SponSorpakket SponSorcontract rugbyclub tovaal

Sponsorcontract Rugbyclub Tovaal
Ondergetekenden
n Rugbyclub Tovaal, gevestigd te Goes
n
EN
n B edrijf
n T elefoon
n N aam
n E -mail
n Adres
n Iban-nummer
n P ostcode
n K vK-nummer
n P laats
n B TW-nummer
Hierna te noemen: Sponsor. Verklaren hierbij het volgende te zijn overeengekomen:
Sponsor neemt af het hieronder aangekruiste pakket onder eveneens hieronder opgenomen voorwaarden.
Sponsorpakket
Pakket a - ter waarde van ¤1.405,-
Pakket B - ter waarde van ¤955,-
• Shirtsponsor, positie FC
• Reclamebord 300 x 80 cm
• Logo website, digitale nieuwsbrief en
welkomstbord
• Advertentie clubblad, hele pagina
• Shirtsponsor, positie RB of N
• Reclamebord 300 x 80 cm
• Logo website, digitale nieuwsbrief en
welkomstbord
• Advertentie clubblad, halve pagina
PAKKETPrijs ¤ 1.125,- per jaar*
PAKKETPrijs ¤ 765,- per jaar*
Pakket c - ter waarde van ¤630,-
Pakket D - ter waarde van ¤230,-
• Shirtsponsor, positie S of C
• Reclamebord 300 x 80 cm
• Logo website en digitale nieuwsbrief
• Reclamebord 300 x 80 cm
• Logo website en digitale nieuwsbrief
PAKKETPrijs ¤ 540,- per jaar*
PAKKETPrijs ¤ 195,- per jaar*
Pakket E - ter waarde van ¤175,-
Pakket F - ter waarde van ¤125-
• Advertentie clubblad, hele pagina
• Logo website
• Advertentie clubblad, halve pagina
• Logo website
PAKKETPrijs ¤ 155,- per jaar*
PAKKETPrijs ¤ 115,- per jaar*
Pakket G - ter waarde van ¤100-
Pakket H
• Wedstrijdbal
• Logo website
• Logo website, digitale nieuwsbrief en
welkomstbord
PAKKETPrijs ¤ 90,- per WEDSTRIJD*
PAKKETPrijs ¤ 75,- per jaar*
* Prijzen zijn exclusief reclameproducten.
rugbytovaal
Sportpark Het Schenge | Goes | [email protected] | www.tovaal.nl
Correspondentieadres | Rimmelandplein 9 | 4461 KX Goes | KvK: 40309489 | Bank: NL60 RABO 0101477465
DUUR
Sponsorpakketen worden (met uitzondering van pakket G) aangegaan voor de duur van drie seizoenen (een seizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli) en wordt zonder
opzegging stilzwijgend steeds met 1 seizoen verlengd. Facturatie vindt jaarlijks plaats in augustus. Opzegtermijn: 3 maanden voor het einde van het seizoen.
VERPLICHTINGEN RUGBYCLUB TOVAAL
Zodra de reclameproducten van Sponsor (in de juiste format) in het bezit zijn van Rugbyclub Tovaal, is Rugbyclub Tovaal verplicht deze binnen twee weken te plaatsen en
in goede staat van onderhoud te houden.
OVERIGE BEPALINGEN
- Niet inbegrepen zijn de kosten van reclameproducten.
- Betalingstermijn: 30 dagen na factuurdatum.
RECLAMEPRODUCTEN
- Advertentie: de afmeting van een advertentie is: hele pagina: 128 x 190 mm of halve pagina: 128 x 90 mm. Onze sponsor Nilsson communicatiekunstenaars kan een
advertentie voor u opmaken. Afgesproken prijs is €75,- excl. BTW*. Op basis van compleet digitaal aangeleverde tekst en beeld(en). Kant-en-klaar materiaal kan worden
aangeleverd in de volgende bestanden: PDF, JPG of Indesign (.indd).
- Reclamebord: de afmeting van een reclamebord is 300 x 75 cm. Onze sponsor Nilsson communicatiekunstenaars kan een bord voor u opmaken. Afgesproken prijs is
€75,- excl. BTW*. Op basis van compleet digitaal aangeleverde tekst en beeld(en). Onze sponsor ProSigners kan deze uiteindelijk voor u produceren. Afgesproken prijs is
€160,- excl. BTW*. Het bord is eigendom van de sponsor.
- Sticker logo welkomstbord: de afmeting van de sticker is 22 x 11 cm. Onze sponsor ProSigners kan deze voor u produceren. Afgesproken prijs is €10,- excl. BTW*.
OPGEMAAKT IN TWEEVOUD
Datum:
…………………………………
Namens Rugbyclub Tovaal
Namens de Sponsor
NaamNaam
……………………………………………………………………
Handtekening
Handtekening
……………………………………………………………………
* Facturatie loopt via Rugbyclub Tovaal.