sponsormap svGIETHOORNse v1 gekuiste versie.pub

Seizoen: 2008-2009
Sponsormap
De sponsormap van svGIETHOORNse is
Opties:
gemaakt om huidige en potentiële sponsoren een
♦ Advertentie clubblad.
duidelijk overzicht te geven van de sponsor
• Vermelding website.
mogelijkheden binnen deze fantastische club.
♦ Reclamebord.
In de sponsormap vindt u o.a. sponsorpakketten
♦ Materiele sponsoring.
en mogelijk aantrekkelijke acties voor u als
♦ Evenementsponsoring.
sponsor.
♦ Dienstverlening
Contact: Sponsorcommissie van svGIETHOORNse
Kerkweg 36b
8355 BL
Giethoorn
[email protected]
Seizoen: 2008-2009
Voor een vereniging is sponsoring een belangrijke manier om extra gelden te
verkrijgen. Daarnaast is het voor veel bedrijven ook erg interessant om verenigingen te
sponsoren om daarmee een bepaald publiek te bereiken en naamsbekendheid te
verkrijgen. Als grote omnivereniging met 4 verschillende afdelingen is svGIETHOORNse
bij uitstek geschikt om op verschillende manieren een groot publiek te bereiken.
svGIETHOORNse heeft een aparte sponsorcommissie opgericht welke de sponsoring
verzorgt voor de gehele vereniging. De sponsorcommissie stelt standaard
sponsorpakketten samen en kan desgewenst voor bedrijven een pakket op maat
samenstellen.
Seizoen: 2008-2009
In bijgaande map vindt u een aantal door ons samengestelde sponsorpakketten. Aan
ieder van deze pakketten zit een voordeelprijs.
U kunt uiteraard ook uw eigen pakket samenstellen!
Omnisponsoring:
Omni Sponsorpakket A (hoofdsponsor):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
€ op aanvraag
Vermelding sponsorbord clubhuis
Vermelding website hoofdpagina inclusief link naar eigen website
Vermelding website sponsorpagina inclusief link naar eigen website
Vermelding sponsorpagina clubblad *
Advertentie groot in clubblad *
Advertentie A5 in presentatiegids *
2 maal toegangspas voor alle thuiswedstrijden van alle sporten binnen de
omnivereniging
Bijwonen sponsoractiviteiten
Eenmaal per sponsorperiode gebruik maken van de sportaccommodatie
Reclamebord 5 meter bij afdeling voetbal, grote vlag in kulturhus, bord van 2,5
meter bij tennis
Mogelijkheid tot plaatsen van vlag op sportaccommodatie
4 toegangskaarten voor sponsoravond
Naamsvermelding bij wedstrijden (in programmaboekje)
1 maal balsponsor voetbal, 1 maal balsponsor volleybal
Bedrijfspresentatie in clubblad en presentatiegids
15% korting op overige sponsoractiviteiten (b.v. shirtsponsoring)
* Met ingang van eerstvolgende seizoen / jaar
N.B. Reclameborden en vlaggen dienen door sponsor zelf aangeschaft te worden en blijven
eigendom van de sponsor. Kleding, tassen en presentatiepakken en de bijbehorende drukkosten
zijn voor rekening van de sponsor en worden eigendom van de vereniging.
Uw voordeel:
> € 240,-
Seizoen: 2008-2009
Omni Sponsorpakket B (subsponsor):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
€ op aanvraag
Vermelding sponsorbord clubhuis
Vermelding website hoofdpagina inclusief link naar eigen website
Vermelding sponsorpagina clubblad *
Advertentie middel in clubblad *
Advertentie A6 in presentatiegids *
2 maal toegangspas voor alle thuiswedstrijden van alle sporten binnen de
omnivereniging
Bijwonen sponsoractiviteiten
Eenmaal per sponsorperiode gebruik maken van de sportaccommodatie
Reclamebord 2,5 meter bij afdeling voetbal, vlag in kulturhus, bord van2,5 meter
bij tennis
2 toegangskaarten voor feestavond*
Naamsvermelding bij wedstrijden (in programmaboekje)
1 maal balsponsor voetbal, 1 maal balsponsor volleybal
Bedrijfspresentatie in clubblad
10% korting op overige sponsoractiviteiten (b.v. shirtsponsoring)
* Met ingang van eerstvolgende seizoen / jaar
N.B. Reclameborden en vlaggen dienen door sponsor zelf aangeschaft te worden en blijven
eigendom van de sponsor.
Uw voordeel:
€ 240,-
Omni Sponsorpakket C (cosponsor):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
€ 325,-
Vermelding sponsorbord clubhuis
Vermelding website sponsorpagina inclusief link naar eigen website
Advertentie klein in clubblad *
Advertentie A6 in presentatiegids *
2 maal toegangspas voor alle thuiswedstrijden van alle sporten binnen de
omnivereniging
Bijwonen sponsoractiviteiten
Reclamebord 2,5 meter bij afdeling voetbal, vlag in kulturhus, bord van2,5 meter
bij tennis
2 toegangskaarten voor feestavond*
5% korting op overige sponsoractiviteiten (b.v. shirtsponsoring)
* Met ingang van eerstvolgende seizoen / jaar
N.B. Reclameborden en vlaggen dienen door sponsor zelf aangeschaft te worden en blijven
eigendom van de sponsor
Uw voordeel:
> € 60,-
Seizoen: 2008-2009
Afdelingsponsoring:
Afdeling Sponsorpakket D (Hoofdsponsor):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
€ op aanvraag
Tenue selectie / trainingspakken selectie
Team tassen
Vermelding sponsorbord clubhuis
Vermelding website sponsorpagina inclusief link naar eigen website
Vermelding sponsorpagina clubblad *
Advertentie groot in clubblad *
Advertentie A5 in presentatiegids *
2 maal toegangspas voor alle thuiswedstrijden van de betreffende sport
Bijwonen sponsoractiviteiten
Eenmaal per sponsorperiode gebruik maken van de sportaccommodatie
Reclamebord / vlag bij de afdeling (Voetbal reclamebord 5 meter / tennis
windvanger/volleybal en gym vlag)
4 toegangskaarten voor feestavond *
Naamsvermelding bij wedstrijden van de betreffende afdeling (in
programmaboekje)
1 maal balsponsor in geval voetbal en volleybal
Bedrijfspresentatie in clubblad
15% korting op overige sponsoractiviteiten (b.v. reclamebord andere afdeling)
* Met ingang van eerstvolgende seizoen / jaar
N.B. Reclameborden en vlaggen dienen door sponsor zelf aangeschaft te worden en blijven
eigendom van de sponsor. Kleding, tassen en presentatiepakken en de bijbehorende drukkosten
zijn voor rekening van de sponsor en worden eigendom van de vereniging.
Uw voordeel:
> € 250,-
Reclamebord en Adverteren:
Sponsorpakket E:
€ 150,-
- Reclamebord voetbal/tennis enkel
- Advertentie clubblad middel
- Vermelding website sponsorpage
Uw voordeel:
€ 45,-
Sponsorpakket F:
€ 225,-
- Reclamebord voetbal enkel
/ Reclamebord tennis enkel
/ Vlag sporthal groot
- Advertentie clubblad groot
- Vermelding website frontpage
Uw voordeel:
€ 90,-
Seizoen: 2008-2009
Kleding, teambord en adverteren:
Sponsorpakket G:
€ 250,-
Sponsorpakket H:
€ 350,-
- Tenue pupillen
- Reclamebord enkel
- Advertentie clubblad middel
- Vermelding website sponsorpage
- Tenue junioren / senioren
- Reclamebord enkel
- Advertentie clubblad groot
- Vermelding website sponsorpage
Uw voordeel:
Uw voordeel:
€ 45,-
€ 65,-
Hieronder vindt u de mogelijkheden (sponsorbijdrage per jaar):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Advertentie clubblad klein / middel / groot
Vermelding website sponsorpage / frontpage
Programmaboekje klein / middel / groot
Reclamebord voetbal 2,5 meter enkel / dubbel
Reclamebord voetbal 5 meter enkel / dubbel
Reclamebord tennis enkel / dubbel
Windvanger tennis
Spandoek
Vlag klein / groot
Wedstrijdbal
Tenue pupillen
Tenue junioren
Tenue senioren
Tenue selectie
Trainings-/Presentatiepak
Trainings-/Presentatiepak
Trainings-/Presentatiepak
Team tassen
Team tassen
Evenementensponsoring
€ 35,- / € 45,- / € 65,€ 50,- / € 100,€ 45,- / € 65,€ 100,- / € 125,€ 200,- / € 250,€ 100,- / € 125,€ 200,€ 50,- per meter
€ 100,- / € 150,€ 100,€ 100,€ 150,€ 200,€ 300,€ 150,- (Gym, Volleybal)
€ 175,- (Voetbal)
€ 200,- (Selectie voetbal)
€ 50,€ 75,- (Selectie voetbal)
Bovenstaande kosten zijn exclusief aanschafkosten en de kosten voor het bedrukken.
Deze eenmalige kosten zijn voor rekening van de sponsor. Voor een kostenindicatie kunt
u contact opnemen met één van de leden van de sponsorcommissie.