Meditatie april 2014 - Protestantse Gemeente Sexbierum

Meditatie april 2014
Water, water van de doop
uit uw bron ontspringt de hoop….
Woorden uit een bekend lied, vaak gezongen als er een kindje in onze gemeente wordt
gedoopt. Een baby, een klein kind, gekleed in het wit. Zo vertederend, dit jonge leven. Het
witte ‘kleed’, de witte doopjurk, die verwijst naar het pure, nieuwe leven, dat in Christus aan
iedereen beloofd is. Water wordt er op het hoofdje gesprenkeld, symbool voor een
vruchtbaar leven, en voor de doortocht naar een nieuw begin. Ouders, die staan voor de
belofte hun kind te laten delen in de liefde van de Heer. De doop is het teken van het
verbond dat God nog altijd sluit met de mens. Steeds opnieuw mogen we hiervan getuige
zijn. Het is feest, er is blijdschap, er zijn gasten, en er zijn felicitaties.
Ieder van ons heeft zijn of haar eigen herinneringen aan en gedachten over de doop. Toen ik
jong was, waren er nog geen aparte ‘doopzondagen’. Wanneer er een kindje was geboren,
werd er vaak zo snel mogelijk gedoopt. Vooral in de gereformeerde kerken was dit een
gewoonte. Zo is mijn eigen mem niet aanwezig geweest bij de doop van zeven van haar acht
kinderen…. En zij was niet de enige mem die nog in het kraambed lag tijdens de doop van
haar kind.
Eigen herinneringen, en toch ontbreekt er ook een herinnering. Als je als jonge baby bent
gedoopt, heb je geen weet meer van je eigen doop. Je bent gedoopt, maar het was niet je
eigen keuze. Je bent gedoopt, je naam is genoemd voor God en de gemeente, je mag ‘erbij’
horen, maar je was het je niet bewust, je weet er niets meer van. Zien we hier dan ook iets
van het grote geheim van dit sacrament, van deze ‘genadegave’ van God? Al vóór je zelf kon
kiezen liet God weten dat je Zijn kind mag zijn.
Tijdens de Paaswake denken we ook aan onze eigen doop. We mogen dan deze gave van
God vernieuwen, herbeleven. Vorig jaar hebben we dit in Sexbierum voor het eerst gedaan.
We ‘doopten’ onze vingers in het doopwater en we raakten ons voorhoofd aan. Het
ontroerde me. Ik, die geen herinnering heb aan mijn eigen doop, voelde me dat moment
sterk verbonden met heit en mem, die me hebben laten dopen. En met God, die ook mij
kent, en van mij houdt al vanaf mijn begin.
Dit jaar mogen we opnieuw onze doop gedenken. Altijd weer wil de Geest van God een
nieuw begin met ons maken. En opnieuw mag ik weten: Iets of Iemand houdt mij altijd
vast….
Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
uit Gezang 247
Wypkje Wijbenga