De Goede Herder 14 - 23 maart 2014

De Goede Herder
AAN HET EIND VAN DE DAG
Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Denk na over wat er deze dag is gebeurd.
Bedank God voor alles wat Hij je gegeven
heeft. Vraag vergiffenis voor je fouten.
Derde
Derde Zondag van de 40 dagentijd
jaar A
Beste kinderen,
AVONDGEBED
God, vanavond heb ik veel om dankbaar te zijn.
Daarom kom ik U bedanken.
Er is veel om spijt over te hebben.
Daarom vraag ik U om vergeving.
Maar terwijl ik dit vraag, weet ik
dat ik vergeving zal ontvangen en een diepe vrede
vervult mijn hart.
Help mij om vannacht goed te slapen
en als ik wakker word, bereid te zijn
voor een nieuw begin.
Amen.
Vraag de Heer of Hij vannacht alle mensen van de wereld wil beschermen.
Heer,
Ik ga nu slapen, bescherm mij en al mijn vriendjes en alle kinderen van de
wereld, de hele nacht.
Amen.
(uit: Mijn eerste missaaltje, uitg. Colomba, Oegstgeest)
Bronnen:
Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van de abdij van Turvey Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond - Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer
Zo spreekt de Heer (jaar A), uitg. Van Spijk, Venlo - 101 Heiligen voor kinderen, Schauber en Schindler,
uitg. Don Bosco Centrale VZW, Brussel Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor
Contact: 016/46.17.32 - [email protected]
DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.
Vandaag rusten wij in het evangelie met Jezus uit bij een waterput.
Kijk, een vrouw uit Samaria haalt net met een kruik water uit die
put. De Joden echter hebben maar weinig achting voor de mensen
van die streek. Daarom gaan ze ook niet om met dit volk. Jezus
hoort ook bij de Joden, maar toch vraagt Hij aan de Samaritaanse
om water...
Snap je dat ze grote ogen opzet, want dit had ze nooit verwacht! Ze
ziet dat Jezus een Jood is en Zich tóch met haar bemoeit.
We hebben dat al meer gezien. Jezus gaat altijd naar mensen toe,
waar anderen met een boogje om heen lopen. Denk maar eens aan
lammen, melaatsen en bedelaars, tollenaars en blinden. Zo laat
Jezus merken dat Hij er is voor alle mensen. Jezus lijkt op het
drinkwater uit de put: zoals water een leven kan redden in dat
warme land, zo ook redt Jezus ons leven door te sterven aan het
kruis. Hij geeft ons leven na de dood.
Wie gelooft in Jezus en
leeft zoals Hij wil, is dus
iemand die water drinkt
om niet te sterven.
Daarom wordt Jezus het
‘levend water’ genoemd
en
noemen
de
Samaritanen
Hem:
“Redder”.
Tot zondag!
Joh. 5, 5-15
PUZZEL BIJ HET EVANGELIE
Er zijn tien verschillen tussen deze twee plaatjes van Jezus en
de vrouw bij de waterput. Zet een rondje om alle verschillen
die je kan vinden:
Kun jij de vrouw met de kruik helpen de weg naar de put en naar
Jezus te vinden?