Presentatie Henk-Jan Misbeek

Rivas Zorggroep
BIJEENKOMST LOGIZ
Logistiek in Zorg
20 november 2014
Henk-Jan Misbeek, regiomanager Rivas Zorggroep
Rivas: uw zorg goed geregeld
Zorg thuis
Ziekenhuis
JGZ en
kraamzorg
Woonzorg
Verpleeghuiszorg
Maatschappelijk werk
Cursussen, zorghulpmiddelen
Voeding en
Leefstijl
Rivas: uw zorg goed geregeld,
locatie Lingesteyn
Zorg thuis
JGZ
Verpleeghuiszorg
Maatschappelijk werk
Zorghulpmiddelen
Diëtetiek
Hier kiezen mensen voor Rivas
5 Waarden: het karakter van Rivas
Planetree
Zorg verlenen volgens het Planetree-principe:
Planetree staat voor mensgerichte zorg waarbij de cliënt
voorop staat. Het doel is het verbeteren van de zorg en het
welzijn vanuit de belevingswereld van de cliënt.
Planetree
en Rivas Zorggroep
Rivas deed al aan patiëntgerichte zorg, maar
niet in een samenhangende zorgvisie
Planetree is het concept dat ons handelen
ondersteunt
Planetree geeft vorm aan onze opvatting: de
cliënt centraal en Rivas, uw zorg goed
geregeld
Planetree
Planetree: de 10 componenten
Planetree: de 10 componenten
1. Hartelijkheid en respect in de omgang
2. Keuzevrijheid en beslisrecht
3. Contact met familie en vrienden
4. Lichamelijke steun en troost
5. De eenheid van lichaam en geest
Planetree: de 10 componenten
6.
Mogelijkheden tot aanvullende zorg
7.
Prettige omgeving
8.
Aandacht voor kunst en cultuur
9.
Smakelijk eten
10. Contact met de wereld
Planetree
4. De eenheid van lichaam en geest
Ruimte voor geloof en andere opvattingen
Erkenning voor feit dat opname een keerpunt is in
een mensenleven
Stilteruimte, kapel
Afgeschermde zithoekjes
Bezinningsplaats in de tuin
Oog voor rituelen
Planetree
8. Prettige omgeving (1)
Een verblijf- en behandelomgeving met
smaak, sfeer en stijl ingericht en welkome
uitstraling:
Uitnodigende zitjes en gespreksruimten,
familiekamers ook om te logeren
Tuin en natuurbeleving om het welbevinden te
begroten
Planetree
8. Prettige omgeving (2)
Een verblijf- en behandelomgeving met
smaak, sfeer en stijl ingericht en welkome
uitstraling:
Opgeruimde en vooral schone omgeving
Biblio- en mediatheken voor cliënten en
medewerkers (informatiecentrum)
Open, lichte, gastvrije en toegankelijke lage balies
Creëren van een hotelsfeer met lounge en lobby
Planetree
9. Smakelijk eten
Eten is een feest !
Etensgeuren geven huiselijke sfeer en zijn wekken
de eetlust op
Eten als een sociale activiteit in een gezellige
ambiance, gezamenlijk aan een mooi gedekte tafel
Een belangrijk moment van de dag vooral niet aan
tijd gebonden
Planetree
Planetree organisaties zijn succesvol
Tevredenheid, zowel m.b.t. patiënten als
medewerkers
Kortere ligduur, gedaald sinds aansluiting
bij Planetree
Laag ziekteverzuim, gedaald sinds
aansluiting