Bouw Klomphof kan beginnen

De Twentsche Courant Tubantia 05/11/2014
Copy Reduced to %d%% from original to fit letter page
WIERDEN 13
DE TWENTSCHE COURANT TUBANTIA WOENSDAG 5 NOVEMBER 2014
Bouw Klomphof kan beginnen
Nieuwbouw De Klomphof moet in 2021
gereed zijn. Bouwwerkzaamheden fase 1
beginnen in eerste helft van 2015.
WIERDEN – De Stichting Wonen
Wierden Enter (SWWE) begint
in april van 2015 met de bouw op
De Klomphof. Uitgesmeerd over 7
jaar worden daar 128 appartementen gebouwd. Onlangs werden de
laatste panden gesloopt om plek
te maken voor de nieuwbouw. Zo
ging onder meer kinderopvang
Poesje Mauw tegen de vlakte.
Tijdens de eerste fase worden om
en nabij de 47 woonruimtes gerealiseerd. Deze woningen zijn bedoeld voor de senioren die op het
moment in het huidige Klomphofcomplex verblijven. De nieuwe appartementen zijn volgens
de SWWE bovendien ‘zorgproof’,
zodat het mogelijk is voor de bewoners om in de toekomst thuiszorg te ontvangen.
Tevens zet de woningstichting stevig in op energiebesparing. Zo
krijgt het appartementencomplex
zonnepanelen, waardoor de energierekening voor de bewoners bin-
nen de perken blijft.
Volgens directeur Cor Al van de
SWWE is het een bewuste keuze
om met de seniorenappartementen te beginnen. „Zodra deze fase
is afgerond, kunnen de ouderendie nu in de oude appartementen
wonen verhuizen naar de nieuwbouw. Waarna we in 2016 kunnen
beginnen met fase 2, waartoe ook
de sloop van de oude woonblokken behoort. In die gebouwen zitten 66 appartementen gevestigd.”
Het is niet zo dat het huidige complex volledig over de houdbaarheidsdatum is, benadrukt Al.
„Het is pas een jaar of dertig à vijfendertig oud, dus op zich zou het
langer mee kunnen. Maar gezien
de uitstraling en de staat van sommige delen, is deze vernieuwing
hard nodig.”
De nieuwbouw wordt aan de
kant van de Marktstraat vier verdiepingen hoog en aan de achterzijde drie verdiepingen. Om dat al-
䡵 Wanneer de eerste fase van het bouwproject De Klomphof in 2016 voltooid is, staat er een nieuw pand met 47 ap-
partementen aan de Marktstraat. illustratie Beltman Architecten
les zo soepel mogelijk te laten verlopen, is er veel overleg met omwonenden. Zo kijken bewoners
uit de tegenovergelegen Botterhof
in de toekomst tegen het nieuwe
bouwwerk aan. „Maar de Botterhof is zelf ook vier verdiepingen
hoog, dus daar verwachten we
geen problemen”, meent de directeur.
Na voltooiing van het eerste appartementencomplex wordt er be-
gonnen met de sloop van de huidige bouwblokken. In fase 2 (2016
- 2018) komen er nog eens 44 appartementen bij. Tevens realiseert
de woningstichting tien nieuwe
patiowoningen. Gedurende de
slotfase (looptijd tot 2021) worden
ook de laatste 22 appartementen
verwezenlijkt, alsmede nog vijf
vrijstaande seniorenwoningen.
De in fase 2 en 3 te bouwen appartementencomplexen zijn bedoeld
voor alle huurders, geeft Al aan.
„Hoewel we de regels wat betreft
doelgroepen afgelopen jaar al hadden versoepeld. Zo mogen jongeren ook reageren op seniorenwoningen.”
Het gehele project kost de SWWE ongeveer 22,5 miljoen euro.
In de eerste en tweede fase investeert ook de gemeente 521.000 euro voor de aanleg van groen, parkeerplaatsen en de bestrating.
Ontbijten
om goede
voorbeeld
te geven
WIERDEN – Vierentwintig leerlin-
gen, zes leerkrachten en burgemeester Henk Robben lieten het
zich gisteren uitstekend smaken.
Dit jaar was het de beurt aan kinderen van de Widerode om Het
Nationaal Schoolontbijt samen
met de Wierdense burgervader te
gebruiken.
Jaarlijks doen er landelijk ongeveer 500.000 kinderen mee aan
het schoolontbijt. Met de gezamenlijke ochtendmaaltijd willen
scholen het belang benadrukken
van een goed ontbijt. Het is geen
geheim dat veel kinderen ’s ochtends niets eten, maar de lege
maag vervolgens wel vullen met
allerlei zoetigheid en vette producten.
Evenals eerdere jaren is er vanuit
zowel de school als de gemeente
een bedrag voor het goede doel
bijeengebracht. Dit jaar doneerde
de Widerode zo’n 100 euro aan de
Make A Wish Foundation. De gemeente Wierden deed daar nog
eens 250 euro bovenop.
䡵 Burgemeester Henk Robben geniet samen met kinderen van basisschool de Widerode van een stevig ontbijt in de burgerzaal van het gemeentehuis. De
burgervader stipte het belang van een goed ontbijt nog maar weer eens aan bij de schooljeugd. foto Bert Kamp
Copyright (c)2014 De Twentsche Courant Tubantia 05/11/2014
November 6, 2014 7:46 am / Powered by TECNAVIA