000 ton tot een surplus van 519 000 ton. Dat is niet veel! De
markt voor koper bedraagt op jaarbasis 20 miljoen ton. Er is met andere woorden niet veel
voor nodig voor marktverstoringen en dus zij veel ogen gericht op de productie van koper.
Daar wordt menig ban vermoeden over geuit. Dat is niet zo vreemd, want in Indonesië stokt
de productie vanwege een aanpassing in het belastingreglement.
Figuur 1 Het Chinese leger is een belangrijke klant van SRB
Het marktverstorend optreden van SRB in combinatie met beperkte voorraden is uiteraard
bullish voor de prijsontwikkeling. De prijs stijgt en zal dat voorlopig ook blijven doen. Ook
daar is het optreden van SRB een voorteken voor. In 2009 kwam de instelling grootschalig de
markt in. De prijs was toe $ 3000 per ton. Nu was dat bij een niveau van $ 7000. Dat zegt
veel over de kosteninflatie. Het kost steeds meer om koper uit de grond te halen. Het zegt
ook iets over de trend in de markt. Grote aandeelhouders hebben mijnbouwers verplicht
niet teveel te investeren in nieuwe productie. Vroeg of laat moet er wel een tekort groeien.
Bovendien heeft SRB voor de middellange termijn bepaald, dat de prijs voor een ton koper
eigenlijk niet meer onder $ 6600 kan!