kruisboogmarathon - S.V. Op de Korrel

Uitnodiging
e
20 kruisboogmarathon
Bemmel
2014
Onze vereniging organiseert dit jaar voor de 20e keer de kruisboogmarathon.
Omdat dit een jubileum is gaan we uit van een extra aantal deelnemers.
De wedstrijd wordt verschoten op Zondag 21 September 2014 aanvang 11.00 uur
Einde wedstrijd 17.00 uur waarna aansluitend de Gerard Tap Wisseltrofee zal worden
uitgereikt.
U dient een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn (baannummer verloting).
Het totaal aantal schoten bedraagt 250, als volgt te verschieten;
Het eerste uur 50 schoten plus 4 proefschoten, ieder uur hier opvolgend 40 schoten
zonder proef, er zal tevens geschoten worden op 1,40 m hoogte.
De wedstrijd wordt verschoten conform de door de NKB vastgestelde reglementen
(deelnemers hoeven geen lid te zijn van een bond)
(Op deze banen wordt een week later, 28 september de NK voor NKB-leden gehouden)
Voor iedere schutter zijn er 2 broodjes ham/kaas en 2 consumptiebonnen ter beschikking.
Ter dekking van de kosten is een vergoeding van € 10,- noodzakelijk, dit te voldoen
voor aanvang van de wedstrijd.
Willen de liefhebbers en nieuwe deelnemers/uitdagers voor 11 september zich aanmelden
voor deelname.
Met vriendelijke groet,
Bart Wolters
SV Op de Korrel
Sportlaan 1e Bemmel
tel. 0481-464753 (dinsdag en vrijdag avond)
opgeven voor deelname;
mail naar: [email protected]