FiXiT power +
High tack
Kokers 290 ml
Kleur
Wit
Zwart
Art.nr
0893 201 2
0893 201 3
Elastische 1K lijm- en afdichtingskit, met hoge modulus, op basis
van MS-Polymeer.
Eigenschappen:
Toepassingen:
•Uitermate hoge aanvangskleefkracht.
In de meeste gevallen is het onder steunen niet meer nodig, zelfs bij
zware stukken.
•Bijzonder sterke hechting zonder primer op
vrijwel alle ondergronden: ijzer en staal,
aluminium, lood, zink, koper, messing, beton en
metselwerk, natuurstenen, gips, polycarbonaat,
polyester, plexiglas, polystyreen, polyurethaan,
PVC en andere kunststoffen, wand- en vloer tegels, keramiek, glas en geglazuurde opper vlakken, verf, hout, …
•Hecht zelfs op vochtige en natte ondergronden
•Duurzaam elastisch blijvend - Zout water en
weersbestendig
•Sanitair ingesteld: bestand tegen schimmelvorming
•Geen randzone vervuiling op zuigende onder gronden (natuurstenen)
•Overschilderbaar met de meeste verven
(ook poederlakken)
•Siliconen-, isocyanaten-, PVC en oplosmiddelvrij
•Vrijwel reukloos
•Zeer snelle huidvorming en afbinding
•Waterdicht verlijmen van allerlei materialen in
de bouw en industrie
•Verlijmen en aansluiten van natuurstenen zoals
marmer, graniet, arduin en dergelijke zuigende
materialen waar randvervuiling door oliën of
weekmakers kunnen optreden
•Verlijmen van alle type spiegels
•Verlijmen en voegen in badkamers en vochtige
ruimten
•Watervaste verlijming van plinten, deur- en
vensterbanken, muurprofielen, randprofielen, …
•Verlijmingen en naadafdichtingen in
carrosserie-, metaal-, vliegtuig- en scheepsbouw
•Soepel verlijmen van materialen welk aan
trillingen onderworpen zijn
Verp.
1/24
1/24
MWB - 10/2013 - © - HFST. 06
Uitstekend met watergedragen verfsystemen op
acrylaatbasis. Alkydharsverven kunnen in droging
vertraagd worden. Voor het schilderen, het kitoppervlak reinigen met spiritus. Voor een optimale
hechting van acrylaatdispersie verf blijkt het aanbrengen van de eerste verflaag binnen een termijn
van 3 dagen gewenst. De hechting van de verf op
de kit is mede afhankelijk van de samenstelling
van de verf. Vooraf testen is sterk aanbevolen.
LET OP:
Technische gegevens
Type
Dichtheid
Verspuitbaarheid
Standvermogen
Volumeverlies
Shore-A hardheid
Modulus 100%
Rek bij breuk
Aanvangskleefkracht
Treksterkte
Temperatuurbestendigheid
UV-bestendigheid
Aanbrengtemperaturen
Verwerkingstijd
Afbinding
Houdbaarheid
Overschilderbaarheid:
Elastisch – MS-polymeer
1,57 g/ml
10 g/min. (Ø 3 mm - 6,3 bar)
zakt niet
krimpt niet
60° (DIN 53505)
1,40 Mpa (DIN 53504)
350% (DIN 53504)
200 < 250 g/cm² (trek- en schuifsterkte)
2,20 Mpa (DIN 53504)
-40°C tot +95°C
Matig
+5°C / +40°C
10 < 15 minuten
2 < 3 mm / dag
12 maanden
In originele verpakkingen, droog bewaard tussen
+5°C en +25°C
Gladstrijken met een neutrale zeepoplossing.
Contact van verse lijm met reinigings- en
oplosmiddelen vermijden. De lijm bevat geen UV
stabilisatoren en witte kleurpasta. Dit kan met
verloop van de tijd een lichte vergeling mogelijk
veroorzaken. Dit heeft geen enkel invloed op de
technische eigenschappen van de lijm.
Contact met chemische dampen, oplossings- of
reinigingsmiddelen vermijden, specifiek tijdens het
doorharden.
Niet geschikt voor aquariabouw of op PMMA,
PE, PP, PTFE, rubber, bitumineuze en was- of
paraffine houdende ondergronden.
Het is steeds aanbevolen de hechting en de
verdraagzaamheid vooraf te testen
Bovenvermelde aanwijzingen omtrent de toepassing van het product zijn gebaseerd op onze ervaringen en testen. De omstandigheden bij gebruik van het product zijn evenwel steeds individueel en afhankelijk van diverse factoren.
De voorschriften i.v.m. de toepassing van het product zijn derhalve steeds vrijblijvend. Een en ander geldt eveneens voor de inlichtingen welke u worden bezorgd door onze technische en commerciële diensten. Er wordt u ten
stelligste aanbevolen eerst een test uit te voeren. Technische wijzigingen en verdere ontwikkelingen van het product kunnen door ons vrijblijvend en zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Het verdient derhalve
aanbeveling steeds de laatste editie van onze productinformatie te gebruiken.
10210