Introductie boekje - CityLight Alkmaar

WELKOM IN DE KERK!
INTRODUCTIE BOEKJE
Ontdek de Geloofsheld in jou!
WELKOM
Ontdek de Geloofsheld in jou!
2
ONZE MISSIE
MENSEN TOERUSTEN, ZODAT ZIJ HUN KENNEN, STERK ZIJN EN ZIJN KONINKRIJK ZICHTBAAR MAKEN
Love God
Empower people
Impact society
CITYLIGHT ALKMAAR: ONTDEK DE GELOOFSHELD IN JOU!
Ontdek de Geloofsheld in jou!
3
ONZE WAARDEN
Wat voor cultuur vinden wij belangrijk binnen onze gemeente?
Een kerk vol van Gods tegenwoordigheid
Een kerk zonder barrières
Een kerk voor en door alle generaties
Een kerk vol van geloof
Een kerk die gaat voor transformatie
Een kerk met impact
Een kerk die creatief en eigentijds is
Ontdek de Geloofsheld in jou!
4
LEIDERSCHAP EN STRUCTUUR
VAN DE GEMEENTE
Oudsten team
Staf team
CONNECT
EMPOWER
Connect
groepen
Aanbidding
Empower
avonden
Kings Kids
Pastoraat
Conferenties
Jeugd
Samenkomst
Onderwijs
Senioren
Introductie
avonden
Strijders
groepen
Pijler
Stappen
naar vrijheid
Jonge
leiders
IMPACT
Zending
Impact
groepen
Diaconaat
ONDERSTEUNEND
Facilitair
Communicatie (internet/maandblad/weekinfo/brochures)
Ontdek de Geloofsheld in jou!
5
De samenkomsten
Kings Kids
Jeugdgroepen
Ontdek de Geloofsheld in jou!
6
Senioren
Ontdek de Geloofsheld in jou!
7
Connect Groepen
Impact groepen
Ontdek de Geloofsheld in jou!
8
Empower avonden
Vluchtelingen
Pastoraat
Ontdek de Geloofsheld in jou!
9
Zending
Facilitaire dienst
Ontdek de Geloofsheld in jou!
10
Ontdek de Geloofsheld in jou!
11
LIDMAATSCHAP
De lidmaatschapsovereenkomst
Christus, mijn Verlosser
Christus als Heer
Ontdek de Geloofsheld in jou!
12
Christus als Voorbeeld
Christus en zijn Genade
Ontdek de Geloofsheld in jou!
13
Christus en mijn persoonlijke geloofsleven
Ontdek de Geloofsheld in jou!
14
IDENTITEIT VAN DE PINKSTERGEMEENTEN
BIJ WELK KERKGENOOTSCHAP HOREN WIJ
Geschiedenis van de Verenigde Pinkster- en Evangelie Gemeenten
Ontdek de Geloofsheld in jou!
15
Ontdek de Geloofsheld in jou!
16
Ontdek de Geloofsheld in jou!
17
Ontdek de Geloofsheld in jou!
18
WAT GELOVEN WIJ ALS GEMEENTE
Inleiding
Artikel 1 – God, zijn wezen
Artikel 2 – Jezus Christus, zijn persoon
Artikel 3 – Jezus Christus, zijn werk
Artikel 4 – De Heilige Geest, zijn persoon en werk
Ontdek de Geloofsheld in jou!
19
Artikel 5 – Openbaring en Heilige Schrift
Artikel 6 – De mens
Artikel 7 – Het reddingsplan van God
Artikel 8 – De Gemeente
Ontdek de Geloofsheld in jou!
20
Artikel 9 – De opdracht van de Gemeente
Artikel 10 – Doop en Avondmaal
Artikel 11 – Doop in de Heilige Geest; Uitingen van de Geest
Artikel 12 – Toekomstverwachting
Ontdek de Geloofsheld in jou!
21
Slotverklaring en oproep
Ontdek de Geloofsheld in jou!
22
Afdelingsleiders
Ontdek de Geloofsheld in jou!
23
Adres
:
Telefoon
Email
Internet
Bank
:
:
:
:
Helderseweg 32
1817 BA Alkmaar
072 – 515 25 45
[email protected]
www.citylightalkmaar.nl
IBAN NL41ABNA0489219225
Ontdek de Geloofsheld in jou!
24