Het hele Westland - 4you accountancy

WOENSDAG 3 DECEMBER 2014 TACHTIGSTE JAARGANG
Deze week:
Heading
Heading
Heading
Beschrijvingregel 1 en
Beschrijvingregel 1 en
Beschrijvingregel 1 en
regel 2
Knipoog
regel 2
Rubriek
Studiedag
Wethouder Arne Weverling ontbrak tijdens de laatste Westlandse raadsvergadering. In verband met een belangrijke
studiedag, zei de burgemeester licht
vilein. Exact op dat moment zat Arne als
voorzitter aan aan het openingsdiner
van een wethoudersconferentie in Fort
Voordorp. Waarschijnlijk studerend
welke vork of welk mes hij bij elk komend gerecht zou moeten gebruiken.
Zo’n 60% van de Nederlandse glastuinbouwers staat inmiddels onder extra
toezicht van de banken. Dat zegt (onder
anderen) Rob Bal, directeur van één
van de grootste en meest innovatieve
tomatenteeltbedrijven in ons land in een
vraaggesprek met het Financieel Dagblad
(FD). Bal roept op tot een deltaplan voor
de sector, waarbij beter wordt nagedacht
over internationale kansen.
Student
Tijdens dat diner sprak Jack de Vries.
Deze (voormalige CDA-)spindoctor
helpt politici, zoals wethouders, zich zo
positief mogelijk te presenteren. Om de
publieke opinie gunstig te stemmen.
Ineens wordt overduidelijk waarom
Weverling ‘studerend’ afwezig was. De
wethouder na afloop: ‘Volgens De Vries
moeten we in een mediacratie vooral
open, transparant en vertrouwenwekkend zijn. Het is goed daar eens op te
reflecteren en om te spiegelen.’ De
theorie zit er bij student Weverling al in
goed in; nu nog de praktijk.
door Louis Bruijnzeels
“Als er niets gebeurt, dreigt ‘het kroonjuweel van de Nederlandse maakindustrie’ - zoals Rob Bal dat uitdrukt - te
verdwijnen. “Net als de textielsector in
de jaren vijftig en zestig en de scheepsbouw in de jaren zestig en zeventig”,
voegt hij daar aan toe.
Versnipperd
Foto: Rolf van Koppen
Voor Sinterklaas en zijn Pieten is het
hard werken geblazen. De laatste dagen voor de verjaardag van de goedheiligman wordt alles op alles gezet om
alle verlanglijstjes goed door te nemen,
de cadeaus in te pakken en de gedichten te schrijven. Doel is om alles op of
rond de verjaardag van de Sint, 5 december, gereed te hebben.
Toch had het Spaanse gezelschap deze
zaterdag nog even tijd voor ontspanning. De Sint bezocht zijn tijdelijke
Westlandse stulpje in Naaldwijk en ook
in zijn werkkamer in ‘s-Gravenzande
nam Sinterklaas de tijd om even met de
kinderen te praten. Natuurlijk waren er
ook Pieten aanwezig die de ontmoeting
met de Sint luister bijzetten door royaal
te zijn met strooigoed.
De tomatenreus heeft het in het FD
over historische weeffouten in de sector. “De teler neemt van alle schakels in
de keten het meeste risico door grond
te kopen en te investeren in kassen,
maar ontvangt te weinig voor zijn eindproduct, doordat de sector traditioneel
te weinig oog heeft gehad voor wat de
markt wil. De sector is te versnipperd
en werkt te weinig samen. Daardoor
laat ze zich gemakkelijk uitspelen door
klanten en staan prijzen onder druk”,
aldus Rob Bal.
Onderconsumptie
Toeval
Het zal ongetwijfeld toeval zijn, maar
bij de start van Marketing Westland genoot 30% van de tuinders extra bancair
toezicht. En nu 60%.
KUNSTSTOF
Steeds meer stemmen gaan op om de
productiecapaciteit in de glastuinbouw
te verkleinen. Rob Bal is het daar niet
mee eens. “Er is namelijk helemaal
geen overproductie. Als je nu hier 30%
afbreekt, wordt die in Zuid-Europa en
Afrika weer opgebouwd. Er is eigenlijk sprake van onderconsumptie; daar
moeten we als sector aan werken. In
de Verenigde Staten en Europa zijn we
de afgelopen jaren 20% minder groente
en fruit gaan eten.” Voor Bal moet de
vraag naar onze kasproducten worden
vergroot en de financiële last van de
teler worden verlicht. De CEO ziet een
oplossing in een samenwerkingsvorm
van overheid en banken, om schulden
te saneren, de sector te herstructureren
en samenwerkingsvormen fiscaal en
financieel te stimuleren. Bal: “Ook kan
de overheid een stuk minder streng
worden bij het subsidiebeleid.”
vandervalk+degroot
wint Ondernemersprijs
vandervalk+degroot is vorige week bekroond met de MKB Westland Partners
Ondernemersprijs. Dat gebeurde tijdens
een feestelijke avond in de Oude Kerk
in Naaldwijk. “Dit is voor ons een erkenning voor ons werk. We zijn gewend
dat op de achtergrond te doen, maar
we zijn trots op het vakmanschap dat
onze mensen laten zien, die iedere dag
in weer en wind ervoor zorgen dat de riolering in Nederland blijft functioneren”,
reageert Antoine Steentjes, operationeel
directeur van vandervalk+degroot. De
onderneming werd ook beloond met
een prijs voor haar strategie.
De overige genomineerden waren JEMid uit Honselersdijk en Summith Health
uit De Lier, die met een individuele prijs
werden beloond. JEM-id was volgens de
jury het meest innovatief en kreeg de in-
novatieprijs. Martijn van Andel van JEMid: ‘’Innovatie is een van onze speerpunten. De technologische ontwikkelingen
gaan razendsnel en wij doen er met
JEM-id alles aan om voorop te blijven
lopen. Onze klanten geven ons daar
ruimte voor, omarmen onze producten
en delen de visie met ons dat we moeten blijven ontwikkelen.”
Multidisciplinair centrum Summith Health won de prijs ‘meest onderscheidend’. De jury was zeer onder de indruk
van al de disciplines die zij onder 1 dak
hebben. Zij coachen mensen naar een
gezonde levensstijl. Zij kijken verder en
gaan continu op zoek naar de oorzaak.
Lees alles over de winnaar en de MKB
Westland Partners Ondernemersprijs elders in deze krant.
TAFELTJE DEKJE
MAAR DAN VERS
Rembrandtstraat 1b, 2671 GC Naaldwijk, telefoon 0174-631641
Afboekingen
accountancy
De Rabobank - de grootste financier
van de sector - heeft tussen de 7 en 8
miljard euro aan kredieten uitstaan. In
de eerste jaren van deze eeuw schreef
de bank hooguit 10 miljoen euro per
jaar daarvan af, in 2010 was dat al meer
dan 50 miljoen en een jaar later zelfs
ruim 70 miljoen. Volgens cijfers van het
CBS en LEI (Landbouw- Economisch
Instituut) gaan sinds 2009 elk jaar tussen de 80 en 100 glastuinders failliet,
meest groentetelers. Andere schrijnende cijfers: In 2005 waren er nog
zo’n 5.300 glastuinderijen in ons land.
In 1.660 daarvan werd glasgroenten
geteeld. Op 26 november 2013 bestonden slechts nog 1210 groentebedrijven
en1450 kwekerijen van snijbloemen
onder glas en in 890 kassen werden
pot- en perkplanten gekweekt.
Alarm
LPF Westland stuurde maandag het
persbericht uit dat zij met verbazing
kijkt naar de lopende discussie over
de deplorabele toestand in de glastuinbouwsector. Raadslid John Witkasmp: “Recent hebben Rabobank
Nederland en LTO Glaskracht Noord
het vermaarde internationale consultingbureau McKinsey gevraagd
een businessplan te schrijven voor
een nieuwe afzetstructuur. Daarmee
moeten stabielere prijzen prijsvorming voor producten worden gerealiseerd. Dat klinkt natuurlijk allemaal
leuk, maar eigenlijk is het een vorm
van het wiel opnieuw uitvinden.” Witkamp schetst dan de ontwikkelingen
vanaf de jaren ‘20 van de vorige eeuw
en komt uit in de jaren ‘90. “De Westlandse groenteveilingen werden opgedoekt en in de plaats daarvan kwamen de zogenaamde handelshuizen
zoals bijvoorbeeld de Greenery. Van
daaruit werd een verdere individualisering ingezet waarbij de afzetmarkt
verder en verder versnipperd raakte.
Tuinders gingen het wel zelf doen en
na een aanvankelijke groei en grotere
bedrijven, werd men langer hoe meer
een makkelijke prooi voor de groothandel en de grootwinkelbedrijven die
daardoor de macht kregen de inkoopprijs keer op keer te drukken. Het gevolg kennen we. Jaar na jaar komen
de prijzen van tomaten, paprika’s en
andere groenten meer en meer onder
druk te staan. Vandaar dat LPF Westland pleit voor herbezinning en de
mogelijkheid wil peilen voor terugkeer
naar het collectivisme van de coöperatieve veilingen. Hierdoor zouden de
producenten meer grip kunnen krijgen
op een betere en realistischer prijsvorming met als gevolg een bloeiende
Westlandse tuinbouwsector in plaats
van een doodbloedende sector”, aldus
John Witkamp (LPF Westland).
Stop kennisexport
LPF-Westland heeft zich mateloos geergerd aan de uitlatingen van Jos van
de Knaap namens LTO-Glaskracht,
VNO/NCW en MKB waarbij opgeroepen werd tot meer internationalisering
en export van kennis. “Met name dat
laatste, het ongebreideld exporteren
van kennis, is onze fractie een doorn in
het oog. Want als we als Nederlandse
tuinbouw eraan gaan meewerken om
elk land zelfvoorzienend, of erger nog,
exporterend te maken dan kunnen we
als Westlandse tuinbouw wel inpakken. Het spreekwoord luidt ‘als je een
aap leert klimmen, gaat hij nootjes
gooien’. Da’s niet voor niets.”
www.4youaccountancy.NL
GALAXY S5 + TAB!
7”
Kerstboom
actie
TIJDELIJK MET
GRATIS
TABLET
+
29.00
p/mnd
Gehele contractperiode
gratis
Radiatoren
Kijk op www.valkcomfort.nl
bij GroenRijk
De Carlton Westland
Bij aankoop van een kerstboom van minimaal 24,95
(Nordman of Picea kerstboom) ontvang je een
gratis Groencheque t.w.v. 20,-!
*Actie is geldig van 4 t/m 7 december 2014. Bon is geldig van 2 t/m 31 januari 2015.
Bon is niet inwisselbaar voor contanten. Max. 1 bon per klant. Alleen inwisselbaar bij GroenRijk
De Carlton Westland. Kijk voor de volledige actievoorwaarden op decarlton.nl.
GroenRijk De Carlton Westland • Naaldwijkseweg 257 • ’s-Gravenzande • 0174-412997 • www.groenrijk.nl
Keukens
Badkamers
KIJK SNEL VERDER IN DEZE KRANT!
0996
Coffeeshop
Komende dinsdag maakt de gemeenteraadscommissie Bestuur een (bus)
uitje naar de Zwijndrechtse, nietcommerciële coffeeshop Xpresso. Om
te onderzoeken of zoiets in Westland
is te realiseren. Iedereen kan daar
al jaren legaal softdrugs kopen, ook
Westlandse raadsleden. Het personeel
is dringend geadviseerd geen tekenen
van herkenning te geven als de Westlanders binnenlopen.
Gemeentenieuws
60% Tuinders
onder bijzonder
toezicht bank
Vol verwachting klopt ons hart
In deze rubriek beschouwen de redacteuren
en journalisten van Het Hele Westland het
nieuws met een knipoog.
Borrelpraat
Het is bekend dat LPF Westland liever
geen 3e ambtstermijn voor Sjaak van
der Tak wil, maar het realisme is in
de partij goed geworteld. Eén van de
raadsleden onder de borrel: “De enige
manier om hem uit eigener beweging
te zien vertrekken is door van Westland
Verstandig de grootste fractie te maken. Maar zoveel hebben we er nou ook
weer niet voor over.”
regel 2
Rubriek
Huis verkopen - verhuren?
In verband met de feestdagen zijn de deadlines gewijzigd:
Deadline krant dinsdag 23 december
Redactie en advertenties vrijdag 19 december 17.00 uur
Familieberichten maandag 22 december 10.00 uur
Deadline krant dinsdag 30 december
Redactie en advertenties woensdag 24 december 17.00 uur
Familieberichten maandag 29 december 08.00 uur
Volg Het Hele Westland voor al het laatste Westlandse nieuws op www.hethelewestland.nl of op social media:
twitter.com/HetHeleWestland
Tegels
…voor een kwalitatief en mooi
eindresultaat, precies zoals u van een
vakschilder mag verwachten!
Ga voor meer informatie en aantrekkelijke acties
naar: www.mb-schilders.nl
Of bel: 06-51203077
facebook.com/HetHeleWestland
l!
46 jaaOroskucvcoesovrou!
www.vijverberg.nl • 0174 - 640001
Het Hele Westland 3 december 2014
ZAKELIJK
Versleten schoenen
voor Liliane Fonds
Het Liliane Fonds roept Westlanders
op om versleten schoenen in te leveren op een inzamelpunt. Nog bruikbare schoenen worden verkocht en
versleten schoenen gerecycled. Met
de opbrengst kan het Liliane Fonds gehandicapte kinderen in Ghana helpen.
Euromaster Naaldwijk aan de Grote
Woerdlaan 36E is één van de partners
van het Liliane Fonds. In de vestiging
staat een speciale display waar mensen hun versleten schoenen in kunnen
achterlaten. Remko Leenheer van Euromaster Naaldwijk: “Dagelijks mogen
we vele automobilisten in Naaldwijk
veilig op weg helpen. Euromaster wil
ook een bijdrage leveren aan het op
weg helpen van kinderen en jongeren
met een handicap in ontwikkelingslanden zodat zij weer mee kunnen doen in
hun omgeving.”
Kleuterlessen bij
Koperen Kees
Op woensdag 10 december start er een
nieuwe serie van 10 theaterlessen voor
kleuters (4 tot en met 6 jaar). Op een
speelse manier maken zij via verhalen
en fantasie kennis met de basisvaardigheden van theater, zoals houding,
emotie en beweging. De lessen zijn van
16.00 tot 17.00 uur op woensdagmiddag in het gebouw van Dario Fo aan de
Voorstraat 88 in Poeldijk. Kosten zijn
€ 65,- voor 10 lessen. Voor meer informatie en inschrijving: Els Hoonhout
0174-244455 of [email protected]
Van Knoppen wint
tanktegoed Argos
Bij tankstation Argos Monster aan de
Emmastraat viel één van de vier weekwinnaars van de Argos Brandstof­
weken. Mevrouw Van Knoppen ontving
een Tankpas met € 100,- tanktegoed.
“Nadat ik het mailtje las was ik zo blij
verrast, gratis tanken is mooi meegenomen zeker in deze tijd van het
jaar”. Aldus Mevrouw Van Knoppen die
uiteraard erg blij is met het gewonnen
tanktegoed. Tijdens de Argos Brandstofweken verloot Argos iedere week
4 x € 100,- tanktegoed onder de deelnemers. Klanten kunnen hun tankbon
activeren op de website van Argos en
zo kans maken op gratis brandstof. De
actie loopt nog t/m 14 december bij alle
Argos tankstations in Nederland.
i n het H ele westland
MensenWerk
Overal in het Westlandse straatbeeld zijn
grote posters te zien die het nieuws aankondigen: Naaldwijk krijgt er dit weekend een nieuwe horecagelegenheid bij.
Zaterdag 6 december opent restaurant en
trendy club De Nachtmeester haar deuren
aan het Naaldwijkse Wilhelminaplein.
Eigenaar Daniel van der Sande heeft er
enorm veel zin in.
door Iris van Santen
Het waren hectische weken voor eigenaar Daniel van der Sande uit Monster
maar eindelijk is het bijna zover: de officiële opening van zijn eigen restaurant
en club, met dj Fajah Lourens als bijzondere gast. Met man en macht worden de laatste klussen afgerond zodat
de gloednieuwe, trendy horecazaak De
Nachtmeester op 6 december haar deuren kan openen voor het publiek. In het
opvallend smalle pand kan straks geluncht en gedineerd worden en na 22:00
uur zal het restaurant in rap tempo omgebouwd worden tot sfeervolle club met
dansvloer voor bezoekers vanaf 21 jaar .
Van poort tot club
Daniel werkte jarenlang bij diverse uitgaansgelegenheden in Naaldwijk maar
wilde ooit nog eens een eigen zaak openen. Komend weekend gaat deze wens
daadwerkelijk in vervulling. “Al tijden
liep ik met het idee om zelf een horecagelegenheid te starten”, vertelt Daniel,
nog enigszins onder het stof door het
klussen. “Toen dit pand, tussen restaurant Mokka en Bakkerij van den Berg,
op mijn pad kwam greep ik de kans. Op
het eerste gezicht zou je niet zeggen dat
dit pand zich leent voor een horecagelegenheid. Voor de verbouwing was het
niet meer dan een smalle poort met een
dak erop. Een kale, smalle betonnen
Gigantisch led scherm
Om inspiratie op te doen voor de inrichting reisde Daniel door heel Nederland en bezocht eetcafés, restaurants
en clubs. Uit al deze ideeën vormde hij
zijn eigen ontwerp voor De Nachtmeester, een bijzonder mix van verschillende
stijlen. Aan het klassieke plafond hangen twee grote kroonluchters met ledverlichting, de bar en de DJ booth zijn
strak bekleed met bruin krokodillenleer
en achter de bar hangt een enorm led
scherm met maar liefst 650 van kleur
wisselende ledlampen waarmee afbeeldingen, kleureffecten en teksten kunnen worden getoond. “Dit led-scherm is
echt een geweldige eyecatcher”, aldus
Daniel. “Ik wist precies hoe ik het wilde
hebben en heb het scherm helemaal op
maat laten maken. Ook bijzonder zijn
de wandlampen die je overal door het
pand ziet. Die zijn van een oud televisiedecor uit een bekende Nederlandse
televisieshow.”
Big Green Egg
“’s Middags kun je bij De Nachtmeester genieten van luxe belegde broodjes,
soepen, uitsmijters en andere lekkere
lunchgerechten. ‘s Avonds is er een
gevarieerde menukaart met heerlijke
vlees- en visgerechten. De meeste gerechten bereiden we op de ‘Big Green
Egg’, zodat de smaak en sappen van
het vlees of de vis behouden blijven.
Ons team bestaat uit superenthousiaste
mensen met jarenlange ervaring in de
keuken en de horeca. En bij lekker weer
kan men ook gezellig iets eten of drin-
Foto: Rolf van Koppen
ken op ons terras aan het Wilhelmina­
plein.”
Razendsnelle metamorfose
Elke avond rond 22:00 uur ondergaat
De Nachtmeester een complete metamorfose. “Al het meubilair wordt dan razendsnel weggehaald en het restaurant
omgetoverd tot trendy club met dansvloer waar tot 2 uur ‘s nachts lekkere
Ellen Vellekoop Reisbureau at Home bestaat 1 jaar en deelt daarom uit. Wie voor
15 februari een reis boekt via het persoonlijke reisbureau, wordt getrakteerd
op een speciale Reisbureau at Home taart
van bakker Paul Schalke uit Naaldwijk.
Ellen Vellekoop viert daarmee haar eerste jaar als zelfstandig reisadviseur.
Ellen Vellekoop trakteert vanwege haar
eerste jaar als zelfstandig reisadviseur.
Foto: PR
Een jaar geleden besloot Ellen Vellekoop om als persoonlijk reisadviseur
aan de slag te gaan, nadat ze 18 jaar
ervaring opdeed in de reisbranche. De
Reisbureau at Home-formule van Holland International bood haar de kans
om als zelfstandig reisadviseur aan de
slag te gaan met een flexibele en persoonlijke aanpak. “Als persoonlijk reisadviseur geef ik u graag een passend
advies over de vakantiemogelijkheden,
waar en wanneer het u uitkomt!”, vertelt Ellen. “Zelfs in de avonduren of
het weekend kunnen we een afspraak
inplannen, waarin we de wensen en
mogelijkheden doorspreken. Men kan
voor allerlei soorten reizen bij mij terecht: van een weekendje Berlijn tot
drie weken rondreizen in Azië en van
een skivakantie in een luxe chalet tot
familiereizen of vriendengroepen. Ook
voor voetbalarrangementen of golf­
vakanties bent u aan het juiste adres. Ik
regel alles van A tot Z, van vluchten en
autohuur tot restaurantreserveringen en
uitjes ter plaatse. Klanten hebben dus
maar één contactpersoon voor de hele
reis. Vanuit mijn eigen reiservaringen
kan ik nog eens de leukste lokale tips
geven. Je gaat dus zeker zonder stress
de wereld rond! Mijn uitdaging is om
iedere klant een ideale reis te bieden
die past bij zijn of haar wensen en budget. Want ook een persoonlijk reisadvies is voor iedereen bereikbaar: voor
de service aan huis betaalt u geen extra kosten. De prijzen zijn volledig gelijk aan andere reisbureaus. Bovendien
bied ik ook vroegboekkortingen en
aantrekkelijke last-minutes.”
Holland International Reisbureau at Home
Ellen Vellekoop biedt alle soorten vakanties van gerenommeerde touroperators.
Ze is bereikbaar via 06-54730198,
[email protected]
en www.reisbureauathome.nl.
(advertorial)
Op maandagavond 15 december organiseert Zuidkoop Natural Projects uit
De Lier haar kerstworkshop voor individuele deelnemers. De avond start om
19.30 uur en zal tot ca. 21.30 uur duren.
Tijdens de workshop gaan deelnemers
aan de slag met diverse seizoensmaterialen. De kosten voor de workshop
bedragen € 49,50 pp. Dit is inclusief ontvangst met koffie, thee en iets lekkers.
Aanmelden kan tot en met 5 december
zowel telefonisch (0174-514666) als per
e-mail ([email protected]
nl). Meer informatie over de workshop
is te vinden op www.zuidkoop.nl.
gehoorbescherming
hoortoestellen
Linneweever....waarom zou u met minder genoegen nemen...
[email protected]
WWW.linneWeever.nl
ruimte van 2,80 m breed aan de voorkant en 3,20 m aan de achterkant. Maar
we hebben het een compleet nieuwe
uitstraling gegeven. En kijk hoe het er nu
uitziet!”
‘Zonder stress de hele wereld rond’
Kerstworkshop
Zuidkoop
Herenstraat 15
2291 BB Wateringen
Daniel van der Sande
DJ Fajah Lourens opent De Nachtmeester
FAKE Laura Groen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis velit
consequat, imperdiet turpis ac, imperdiet sapien. Morbi felis felis, maximus
ut felis vehicula, sodales varius ligula.
Phasellus tortor est, condimentum
quis neque vitae, imperdiet accumsan
metus. Ut feugiat dui ut nulla condimentum, id ullamcorper nisi tempor.
Suspendisse consequat magna at diam
ultrices interdum id sit amet odio. Aenean eget tellus justo. Nam vestibulum
et est sed molestie. Morbi eleifend arcu
neque, eget dictum tortor porta eu. Curabitur sit amet maximus risus. Cras
luctus mattis tortor, vitae egestas tortor
convallis ut. Morbi quam augue, volutpat at quam eu, tempus imperdiet.
t. 0174 29 31 40
f. 0174 29 68 20
Pagina 5
Smartphone met bamboe bij Ritel
Telecomwinkel Ritel breidt haar assortiment uit met een bijzondere smartphone: Moto X. Dit model van Motorola valt
vooral op door de achterkant die volledig van bamboe wordt gemaakt. “De
houtstruchtuur is voelbaar en zichtbaar
en iedere telefoon is uniek, omdat er uiteraard steeds een nieuw stuk bamboe
wordt gebruikt”, legt René Joziasse van
Ritel uit. Ritel laat haar klanten opnieuw
kennismaken met Motorola. “Dit merk is
weer terug van weggeweest in ons telecomassortiment. En met de introductie
van de Moto X is het een mooi moment
om dit merk weer te presenteren. Dit
nieuwe model is van hoge kwaliteit en
doet niet onder voor Samsung of Apple.
Het draait op de nieuwste Android software, heeft een 13 MP camera, maakt
HD foto’s en filmpjes, heeft een HD
scherm en is met de quad core processor bovendien razendsnel”, noemt Joziasse op. In combinatie met een abonnement is de Moto X bij Ritel al verkrijgbaar voor € 20,- per maand. Motorola
heeft daarnaast met de Moto E en Moto
G ook alternatieven, die in een lagere
prijscategorie vallen. Ritel biedt scherpe
combinaties met een abonnement. Kom
langs bij Ritel Naaldwijk in winkelcentrum de Tuinen en ervaar zelf hoe mooi
en uniek de nieuwe Motorola modellen
zijn.
clubmuziek en top40 muziek gedraaid
wordt voor bezoekers vanaf 21 jaar”,
vertelt Daniel. “Regelmatig zal er een
landelijk bekende dj draaien en daarnaast hebben we een heel leuk team
van acht dj’s uit de regio.”
Fajah Lourens
Op de dag van de opening is De Nachtmeester overdag al open voor lunch en
Betoverende
­Kerstmarkt
bij Intratuin
­’s-Gravenzande
De feestdagen komen er weer aan en
dat betekent kerstshoppen. Neem het
kerstgevoel mee naar huis na een bezoekje bij Intratuin ‘s-Gravenzande en
laat je betoveren op de grootste kerstmarkt. Hier vind je de mooiste kerstproducten die jouw huis omtoveren tot een
sfeervolle en feestelijke woning. In de
aanloop naar de meest gezellige periode
van het jaar, staan er bij Intratuin ‘s-Gravenzande een aantal feestelijke activiteiten op het programma.
Kerstworkshops
Op 17 december kunnen kinderen
gratis een kerstbal komen versieren.
Met deze versierde ballen zal Intratuin
‘s-Gravenzande een kerstboom vullen.
Een week later kunnen kinderen de
kerstbal ophalen en krijgen ze er een
leuk cadeautje bij. Kinderen kunnen
zich ook aanmelden voor het schilderen
van een kersthuisje op zaterdag 20 december én op zondag 21 december. De
kosten bedragen € 9,99 p.p. en is incl.
limonade met wat lekkers. Om klanten
voldoende gelegenheid te geven voor
het doen van kerstinkopen, is Intratuin
‘s-Gravenzande extra geopend. Op zaterdag 6 december is er koopavond tot
20:00 uur en op zondag 7 december zijn
klanten al vanaf 10:00 uur welkom. Van
maandag 8 t/m vrijdag 12 december is
het tuincentrum iedere avond tot 21:00
uur geopend.
Vuurwerk
Met het oog op de jaarwisseling heeft Intratuin ook een groot aanbod aan schitterend vuurwerk. Bekijk het assortiment
via www.intratuin.nl/vuurwerk of in de
winkel waar een vuurwerkshop is ingericht. Bestel vóór 28 december 2014 je
vuurwerk voor minimaal 25 euro om in
aanmerking te komen voor gratis vuurwerk ter waarde van € 59,95. Ga voor
meer informatie naar www.intratuin.nl.
diner maar de officiële opening is om
21.00 uur als de bekende dj Fajah Lourens de dj booth betreedt om de tent
op zijn kop te zetten. Nu is het eerst nog
even flink aanpoten voor Daniel en zijn
klussers om alles op tijd af te krijgen. En
of het allemaal nog niet druk genoeg is,
blijft Daniel zijn werk bij De Nachtmeester gewoon combineren met zijn huidige baan bij ClubSound in ‘s-Graven-
zande. “Stilzitten is niks voor mij!”, aldus
Daniel. “We gaan het zeker redden om
alles voor zaterdag af te krijgen” , zegt
Daniel vol overtuiging. “Ik heb er hoge
verwachtingen van en ik denk dat het
deze feestelijke decembermaand echt
superdruk en gezellig zal worden. Ik heb
er enorm veel zin in! En wie nieuwsgierig is, kan alvast onze Facebook pagina
bekijken.”
Jumbo wil samen kerst vieren
Jumbo Supermarkten en diverse maatschappelijke organisaties, waaronder
Voedselbanken Nederland, Het Leger
des Heils, Nationaal Ouderenfonds en
Nationale Vereniging de Zonnebloem,
slaan de handen ineen. Samen met klanten en artiesten willen zij zoveel mogelijk mensen een mooiere kerst bezorgen.
Tijdens de landelijke actie ‘Samen vieren
we kerst’ kunnen klanten bij Jumbo door
middel van coupons kerstgerechten
vanaf € 1,50 doneren aan mensen die
een steuntje in de rug kunnen gebrui-
ken. Jumbo vult elke twee gedoneerde
gerechten aan met een derde gerecht.
Samen met de maatschappelijke organisaties zorgt het familiebedrijf er vervolgens voor dat deze een goede bestemming krijgen in de vorm van kerstdiners
en kerstpakketten. Een groot aantal artiesten, waaronder René Froger, Do en
Jan Smit is samen de studio ingegaan
om onder de naam ‘EenMaal Voor Allen’
de kerstsingle ‘Kerstmis Vier Je Samen’
opgenomen. Op maandag 8 december
start de actie in alle Jumbo winkels.
(Advertorial)
4you accountancy:
het meest innovatieve
accountantskantoor van Nederland!
4you accountancy uit onder meer Wateringen en Monster heeft de Smart
Small Award 2014 gewonnen. De Smart
Small Award is een initiatief van vakblad Accountancynieuws en ING Nederland en staat voor innovatie. Tijdens
de Accountancynieuwsdag is bekend
gemaakt welk accountantskantoor in
Nederland met de meest grensverleggende ideeën komt. 4you accountancy
mag zich nu het meest innovatieve accountantskantoor (< 100 FTE’s) van
Nederland noemen.
Alles op orde
4you accountancy is één van de meest
innovatieve accountantskantoren van
Nederland omdat ze een revolutionair
systeem hebben ontwikkelt waarbij de
ondernemer met één druk op de knop
precies kan zien waar hij of zij staat.
Het gaat om 24/7 realtime en online
stuurinformatie, weten hoe je ervoor
staat: alles op orde. 4you benut de IT
maximaal zodat de klant de financiële
kennis maximaal tot zijn/haar beschikking krijgt op een eenvoudige en innovatieve manier; snel slim en simpel.
Happy Ondernemer
Het kantoor bestaat nu uit 19 personen.
Het is opgezet door Antoinette Dijkhuizen die in 4 jaar tijd haar compagnon
Robert Karremans en nog 17 anderen
aan zich heeft verbonden. Het is een
zeer divers team met allemaal verschillende kwaliteiten. “De klant kan bij ons
terecht voor vragen als: samenstellen
en/of controle van de jaarrekening,
bankfinancieringen, personeelszaken,
fiscale vraagstukken, debiteurenbeheer, marketing en communicatie.
4you heeft alles in huis om de ondernemer, de klant, te helpen met één doel:
een happy ondernemer!” Voor meer
informatie: www.4youaccountancy.nl.
Vertrouwensrol
Kerstsfeer bij Rob
Vollebregt
De Moto X heeft een achterkant van bamboe.
Foto: PR
Op zaterdag 13 december komt het
Maassluise muzikale Duo Risonanza van
13.00 tot 17.00 uur optreden bij Rob Vollebregt aan de Herenstraat 33 in Naaldwijk. Duo Risonanza, bestaande uit Saskia Vuik op de viool en Ton Huijsman op
de gitaar, speelt klassieke muziek voor
bij exposities, diners, recepties enz. Op
het repertoire staan licht-klassieke- en
wereldmuziek met werken van onder
meer Boccherini, DeZotti, Vivaldi, Schubert, Grieg en Brahms.
Eigenaresse Antoinette Dijkhuizen:
“Wij zetten IT maximaal in om de vertrouwensrol als accountant te kunnen
waarmaken. Wij willen samen met de
ondernemers naar hun organisatie kijken en zetten daarbij onze innovativiteit
graag in. Het gaat daarbij om vooruit te
kijken en helpen de dromen van ondernemers te realiseren. Doordat we meer
tijd hebben voor de klant komen er
meer vragen op tafel. Om als accountant van waarde te kunnen zijn werkt
4you samen met meerdere adviseurs
op verschillende vakgebieden. Dit betekent dat we meerdere problemen kunnen oplossen.”
Antoinette Dijkhuizen.
Foto: PR