Contactgegevens van Pedicure Collectief ZHZ www

Contactgegevens van
Pedicure Collectief ZHZ
Voorzitter:
Mevr. S. Beukers
T: 0187 489840
Secretariaat/postadres:
Mevr. Y. Huysman
Bethlehemweg 39
3233 TB Oostvoorne
T: 06 10087478
[email protected]
Penningmeester:
Mevr. N. van Eijsden-Stavast
Informatie over de
belangenvereniging voor
medisch pedicures en
pedicures plus in de regio
Zuid-Holland-Zuid.
www.pedicurecollectief-zhz.nl
Leden van het Pedicure Collectief
ZHZ staan voor:
 Registratie in het Kwaliteitsregister
voor Pedicures (KRP) van ProCert
Wat is Pedicure Collectief ZHZ?
Pedicure Collectief ZHZ is een
belangenvereniging voor medisch
pedicures en pedicures plus die
geregistreerd staan in het
Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP)
van ProCert en werkzaam zijn in de regio
Zuid Holland Zuid.
Zorggroepen
We zijn gesprekspartner namens al onze
leden voor de Zorggroepen in de regio’s
Voorne-Putten, Hoogvliet, Rozenburg en
Goeree-Overflakkee.
Hoe de vereniging is ontstaan
De vereniging is ontstaan in juli 2012 uit
de behoefte aan een samenwerkingsvorm tussen pedicures, vanwege de
aankomende wetswijziging waarbij de
voet zorg voor Diabetes type 2 patiënten
geïmplementeerd moet zijn in de
ketenzorg.
Het Bestuur
De vereniging heeft een dagelijks bestuur
bestaande uit 3 leden en een algemeen
bestuur. In totaal zijn er 7 bestuursleden
met verschillende taken.
 Vakbekwaamheid
 Hygiënisch en milieutechnisch
verantwoord uitoefenen van het
beroep
 Behandeling volgens de Code van
het voetverzorgingsbedrijf
 Samenwerking met collegapedicures en andere zorgverleners
 Bijhouden van kennis en kunde op
het vakgebied, ook door
zelfgeorganiseerde
“geaccrediteerde” lezingen
Leden van het Pedicure Collectief
werkzaam in uw regio
Op onze website:
www.pedicurecollectief-zhz.nl
kunt u in het menu onder “zoek
professional” een actuele lijst vinden met
daarop alle aangesloten pedicures.
Informatie
Wilt u meer informatie over de
vereniging?
Neemt u dan contact op met het
secretariaat via het emailadres :
[email protected]
U kunt ook contact opnemen met onze
voorzitter Sonja Beukers 0187 489840.
Website
Voor de meest actuele informatie over de
vereniging verwijzen we u naar onze
website:
www.pedicurecollectief-zhz.nl