Groepsbijeenkomst 16 juli handout

HANDOUT OndernemeninCool - 16 juli 2014.
In deze handout lees je de achtergrondinformatie die horen bij de training van 16 juli
2014. Aan het eind staan ook de huiswerkopdrachten.
Deel 1: Wie ben ik, wat kan ik?
Kernkwaliteiten:
Tijdens de 1e les heb je 10 kwaliteiten van jezelf gekozen
Kernkwadrant
VOORBEELD van een KERNKWADRANT:
Handout OndernemeninCool training 16 juli 2014 – Liz Pelupessy
Belangrijke ondernemerscompetenties
Welke ondernemerscompetenties heb je en wanneer heb je die laten zien?
1.Creativiteit = Creativiteit is iets nieuws zien (kansen of oplossingen voor problemen),
iets nieuws vinden en iets nieuws doen of maken. Daarmee is creativiteit dus meer dan
een manier van waarnemen, denken of doen. In onze definitie is creativiteit juist een
combinatie van deze drie.
2.Doorzettingsvermogen = Doorzettingsvermogen wil zeggen dat je krachtig
vasthoudt aan een bepaald idee of actie. Je stopt pas als je je doel hebt bereikt. Tenzij
dit redelijkerwijs niet haalbaar is. Synoniemen voor doorzettingsvermogen zijn:
vasthoudendheid, standvastigheid en vastberadenheid.
3.Strategisch inzicht = Iemand met strategisch inzicht denkt verder dan de dagelijkse
gang van zaken door het overdenken van zaken, problemen en kansen op langere
termijn.
4.Flexibiliteit = Flexibel gedrag wil zeggen: je eigen houding en opvattingen vrijwillig
aanpassen aan veranderende omstandigheden in je (werk)omgeving.
5.Communicatief vermogen = iemand die goed kan communiceren kan een
boodschap goed overbrengen
6.Leidersoriëntatie = Elke leider heeft een duidelijk beeld van de wereld en wat zij
willen bereiken. Een leider weet dit ook duidelijk te maken en anderen enthousiast te
maken.
7.Marktgerichtheid = Een ondernemer die marktgericht is houdt zich zowel bezig met
wat klanten willen als wat zijn/haar concurrenten aan het doen zijn.
8.Organisatievermogen = Iemand met organisatievermogen kan goed plannen en
organiseren. Ook wordt goed omgegaan met middelen en tijd.
9.Prestatiegerichtheid = De behoefte om prestaties neer te willen zetten, het steeds
weer beter te doen en de strijd jezelf en met je concurrenten aan te gaan om je visie, je
einddoel te bereiken.
10.Durf = Iemand met durf pakt lastige situaties aan, gaat risico's niet uit de weg en
laat zich niet leiden door angst.
11.Visie = Een ondernemer met visie kan een beeld geven van zijn bedrijf in de
toekomst. Je geeft met andere woorden een kort en helder antwoord op de vraag: 'hoe
zien je jezelf/jouw bedrijf in de wereld van morgen?'
12.Zelfreflectie = Zelfreflectie betekent dat je terugkijkt op hoe je werkt en handelt,
hoe en welke persoonlijke eigenschappen en competenties jij inzet. Jij als persoon staat
centraal. Door zelfreflectie kun je stilstaan bij je eigen handelen en dit kritisch
onderzoeken. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten in je persoonlijkheid, in je gedrag en de
achterliggende drijfveren. Op basis van deze inzichten kun je je handelen bijstellen en
daarmee de kwaliteit van je werk verbeteren.
Handout OndernemeninCool training 16 juli 2014 – Liz Pelupessy
2: wat is mijn bedrijfsidee?
MINDMAPPEN

Mindmap maken van je bedrijfsidee
Hoe werkt mindmappen?
Het woord mindmappen klinkt misschien wat vreemd, maar het is simpelweg een nieuwe
manier om aantekeningen te maken. Bij mindmappen gaat het om een combinatie van
schrijven en tekenen. Op een wonderlijke manier sluit dat beter aan bij ons natuurlijke
denken dan simpelweg A4-tjes volschrijven.
Beter onthouden
Mindmappen heeft nog meer voordelen: de standaard manier van aantekeningen maken
helpt je bijvoorbeeld weinig bij het onthouden van wat je schrijft. Mindmappen past veel
beter bij de manier waarop je hersenen informatie opslaan. Door meerdere kleuren,
plaatjes en verbindingen te maken leg je sterkere associaties aan - ook jouw geheugen
werkt voornamelijk door associaties.
Verder is mindmapping een perfecte techniek om structuur en overzicht te houden.
Brainstormen met jezelf
Mindmappen kun je gebruiken om met jezelf te brainstormen of om nieuwe ideeën uit te
diepen.
Hoe werkt mindmappen?
1.Schrijf het kernwoord waar je over na wilt denken, of waar je aantekeningen over wilt
maken, in het midden van een vel papier.
2.Voor elk woord wat daar aan linkt, trek je een lijn vanaf je kernwoord richting de
buitenrand van het papier. Net boven die lijn zet je het woord wat linkt aan je
kernwoord.
3.Als je een woord of concept bedenkt, wat aan het einde van de andere woorden linkt,
trek je vanaf dat woord weer een nieuwe lijn en schrijf je het nieuwste woord net boven
die lijn.
QUICKSTART HANDLEIDING 7 stappen:
1. Begin in het MIDDEN op een blanco vel LIGGEND papier.
2. Kies je onderwerp/doel.
3. Schets een PLAATJE dat je onderwerp/doel representeert.
4. Gebruik minimaal 3 KLEUREN
5. Teken gebogen takken, associeer vanaf het midden (dik naar dun) en VERBIND
hoofdtakken met de centrale afbeelding.
6. Gebruik 1 sleutelwoord of plaatje per tak voor meer kracht en flexibiliteit in je
denken
7. Gebruik véél plaatjes aangezien een plaatje meer zegt dan duizend woorden.
Handout OndernemeninCool training 16 juli 2014 – Liz Pelupessy
Huiswerk 1: werken aan de eerste stukken tekst (over je zelf en het product) van het
ondernemingsplan.
De vragen van het Qredits Ondernemingsplan invullen t/m pagina 6
En van pagina 7 § 2.3.2 en § 2.3.3.
Huiswerk 2: marktverkenning, research doen voor je eigen bedrijf (ga kijken en
nadenken over de plek en bezoek bedrijven die iets vergelijkbaars doen als jouw
bedrijfsidee).
Elk afgemaakt stukje van je plan kun je mailen naar John Autar: [email protected]
Handout OndernemeninCool training 16 juli 2014 – Liz Pelupessy